Pelno mokesčio įstatymo pakeitimai nuo 2018 m.

1. Ar vienetas, 2018 metais vykdantis investicinį projektą, apie tai turi informuoti mokesčių administratorių?


Šis reikalavimas nuo 2018 metų nebetaikomas.


2. Ar nuo 2018 metų įmonės patirtos medžioklės, žvejybos, plaukiojimo jachtomis, stovyklavimo išlaidos gali būti priskiriamos reprezentacinėmis sąnaudomis?


Apskaičiuojant 2018 metų ir vėlesnių metų mokestinių laikotarpių pelno mokestį, įmonės faktiškai patirtos medžioklės, žvejybos, plaukiojimo jachtomis, stovyklavimo išlaidos (skirtingai negu ankstesniaisiais mokestiniais laikotarpiais) gali būti priskiriamos reprezentacinėms sąnaudoms. Reprezentacinėms sąnaudoms nepriskiriamos (kaip ir ankstesniaisiais metais) azartinių lošimų išlaidos.


3. Ar nuo 2018 metų pasikeitė reprezentacinių sąnaudų pripažinimo tvarka ?


Apskaičiuojant 2018 metų ir vėlesnių metų mokestinių laikotarpių pelno mokestį, iš pajamų atskaitoma ne daugiau kaip 50 proc. reprezentacinių sąnaudų ir tokių atskaitomų sąnaudų suma negali viršyti 2 proc. įmonės pajamų per mokestinį laikotarpį.


4. Kokiu pelno mokesčio tarifu apmokestinamas socialinės įmonės statusą turinčių įmonių 2018 metų apmokestinamasis pelnas?


Vienetų, turinčių socialinės įmonės statusą, 2018 metų apmokestinamasis pelnas apmokestinamas taikant standartinius pelno mokesčio tarifus.