Darbo užmokestis

Informacija apie darbo užmokestį

     Informacija apie Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos darbuotojų atlyginimus pateikiama vadovaujantis Vyriausybės nutarimu patvirtintu bendrųjų reikalavimų valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų interneto svetainėms aprašu.

VMI prie FM valstybės tarnautojų vidutinis mėnesio
nustatytasis (paskirtasis) darbo užmokestis
(įskaitant pareiginę algą, priemokas, priedus už tarnybos Lietuvos
valstybei stažą ir kvalifikacinę klasę) eurais neatskaičius mokesčių

Pareigybės pavadinimas

Darbuotojų
skaičius

2017 m.
Eur

2018 m.
I ketv. Eur

Viršininkas

1

2795

3012

Viršininko pavaduotojas

2

2522

2519

Departamento direktorius

13

2114

2176

Departamento direktoriaus pavaduotojas

16

1948

1930

Skyriaus, nesančio departamento sudėtyje, vedėjas

4

1921

1899

Departamento skyriaus vedėjas

57

1586

1662

Skyriaus, nesančio departamento sudėtyje, vedėjo pavaduotojas

2

1626

1612

Departamento skyriaus vedėjo pavaduotojas

40

1347

1396

Poskyrio vedėjas

47

1180

1273

Vyresnysis patarėjas

7

1254

1431

Patarėjas

25

1452

1485

Vyriausiasis specialistas

905

940

989

Vyresnysis specialistas

98

726

804

Specialistas

1

693

707


VMI prie FM darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis,
vidutinis mėnesinis nustatytasis (paskirtasis) darbo užmokestis
(įskaitant pareiginę algą, priedus, priemokas) eurais neatskaičius mokesčių

Pareigybės pavadinimas

Darbuotojų skaičius

2017 m.
Eur

2018 m.
I ketv. Eur

Poskyrio vedėjas

1

1710

1692

Vyriausiasis specialistas

36

703

865

Vyresnysis specialistas

34

596

642

Specialistas

141

637

741

Darbininkas

5

607

638