Baudos

Atnaujinimo data: 2017-06-09
Paslaugos pavadinimas Baudų už administracinius nusižengimus (toliau — AN baudų) administravimas (asmens informavimas apie jam paskirtą AN baudą bei...

Mokestinių prievolių įvykdymo užtikrinimo dokumentų priėmimas

Atnaujinimo data: 2015-03-30
Paslaugos pavadinimas Mokestinių prievolių įvykdymo užtikrinimo dokumentų priėmimas. Paslaugos gavėjai ...

Kuro objektų ir naftos produktų apskaitos priemonių registravimas / išregistravimas / duomenų keitimas

Atnaujinimo data: 2015-03-30
Paslaugos pavadinimas Kuro objektų ir naftos produktų apskaitos priemonių registravimas / išregistravimas / duomenų keitimas. ...

Pranešimų apie iš kitos Europos Sąjungos valstybės narės naujos transporto priemonės įsigijimą priėmimas

Atnaujinimo data: 2014-08-28
Paslaugos pavadinimas Pranešimų apie iš kitos Europos Sąjungos valstybės narės naujos transporto priemonės įsigijimą priėmimas. ...

Skundų ir prašymų priėmimas

Atnaujinimo data: 2014-11-05
Paslaugos pavadinimas Skundų ir prašymų priėmimas. Paslaugos gavėjai Fiziniai ir juridiniai...

Kasos aparatų, prekybos automatų bei taksometrų registravimas

Atnaujinimo data: 2014-08-28
Paslaugos pavadinimas Kasos aparatų, prekybos automatų bei taksometrų registravimas. Paslaugos gavėjai ...

Informacijos teikimas tretiesiems asmenims

Atnaujinimo data: 2014-08-28
Paslaugos pavadinimas Informacijos teikimas tretiesiems asmenims. Paslaugos gavėjai ...

Mokesčių mokėtojų aprūpinimas banderolėmis

Atnaujinimo data: 2014-08-28
Paslaugos pavadinimas Mokesčių mokėtojų aprūpinimas banderolėmis. Paslaugos gavėjai ...

Turto ir pajamų deklaracijų pagrindinių duomenų išrašų išdavimas pagal mokesčių mokėtojo prašymą

Atnaujinimo data: 2015-03-17
Paslaugos pavadinimas Turto ir pajamų deklaracijų pagrindinių duomenų išrašų išdavimas pagal mokesčių mokėtojo prašymą. ...

Patvirtinimo, kad už akcizais apmokestinamas prekes akcizai Lietuvos Respublikoje bus sumokėti, išdavimas

Atnaujinimo data: 2015-03-06
Paslaugos pavadinimas Patvirtinimų, kad už akcizais apmokestinamas prekes, atgabenamas į Lietuvos Respubliką komerciniams tikslams, akcizų sumokėjimas...

Archyvinių dokumentų išdavimas

Atnaujinimo data: 2015-05-07
Paslaugos pavadinimas Archyvinių dokumentų išdavimas. Paslaugos gavėjai Fiziniai ir juridiniai...

Paveldimo turto apmokestinamosios vertės pažymų išdavimas

Atnaujinimo data: 2014-08-28
Paslaugos pavadinimas Paveldimo turto apmokestinamosios vertės pažymos išdavimas. Paslaugos gavėjai ...

Pažymų, patvirtinančių Lietuvos rezidento rezidavimo vietą, išdavimas

Atnaujinimo data: 2014-08-28
Paslaugos pavadinimas Pažymų, patvirtinančių Lietuvos rezidento rezidavimo vietą, išdavimas. Paslaugos gavėjai ...

Pažymų apie Lietuvoje gautų pajamų ir nuo jų sumokėtų mokesčių išdavimas

Atnaujinimo data: 2017-06-06
Paslaugos pavadinimas Pažymų apie Lietuvoje gautas pajamas ir nuo jų sumokėtus mokesčius išdavimas Paslaugos gavėjai ...

Pažymos apie atsiskaitymą su biudžetu išdavimas

Atnaujinimo data: 2014-08-28
Paslaugos pavadinimas Pažymų apie atsiskaitymą su biudžetais išdavimas.    ...

Elektroninio deklaravimo sistemos naudotojų administravimas

Atnaujinimo data: 2017-06-06
Paslaugos pavadinimas Elektroninio deklaravimo sistemos naudotojų administravimas. Paslaugos gavėjai ...

Mokestinės nepriemokos ar baudos už administracinį nusižengimą mokėjimo atidėjimas arba išdėstymas

Atnaujinimo data: 2016-12-30
Paslaugos pavadinimas Mokestinės nepriemokos ar baudos už administracinį nusižengimą mokėjimo atidėjimas arba išdėstymas. Paslaugos...

Mokestinės nepriemokos perėmimas

Atnaujinimo data: 2015-05-04
Paslaugos pavadinimas Mokestinės nepriemokos perėmimas. Paslaugos gavėjai  Juridiniai ir...

Mokesčių sumažinimas ar grąžinimas užsienio rezidentams

Atnaujinimo data: 2015-02-18
Paslaugos pavadinimas Mokesčių grąžinimas užsienio rezidentams. Paslaugos gavėjai Užsienio...

Mokestinių prievolių likučių suderinimas

Atnaujinimo data: 2015-05-04
Paslaugos pavadinimas Mokestinių prievolių likučių suderinimas.   Paslaugos gavėjai ...