Lietuvos Respublikos mokesčių administravimo įstatymas

Atnaujinimo data: 2012-04-17
Numeris IX-2112
Data 2004-04-13
Paskelbta

Žin., 2004, Nr. 63-2243

Lietuvos Respublikos mokesčių administravimo įstatymas