Dėl pelno mokesčio įstatymo 17 straipsnio 2 dalies komentaro pakeitimo ir 30-1 straipsnio komentaro parengimo

Atnaujinimo data: 2019-09-04

Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, atsižvelgdama į 2018-12-06 priimto Lietuvos Respublikos pelno mokesčio įstatymo Nr. IX-675 2, 4, 5, 11, 17, 30, 39, 55 straipsnių, 3 priedėlio pakeitimo ir Įstatymo papildymo 301 straipsniu įstatymo Nr. XIII-1697 nuostatas, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos mokesčių administravimo įstatymu, Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos nuostatais, patvirtintais Lietuvos Respublikos finansų ministro 1997 m. liepos 29 d. įsakymu Nr. 110, parengė Lietuvos Respublikos pelno mokesčio įstatymo (toliau – PMĮ) 17 straipsnio 2 dalies komentaro pakeitimą ir papildymą 301 straipsnio komentaru (apibendrintu paaiškinimu). Šiuos komentarus galima rasti VMI prie FM Konsultacinės medžiagos kataloge.

Informacinis pranešimas pateiktas VMI prie FM 2019-09-03  rašte Nr. (32.42-31-1) RM-26483.
Lyginamasis variantas yra čia.

Informaciją parengė
Teisės departamentas