Asmenys, kuriems mokesčių administratoriaus sprendimais patvirtintos papildomai mokėtinos sumos