DUK apie gyventojo (šeimos) turto deklaravimą (FR0001)

1. Kurie asmenys privalo deklaruoti turtą už 2017 metus?


Informaciją, kurie asmenys privalo deklaruoti 2017 m. gruodžio 31 d. turėtą turtą, galite rasti VMI internetiniame puslapyje -> Konsultacinės medžiagos kataloge.


2. Kokią deklaracijos formą turi pildyti asmenys, privalantys deklaruoti turtą ir iki kada reikia ją pateikti?


Asmenys, privalantys deklaruoti turtą, pildo deklaracijos FR0001 formą. Deklaraciją reikia pateikti iki 2018 m gegužės 2 d. (nes 1 d.  – nedarbo diena).


3. Koks turtas deklaruojamas metinėje gyventojo (šeimos) turto deklaracijoje FR0001?


Informaciją, koks turtas deklaruojamas metinėje gyventojo (šeimos), galite rasti VMI internetiniame puslapyje -> Konsultacinės medžiagos kataloge.


4. Kur rasti pareigybės kodą, kurį reikia nurodyti deklaracijoje FR0001?


Pareigybių (priežasčių) kodų sąrašą galite rasti VMI internetiniame puslapyje -> Konsultacinės medžiagos kataloge.


5. Kokiu būdu galima pateikti 2017 metų deklaraciją FR0001?


Greičiausiai ir patogiausiai turto deklaraciją gyventojas (jo atstovas) gali pateikti  elektroniniu būdu per EDS;

Deklaraciją taip pat galima:

  • įteikti tiesiogiai bet kuriai AVMI;
  • atsiųsti paštu (išskyrus elektroninį paštą) į VMI prie FM Mokestinių prievolių departamento Dokumentų tvarkymo ir archyvavimo skyrių adresu: Neravų g. 8, 66257 Druskininkai.
  • pateikti ir per  e. VMI mobiliąją aplikaciją (tai mobilioji programėlė, kuria gyventojams pateikiamos aktualiausios VMI paslaugos).