Lietuvos Respublikos pridėtinės vertės mokesčio įstatymas

Atnaujinimo data: 2012-04-13
Numeris IX-751
Data 2002-03-05
Paskelbta

Valstybės žinios, 2002, Nr. 35-1271; 2004, Nr. 17-505

Lietuvos Respublikos pridėtinės vertės mokesčio įstatymas