Darbo užmokestis

Informacija apie darbo užmokestį

Informacija apie Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos darbuotojų atlyginimus pateikiama vadovaujantis Vyriausybės nutarimu patvirtintu bendrųjų reikalavimų valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų interneto svetainėms aprašu.

VMI prie FM valstybės tarnautojų vidutinis mėnesio
nustatytasis (paskirtasis) darbo užmokestis
(įskaitant pareiginę algą, priemokas, priedus už tarnybos Lietuvos
valstybei stažą ir kvalifikacinę klasę) eurais neatskaičius mokesčių

Pareigybės pavadinimas

Darbuotojų skaičius

2017 m.
Eur

2018 m. III ketv.
Eur

Viršininkas

1

2795

3043

Viršininko pavaduotojas

2

2522

2540

Departamento direktorius

11

2114

2142

Departamento direktoriaus pavaduotojas

15

1948

1982

Skyriaus, nesančio departamento sudėtyje, vedėjas

5

1921

1940

Departamento skyriaus vedėjas

52

1586

1689

Skyriaus, nesančio departamento sudėtyje, vedėjo pavaduotojas

3

1626

1676

Departamento skyriaus vedėjo pavaduotojas

37

1347

1448

Poskyrio vedėjas

44

1180

1313

Vyresnysis patarėjas

6

1754

1821

Patarėjas

31

1452

1527

Vyriausiasis specialistas

859

940

1006

Vyresnysis specialistas

88

726

864

Specialistas

3

693

764


VMI prie FM darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis,
vidutinis mėnesinis nustatytasis (paskirtasis) darbo užmokestis
(įskaitant pareiginę algą, priedus, priemokas) eurais neatskaičius mokesčių

Pareigybės pavadinimas

Darbuotojų skaičius

2017 m.
Eur

2018 m. III ketv. Eur

Poskyrio vedėjas

1

1710

1542

Vyriausiasis specialistas

34

703

920

Vyresnysis specialistas

32

596

695

Specialistas

140

637

802

Darbininkas

4

607

626