Gyventojų pajamų mokesčio (GPM) tarifai, taikomi 2019 m. ir vėlesniais metais

Atnaujinimo data: 2018-12-28

Pajamos

GPM tarifas

Su darbo santykiais ar jų esmę atitinkančiais santykiais susijusių metinių pajamų (neįskaitant apskaičiuotų už 2018 m. ar ankstesnius metus) dalis, neviršijanti**:

- 120 VDU* (2019 m.)

- 84 VDU (2020 m.)

- 60 VDU (2021 m.)

20 %

Su darbo santykiais ar jų esmę atitinkančiais santykiais susijusių metinių pajamų (neįskaitant apskaičiuotų už 2018 m. ar ankstesnius metus) dalis, viršijanti**:

- 120 VDU* (2019 m.)

- 84 VDU (2020 m.)

- 60 VDU (2021 m.)

27 %

 

2018 m. ar ankstesniais metais apskaičiuotos su darbo santykiais ar jų esmę atitinkančiais santykiais susijusios pajamos, išmokėtos 2019 m. ir vėliau

(neatsižvelgiant į metinių pajamų sumą)

15 %

Ligos (įskaitant išmokamas darbdavio), motinystės, tėvystės, vaiko priežiūros ir ilgalaikio darbo išmokos

(neatsižvelgiant į metinių pajamų sumą)

15 %

Pajamos iš paskirstytojo pelno (dividendai)

(neatsižvelgiant į metinių pajamų sumą)

15 %

Individualios veiklos pajamos

15 % (atėmus mokesčio kreditą)

Pajamų už parduotas atliekas (išskyrus individualios atliekų pirkimo-pardavimo veiklos pajamas) dalis, per metus neviršijanti:

- 120 VDU* (2019 m. ir vėliau)

5 %

Pajamų už parduotas atliekas (išskyrus individualios atliekų pirkimo-pardavimo veiklos pajamas) dalis, per metus viršijanti:

- 120 VDU* (2019 m. ir vėliau )

20 %

Tokių nesusijusių su darbo santykiais metinių pajamų dalis, neviršijanti 120 VDU* (2019 m.), 84  VDU  (2020 m.), 60 VDU (2021 m.):

- tantjemų ar atlygio už veiklą stebėtojų taryboje ar valdyboje, paskolų komitete, mokamo vietoj tantjemų arba kartu su jomis
- iš asmens, susijusio su gyventoju darbo santykiais ar jų esmę atitinkančiais santykiais, gautų autorinių atlyginimų
- mažųjų bendrijų vadovų, kurie nėra tų mažųjų bendrijų nariai, pagal civilinę (paslaugų) sutartį už vadovavimo veiklą gautų pajamų

20 %

Tokių nesusijusių su darbo santykiais metinių pajamų dalis, viršijanti 120 VDU* (2019 m.), 84  VDU  (2020  m.), 60 VDU (2021 m.):

- tantjemų ar atlygio už veiklą stebėtojų taryboje ar valdyboje, paskolų komitete, mokamo vietoj tantjemų arba kartu su jomis
- iš asmens, susijusio su gyventoju darbo santykiais ar jų esmę atitinkančiais santykiais, gautų pajamų pagal autorines sutartis
- mažųjų bendrijų vadovų, kurie nėra tų mažųjų bendrijų nariai, pagal civilinę (paslaugų) sutartį už vadovavimo veiklą gautų pajamų

27 %

Kitų nesusijusių su darbo santykiais apmokestinamųjų pajamų (išskyrus iš individualios veiklos, paskirstytojo pelno, tantjemas ir atlygį už veiklą stebėtojų taryboje, valdyboje, paskolų komitete, iš darbdavio pagal autorines sutartis, mažųjų bendrijų vadovų (kurie nėra tų mažųjų bendrijų nariai) pagal civilinę (paslaugų) sutartį) dalis, neviršijanti 120 VDU* (2019 m. ir vėliau):

- palūkanų
- autorinių atlyginimų ne iš darbdavio
- iš turto pardavimo  (kitokio perleidimo nuosavybėn)
- iš turto nuomos
- honorarų
- azartinių lošimų laimėjimų
- dovanų, prizų ne iš darbdavio , ir kt.

15 %

Kitų nesusijusių su darbo santykiais apmokestinamųjų pajamų (išskyrus iš individualios veiklos, paskirstytojo pelno, tantjemas ir atlygį už veiklą stebėtojų taryboje, valdyboje, paskolų komitete, iš darbdavio pagal autorines sutartis, mažųjų bendrijų vadovų (kurie nėra tų mažųjų bendrijų nariai) pagal civilinę (paslaugų) sutartį) dalis, viršijanti 120  VDU (2019 m. ir vėliau):

- palūkanų
- autorinių atlyginimų ne iš darbdavio
- iš turto pardavimo  (kitokio perleidimo nuosavybėn)
- atliekų (išskyrus iš individualios veiklos) pardavimo (kitokio perleidimo nuosavybėn)
- iš turto nuomos
- honorarų
- azartinių lošimų laimėjimų
- dovanų, prizų ne iš darbdavio ir kt.

20 %

 

 

* VDU- vidutinis darbo užmokestis, taikomas apdraustųjų asmenų valstybinio socialinio draudimo įmokų bazei skaičiuoti

(2019 m. 1 VDU – 1136,20 Eur; 120 VDU – 136344 Eur).

** 120 VDU viršijanti / neviršijanti pajamų dalis apskaičiuojama nuo bendros šių metinių pajamų sumos:

- susijusių su darbo santykiais ar jų esmę atitinkančiais santykiais (apskaičiuotos už 2018 m. ar ankstesnius metus   neįskaitomos),
- tantjemų ir atlygio už veiklą stebėtojų taryboje ar valdyboje, paskolų komitete,
- gautų iš darbdavio pagal autorines sutartis,
- mažųjų bendrijų vadovų, kurie nėra tų mažųjų bendrijų nariai, pagal civilinę (paslaugų) sutartį už vadovavimo veiklą gautų pajamų.