Aukcionai ir turto pardavimai

Įmonių, teikiančių valstybei perduoto turto pardavimo paslaugas, sąrašas

Informacija apie parduodamą valstybei perduotą turtą

Informaciją apie VMI prie FM organizuojamus nekilnojamojo ir kilnojamojo turto pardavimus galite rasti VMI sistemoje e. aukcionai.

Pažymime, kad informacija apie

  • organizuojamus nekilnojamojo ir kilnojamojo turto kitus pardavimus,
  • turtą, kuris neturi savininko (ar savininkas nežinomas)

pateikiama žemiau.

« Grįžti

VMI prie FM parduoda nekilnojamąjį turtą

Atnaujinimo data: 2013-04-09

Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos 2013 m. gegužės 7 d. Tauragėje, J. Tumo-Vaižganto g. 116, 35 kab., rengia nekilnojamojo turto pardavimą.

Konkurso būdu bus parduodama:

1. 2013-05-07 15.00 val. ― butas su bendro naudojimo patalpa (bendras buto plotas 33,10 m2, unikalus Nr. 8891-9009-4015:0002) ir 39/100 dalys ūkinio pastato (užstatytas plotas 61,60 m2, unikalus Nr. 8891-9009-4037), esantys Pakamonių k., Stoniškių sen., Pagėgių sav. Pradinė pardavimo kaina 600 Lt.
2. 2013-05-07 15.00 val. ― 1/100 dalis pastato-operatorinės (bendras plotas 10,75 m2, unikalus Nr. 8796-8005-8030), esančio Ganyklų g. 4, Degliškės k., Šilalės r. sav. Pradinė pardavimo kaina 4,49 Lt.
3. 2013-05-07 15.00 val. ― 1/100 dalis pastato–tepalinės (bendras plotas 89,15 m2, unikalus Nr. 8796-8005-8041), esančio Ganyklų g. 4, Degliškės k., Šilalės r. sav. Pradinė kaina 35,90 Lt.
4. 2013-05-07 15.00 val. ― butas su rūsiu (bendras buto plotas 33,28 m2, unikalus Nr. 9496-1002-6010:0034), esantis Lauko g. 17-44, Jurbarko m. Pradinė pardavimo kaina 12300 Lt.
5. 2013-05-07 15.00 val. ― 627/1000 dalys buto su bendro naudojimo patalpomis (bendras buto plotas 25,88 m2, unikalus Nr. 8796-8000-4016:0014), esančio Žemaitės g. 10-1, Šilalės m., Šilalės r. sav. Pradinė pardavimo kaina 3400 Lt.
Parduodamų gyvenamųjų patalpų energinio naudingumo klasė G.

Asmenis, kurie nori apžiūrėti nekilnojamąjį turtą, prašome kreiptis šiuo adresu: J. Tumo-Vaižganto g. 116, 35 kab., Tauragė, tel. (8 446) 62891, (8 698) 23184, (8 698) 58543.

Asmenys, pageidaujantys dalyvauti konkurse, konkurso komisijai privalo pateikti šiuos dokumentus: paraišką dalyvauti konkurse; pasiūlymą, už kokią kainą pageidauja įsigyti nekilnojamą turtą; nustatyta tvarka patvirtintą įgaliojimą, jeigu konkurso dalyviui atstovauja kitas asmuo. Kai konkurso dalyvis yra fizinis asmuo, įgaliojimą turi patvirtinti notaras. Siūloma kaina negali būti mažesnė už pradinę pardavimo kainą. Pasiūlymas (nurodyti, kas siūlo ir siūlomą kainą) turi būti pateiktas užklijuotame voke, ant kurio užrašyta „Konkursui". Vokai su pasiūlymais bus atplėšiami 2013-05-07 15.00 val.

Prašymus dalyvauti konkurse prašome pateikti užklijuotame voke su užrašu „Konkursui" paštu Valstybinės mokesčių inspekcijos prie LR FM Valstybei perduotino turto skyriui adresu J. Tumo-Vaižganto g. 116, Tauragė, arba asmeniškai pateikti iki 2013-05-03 imtinai adresu J. Tumo-Vaižganto g. 116, Tauragė, 35 kab.

Jeigu prašymą įsigyti turtą pateiktų daugiau negu vienas dalyvis, pirkimo―pardavimo sutartis būtų sudaroma su dalyviu, kuris pasiūlė didžiausią kainą. Notarines pirkimo―pardavimo sutarties išlaidas apmoka pirkėjas.

Aukciono būdu bus parduodama:

1. 2013-05-07 8.30 val. ― butas (bendras plotas 35,95 m2, unikalus Nr. 8889-9012-0019:0003) ir 17/100 ūkinio pastato (užstatytas plotas 157,00 m2, unikalus Nr. 8889-9012-0020), esantys Piliakalnio g. 6-3, Opstainio k., Vilkyškių sen., Pagėgių sav. Pradinė pardavimo kaina 6177,80 Lt. Pradinis piniginis įnašas 618 Lt.
2. 2013-05-07 9.00 val. ― butas (bendras plotas 34,50 m2, unikalus Nr. 9497-4005-5010:0017), esantis Mokyklos g. 6-4, Viešvilės mstl., Viešvilės sen., Jurbarko r. sav. Pradinė pardavimo kaina 10400 Lt. Pradinis piniginis įnašas 1040 Lt.
3. 2013-05-07 9.30 val. ― butas (bendras plotas 42,79 m2, unikalus Nr. 8896-0011-0017:0003), esantis Jūros g. 5-3, Mociškių k., Vilkyškių sen., Pagėgių sav. Pradinė pardavimo kaina 4950 Lt. Pradinis piniginis įnašas 495 Lt.
4. 2013-05-07 10.00 val. ― 3/10 dalys gyvenamojo namo (bendras plotas 121,15 m2, unikalus Nr. 8892-9010-6012), esančio Bitėnų g. 2, Lumpėnų k., Lumpėnų sen., Pagėgių sav. Pradinė pardavimo kaina 1380 Lt. Pradinis piniginis įnašas 138 Lt. Energinio naudingumo klasė F.
5. 2013-05-07 10.30 ― butas su bendro naudojimo patalpa (bendras buto plotas 44,48 m2, unikalus Nr. 8891-5000-60123:0005), esantis Nemuno g. 12-7, Panemunės mstl., Pagėgių sav. Pradinė pardavimo kaina 5560 Lt. Pradinis piniginis įnašas 556 Lt.
6. 2013-05-07 11.00 val. ― butas (bendras plotas 25,76 m2, unikalus Nr. 8893-7000-1010:0013), esantis Geležinkelio g. 18-13, Pagėgių m., Pagėgių sav. Pradinė pardavimo kaina 17300 Lt. Pradinis piniginis įnašas 1730 Lt.
7. 2013-05-07 11.30 val. ― butas su rūsiu (bendras buto plotas 34,84 m2, unikalus Nr. 8796-8004-3015:0025), esantis Žalioji g. 1-35, Kvėdarnos mstl., Kvėdarnos sen., Šilalės r. sav. Pradinė pardavimo kaina 8710 Lt . Pradinis piniginis įnašas 871 Lt.
8. 2013-05-07 12.00 val. ― 29/50 dalys buto (bendras plotas 34,62 m2, unikalus Nr. 8797-4003-4012:0023), esančio Žalioji g. 7-52, Kvėdarnos mstl., Šilalės r. sav. Pradinė pardavimo kaina 1400 Lt. Pradinis piniginis įnašas 140 Lt.
9. 2013-05-07 12.30 val. ― ½ dalis gyvenamojo namo (bendras plotas 90,20 m2, unikalus Nr. 8892-3003-1010) ir ½ jam priklausančių statinių: malkinės, daržinės, tvarto, viralinės ir kitų kiemo statinių, esančių Sodo g. 24, Natkiškių k., Pagėgių sav. Pradinė pardavimo kaina 4690 Lt. Pradinis piniginis įnašas 469 Lt.
10. 2013-05-07 13.30 val. ― butas su bendro naudojimo patalpomis (bendras buto plotas 10,53 m2, unikalus Nr. 9496-6000-5010:0033), esantis Gedimino g. 21-3, Jurbarko m., Jurbarko r. sav. Pradinė pardavimo kaina 2900 Lt. Pradinis piniginis įnašas 290 Lt.
11. 2013-05-07 14.00 val. ― butas (bendras plotas 28,77 m2, unikalus Nr. 9497-4005-5010:0014), esantis Mokyklos g. 6-3, Viešvilės mstl., Jurbarko r. sav. Pradinė pardavimo kaina 2100 Lt. Pradinis piniginis įnašas 210 Lt.
12. 2013-05-07 14.30 val. ― ½ gyvenamojo namo (bendras plotas 76,67 m2, unikalus Nr. 9490-0000-8019) ir ½ ūkinio pastato bei ½ kiemo statinių, esančių S. Dariaus ir S. Girėno g. 80, Jurbarko m. Pradinė pardavimo kaina 17710 Lt. Pradinis piniginis įnašas 1771 Lt.
Parduodamų gyvenamųjų patalpų energinio naudingumo klasė G.

Asmenys, kurie nori dalyvauti aukcione, prašymus privalo asmeniškai pateikti iki 2013-05-03 15.45 val. adresu J. Tumo-Vaižganto g. 116, 13 kab. arba 35 kab. (kanceliarija), Tauragė, taip pat faksu, kurio Nr. (8 446) 72 317, arba el. paštu vmi@vmi.lt. Prašymuose būtina nurodyti dalyvio kontaktinį telefono numerį.
Asmenis, kurie nori apžiūrėti nekilnojamąjį turtą, prašome kreiptis šiuo adresu: J. Tumo-Vaižganto g. 116, 35 kab., Tauragė, tel. (8 446) 62891, (8 698) 23184, (8 698) 58543.
Aukcionuose dalyvauti galės tik prašymus pateikę asmenys (jų įgalioti atstovai).
Asmenys, kurie pageidauja dalyvauti aukcionuose, pradinius įnašus dalyvio (atstovo) vardu į nurodytą sąskaitą turi sumokėti ne vėliau kaip iki 2013-05-06 imtinai (10 % turto vertės už kiekvieną objektą atskirai).
Pradinis įnašas mokamas nurodant šiuos rekvizitus: Gavėjas ― Valstybinė mokesčių inspekcija prie LR FM. Juridinio asmens kodas ― 188659752. Sąskaita ― LT547300010112394245, „Swedbank", AB. Įmokos kodo nėra. Mokėjimo paskirtyje nurodyti „Pradinis įnašas už ..." ir turto, už kurį mokama, adresą. 
Dalyviai bus registruojami Tauragėje, J. Tumo -Vaižganto g. 116, 35 kab., likus 30 min. iki aukciono pradžios. Registruojantis būtina pateikti asmens dokumentą ar notaro patvirtintą įgaliojimą (jeigu dalyvaus įgaliotas asmuo); dokumentą, patvirtinantį, kad dalyvis sumokėjo pradinį įnašą; banko, kuriame yra dalyvio sąskaita, pavadinimą, buveinę ir sąskaitos numerį.
Aukciono eigą aukciono dieną (ar anksčiau) stebėti galės tik motyvuotus prašymus pateikę asmenys.
Įsigijęs turtą, pirkėjas apmoka sutarties sudarymo pas notarą išlaidas. Pasibaigus aukcionui, dalyviai, kurie nieko nepirko,  privalo pateikti prašymą grąžinti sumokėtą pradinį įnašą.