Darbo užmokestis

Informacija apie darbo užmokestį

 Informacija apie Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos darbuotojų atlyginimus pateikiama vadovaujantis Vyriausybės nutarimu patvirtintu bendrųjų reikalavimų valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų interneto svetainėms aprašu.

VMI prie FM valstybės tarnautojų vidutinis mėnesio
nustatytasis (paskirtasis) darbo užmokestis
(įskaitant pareiginę algą, priemokas, priedus už tarnybos Lietuvos
valstybei stažą ir kvalifikacinę klasę) eurais neatskaičius mokesčių

Pareigybės pavadinimas

Darbuotojų skaičius

2017 m.
Eur

2018 m.
IV ketv. Eur

Viršininkas

1

2795

3059

Viršininko pavaduotojas

2

2522

2561

Departamento direktorius

11

2114

2170

Departamento direktoriaus pavaduotojas

2

1948

1988

Skyriaus, nesančio departamento sudėtyje, vedėjas

5

1921

2022

Departamento skyriaus vedėjas

51

1586

1714

Skyriaus, nesančio departamento sudėtyje, vedėjo pavaduotojas

1

1626

1289

Departamento skyriaus vedėjo pavaduotojas

10

1347

1410

Poskyrio vedėjas

23

1180

1236

Vyresnysis patarėjas

19

1754

1823

Patarėjas

85

1452

1531

Vyriausiasis specialistas

827

940

971

Vyresnysis specialistas

85

726

822

Specialistas

4

693

787


VMI prie FM darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis,
vidutinis mėnesinis nustatytasis (paskirtasis) darbo užmokestis
(įskaitant pareiginę algą, priedus, priemokas) eurais neatskaičius mokesčių

Pareigybės pavadinimas

Darbuotojų skaičius

2017 m.
Eur

2018 m.
IV ketv. Eur

Skyriaus vedėjas

1

1710

1542

Vyriausiasis specialistas

35

703

838

Vyresnysis specialistas

32

596

730

Specialistas

143

637

818

Darbininkas

4

607

689