Depozitinė sąskaita

Įmokos, susijusios su valstybei perduoto turto realizavimu bei kiti su minėto turto realizavimu susiję mokėjimai, kurie turi būti sumokami (pervedami) į depozitinę sąskaitą, mokami į sąskaitą

Nr. LT78 7180 0000 0014 1083, esančią banke AB Šiaulių bankas,

Banko kodas 71800,

SWIFT kodas CBSBLT26.

Lėšų gavėjas Valstybinė mokesčių inspekcija prie LR FM, juridinio asmens kodas 188659752