Daugiausiai į VMI sąskaitą sumokantys mokesčių mokėtojai

TOP 500 IR TOP 50 SĄRAŠŲ SUDARYMAS
 
 TOP 500 — tai sąrašas juridinių asmenų, įregistruotų Mokesčių mokėtojų registre (neįskaitant biudžetinių bei viešųjų įstaigų), kurie 2017 m. I-III ketvirtį į Valstybinės mokesčių inspekcijos (toliau — VMI) sąskaitą sumokėjo daugiausiai mokesčių ir kitų įmokų, atėmus mokėtojams sugrąžintas mokesčių sumas. 
 TOP 50 VŠĮ — tai sąrašas juridinių asmenų, įregistruotų Mokesčių mokėtojų registre, kurių teisinė forma yra „Viešoji įstaiga", kurie 2017 m. I-III ketvirtį į VMI sąskaitą sumokėjo daugiausiai mokesčių ir kitų įmokų, atėmus mokėtojams sugrąžintas mokesčių sumas. 
 TOP 50 — tai sąrašai juridinių asmenų, įregistruotų Mokesčių mokėtojų registre (neįskaitant biudžetinių bei viešųjų įstaigų), kurie 2017 m. I-III ketvirtį į VMI sąskaitą sumokėjo daugiausiai mokesčių ir kitų įmokų vykdomos ekonominės veiklos sekcijoje ar skyriuje. Pagal veiklos skyrius pateiktos tik tos ekonominės veiklos, kurias vykdę juridiniai asmenys sumokėjo daugiausiai mokesčių, atėmus mokėtojams sugrąžintas mokesčių sumas, tai — „Didmeninė ir mažmeninė prekyba; variklinių transporto priemonių ir motociklų remontas" (47 proc. visų sumokėtų mokesčių) bei „Apdirbamoji gamyba" (14 proc. visų sumokėtų mokesčių). 
 Sąrašai TOP 50 sudaryti ekonominės veiklos sekcijoms, iš kurių gautos pajamos į VMI sąskaitą sudarė daugiau nei po 1 proc. visų gautų pajamų. 
 Ekonominės veiklos sekcijos, iš kurių į VMI sąskaitą gautos pajamos sudarė mažiau nei po 1 proc. visų gautų pajamų, apjungtos į vieną TOP 50 sąrašą — sektorius „Kiti".
 Pateiktuose juridinio asmens duomenyse susumuoti visi sumokėti mokesčiai ir įmokos, įskaitant netiesioginius mokesčius (PVM, akcizai) bei gyventojų pajamų mokestį nuo išmokų, priskiriamų gyventojo A klasės pajamoms, kurį privalo apskaičiuoti, išskaičiuoti ir sumokėti į biudžetą tas pajamas išmokantys asmenys. Prie sumokėtų mokesčių ir įmokų priskiriamos ir tos sumos, kurias juridinis asmuo sumokėjo (įskaitė) už kitą juridinį ir/ar fizinį asmenį, perėmęs to asmens mokestinę nepriemoką. Sąrašuose išvardinti juridiniai asmenys gali turėti mokestinę nepriemoką.
 Nustatant juridinių asmenų vykdomos ekonominės veiklos sektorius, prioritetas skiriamas PVM deklaracijose deklaruotai ekonominei veiklai.
 Sąrašuose taip pat pateikiamas sąrašų sudarymo metu galiojęs juridinio asmens teisinis statusas. Į sąrašą įtraukti užsienio vienetai, vykdantys veiklą Lietuvoje per nuolatinę buveinę, kurie yra įregistruoti tik Mokesčių mokėtojų registre, suteikiant jiems 10 ženklų kodą. Jie neturi juridinio asmens teisinio statuso, nes neregistruojami Juridinių asmenų registre.
 

Daugiausiai į VMI sąskaitą sumokantys mokesčių mokėtojai:

 

Daugiausiai prekių ir paslaugų ne Lietuvoje pardavę mokesčių mokėtojai: