Asmenys, nevykdantys / klaidingai vykdantys prievoles