Darbo užmokestis

Informacija apie darbo užmokestį

Informacija apie Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos darbuotojų atlyginimus pateikiama vadovaujantis Vyriausybės nutarimu patvirtintu bendrųjų reikalavimų valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų interneto svetainėms aprašu.

VMI prie FM valstybės tarnautojų vidutinis mėnesio
nustatytasis (paskirtasis) darbo užmokestis
(įskaitant pareiginę algą, priemokas, priedus už tarnybos Lietuvos
valstybei stažą ir kvalifikacinę klasę) eurais neatskaičius mokesčių

Pareigybės pavadinimas

Darbuotojų skaičius

2018 m.
Eur

2019 m.
II ketv. Eur

Viršininkas

1

3059

4636

Viršininko pavaduotojas

2

2561

3755

Departamento direktorius

11

2170

3164

Departamento direktoriaus pavaduotojas

 

1988

 

Skyriaus, nesančio departamento sudėtyje, vedėjas

4

2022

2875

Departamento skyriaus vedėjas

49

1714

2390

Skyriaus, nesančio departamento sudėtyje, vedėjo pavaduotojas

 

1289

 

Departamento skyriaus vedėjo pavaduotojas

 

1410

 

Poskyrio vedėjas

 

1236

 

Vyresnysis patarėjas

21

1823

2935

Patarėjas

109

1531

2072

Vyriausiasis specialistas

758

971

1549

Vyresnysis specialistas

78

822

1207

Specialistas

2

787

1083


VMI prie FM darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis,
vidutinis mėnesinis nustatytasis (paskirtasis) darbo užmokestis
(įskaitant pareiginę algą, priedus, priemokas) eurais neatskaičius mokesčių

Pareigybės pavadinimas

Darbuotojų skaičius

2018 m.
Eur

2019 m.
II ketv. Eur

Skyriaus vedėjas

1

1542

2349

Vyriausiasis specialistas

51

838

1315

Vyresnysis specialistas

35

730

953

Specialistas

148

818

1176

Darbininkas

2

689

880

 

Pastaba: Nuo 2019 m. sausio 1 d. įsigaliojo mokesčių ir valstybinio socialinio draudimo reforma. Dėl darbdavių ir darbuotojų mokamų mokesčių konsolidavimo, dirbančiųjų alga "popieriuje" padidėjo 1,289 karto.