Darbo užmokestis

Informacija apie darbo užmokestį 

Informacija apie Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos darbuotojų atlyginimus pateikiama vadovaujantis Vyriausybės nutarimu patvirtintu bendrųjų reikalavimų valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų interneto svetainėms aprašu.

 

VMI prie FM valstybės tarnautojų vidutinis mėnesio
nustatytasis (paskirtasis) darbo užmokestis
(įskaitant pareiginę algą, priemokas, priedus už tarnybos Lietuvos
valstybei stažą ir kvalifikacinę klasę) eurais neatskaičius mokesčių
 

Pareigybės pavadinimas

Darbuotojų skaičius

2016 m., Eur

2017 m.

IV ketv., Eur

Viršininkas

1

2547

2966

Viršininko pavaduotojas

2

2275

2621

Departamento direktorius

14

2112

2141

Departamento direktoriaus pavaduotojas

16

1823

1830

Skyriaus, nesančio departamento sudėtyje, vedėjas

3

1861

1919

Departamento skyriaus vedėjas

58

1540

1631

Skyriaus, nesančio departamento sudėtyje, vedėjo pavaduotojas

3

1561

1640

Departamento skyriaus vedėjo pavaduotojas

30

1357

1431

Poskyrio vedėjas

45

1177

1257

Vyresnysis patarėjas

4

1905

1753

Patarėjas

25

1374

1465

Vyriausiasis specialistas

864

916

987

Vyresnysis specialistas

106

730

817

Specialistas

1

723

696


VMI prie FM darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis,
vidutinis mėnesinis nustatytasis (paskirtasis) darbo užmokestis
(įskaitant pareiginę algą, priedus, priemokas) eurais neatskaičius mokesčių

Pareigybės pavadinimas

Darbuotojų skaičius

2016 m., Eur

2017 m. IV ketv., Eur

Vyriausiasis specialistas

40

757

859

Vyresnysis specialistas

34

689

656

Specialistas

129

663

743

Darbininkas

5

622

716