Depozitinė sąskaita

Įmokos, susijusios su valstybei perduoto turto realizavimu bei kiti su minėto turto realizavimu susiję mokėjimai, kurie turi būti sumokami (pervedami) į depozitinę sąskaitą, mokami į sąskaitą

Nr. LT54 7300 0101 1239 4245, esančią banke „Swedbank", AB,

Banko kodas 73000,

SWIFT kodas HABALT22.

Lėšų gavėjas Valstybinė mokesčių inspekcija prie LR FM, juridinio asmens kodas 188659752.