Administracinių patalpų Vilniaus mieste nuomos pirkimas

Atnaujinimo data: 2018-04-19
SKELBIMAS DĖL ADMINISTRACINIŲ PATALPŲ VILNIAUS MIESTE NUOMOS PIRKIMO PATIKSLINIMAS "Dėl administracinių patalpų Vilniaus mieste nuomos pirkimo" 2018-04-18 PATIKSLINIMAS  " Dėl...

Vadovų užduotys

Atnaujinimo data: 2017-03-02
Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininkės Editos Janušienės 2018 metų užduotys: 1. Užtikrinti mokesčių...

Klaipėdos AVMI skelbia atrankas

Atnaujinimo data: 2018-04-19
Mokestinių prievolių departamento I skyriaus II poskyrio A lygio 11 kategorijos pakaitinio vyriausiojo specialisto pareigybei užimti Mokestinių prievolių departamento V skyriaus...

Ilgalaikių skolininkų sąrašas

Atnaujinimo data: 2017-08-09
Į sąrašą įtraukti tokie mokesčių mokėtojai, kurie atitinka visus kriterijus: - juridiniai asmenys; - PVM mokėtojai; - turi deklaruotą mokestinę nepriemoką, kuri yra didesnė nei 10 000 EUR...

Vadovų darbotvarkės

Atnaujinimo data: 2017-06-30
VMI prie FM, atsižvelgdama į Lietuvos Respublikos finansų ministerijos 2016–2025 metų antikorupcinę programą, nuo 2017-07-01 viešai teikia informaciją apie VMI prie FM viršininko, VMI prie FM...

Korupcijos prevencija

Atnaujinimo data: 2017-11-13
Korupcijos prevencijos programos Korupcijos pasireiškimo tikimybė Korupcijos rizikos analizė Teisės aktų projektų antikorupcinis vertinimas Informacijos apie asmenį...

Tarnybiniai nusižengimai

Atnaujinimo data: 2017-10-10
Valstybinė mokesčių inspekcija prie Finansų ministerijos  Laikotarpis Atliktų tarnybinių nusižengimų tyrimų skaičius Paskirtos galiojančios...

0 dovanų politika

Atnaujinimo data: 2018-04-18
VMI galioja „O dovanų" politika,   kuri reiškia, kad : VMI valstybės tarnautojai ir darbuotojai, vykdydami jiems pavestas funkcijas,...

Staigmena obuolius turguje pirkusiai vilnietei – 5000 eurų laimėjimas

Atnaujinimo data: 2018-04-18
Valstybinė mokesčių inspekcija (toliau – VMI) informuoja, kad Kvitų žaidime užregistruotų kvitų skaičius jau pasiekė 1 000 000, o gyventojams išdalinta per 60 tūkst. eurų piniginių prizų....

VMI prie FM ir AVMI finansinių ataskaitų rinkiniai

Atnaujinimo data: 2017-08-24
2017 metai | 2016 metai | 2015 metai | 2014 metai 2017 metai 2017 metų finansinių ataskaitų rinkinys Konsoliduotas finansinių ataskaitų rinkinys (2017 m.); ...

Mokesčių įstatymų komentarų projektai

Atnaujinimo data: 2017-08-23
Siūlome susipažinti su parengtais ir su Lietuvos Respublikos finansų ministerija preliminariai suderintais naujais mokesčių įstatymų komentarų projektais, kurie, atsižvelgiant į komentaro...