Dėl VMI prie LR FM viršininko 2015 m. liepos 10 d. įsakymo Nr. VA-47 „Dėl Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2003 m. balandžio 30 d. įsakymo Nr. V-131 „Dėl akcizais neapmokestinamų dyzelinių degalų įsigijimo leidimų išdavimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo ir kai kurių Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko įsakymų pripažinimo netekusiais galios“

Atnaujinimo data: 2015-07-10

Informuojame, kad, atsižvelgiant į Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2015 m. birželio 26 d. nutarimu Nr. 667 „Dėl Gazolių, skirtų naudoti žemės ūkio veiklos subjektams žemės ūkio produktų gamybai, įsigijimo taisyklių patvirtinimo ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. vasario 3 d. nutarimo Nr. 145 „Dėl Atleistų nuo akcizų dyzelinių degalų, skirtų naudoti žemės ūkyje, taip pat tvenkinių ir kitų vidaus vandenų žuvininkystėje, įsigijimo taisyklių patvirtinimo" pripažinimo netekusiu galios" patvirtintas Gazolių, skirtų naudoti žemės ūkio veiklos subjektams žemės ūkio produktų gamybai, įsigijimo taisykles ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2015 m. birželio 26 d. nutarimu Nr. 666 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2015 m. vasario 4 d. nutarimo Nr. 104 „Dėl Akcizais neapmokestinamų gazolių, skirtų naudoti akvakultūros ir verslinę žvejybą vidaus vandenyse vykdančioms įmonėms, žemės ūkio mokslo, studijų ir mokymo įstaigoms, turinčioms mokomuosius (bandymų) ūkius įsigijimo taisyklių patvirtinimo" pakeitimo" patvirtintas naujos redakcijos Gazolių, skirtų naudoti akvakultūros ir verslinę žvejybą vidaus vandenyse vykdančioms įmonėms, įsigijimo taisykles, priimtas Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos 2015 m. liepos 10 d. įsakymas Nr. VA-47 „Dėl Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2003 m. balandžio 30 d. įsakymo Nr. V-131 „Dėl Akcizais neapmokestinamų dyzelinių degalų įsigijimo leidimų išdavimo taisyklių patvirtinimo" pakeitimo ir kai kurių Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko įsakymų pripažinimo netekusiais galios", kuriuo buvo patvirtintos naujos redakcijos Leidimų įsigyti gazolių išdavimo ir panaikinimo taisyklės.

Plačiau apie įsigaliojusius pakeitimus: 2015-07-10 rašte Nr. (18.2-31-2) RM-15399.

Informaciją parengė
Teisės departamentas