DUK apie prašymo pervesti pajamų mokesčio dalį vienetams, turintiems teisę gauti paramą, ir (arba) politinėms partijoms teikimą (FR0512)

1. Iki kada ir kurią prašymo formą reikia pateikti norint pervesti 2017 m. pajamų mokesčio dalį asmenims, turintiems teisę gauti paramą, ir (arba) politinėms partijoms?


Gyventojas pasirinktiems vienetams ir (arba) meno kūrėjams, turintiems teisę gauti paramą, ir (arba) politinėms partijoms gali skirti pajamų mokesčio dalį, pateikdamas vieną FR0512 formos 3 versiją. Šią prašymo formą reikia pateikti iki 2018 m. gegužės 2 d. (1 d. – nedarbo diena).


2. Kam nuolatinis Lietuvos gyventojas gali suteikti paramą (kur rasti paramos gavėjų sąrašą)?


Informaciją galite rasti VMI internetiniame puslapyje, skyrelyje Apie VMI -> Paslaugos -> Informacijos rinkmenos -> Paramos gavėjų duomenys.


3. Kokiu būdu galima pateikti prašymą FR0512?


Greičiausiai ir patogiausiai prašymą gyventojas (jo atstovas) gali pateikti  elektroniniu būdu per EDS;

Prašymą taip pat galima:

  • įteikti tiesiogiai bet kuriai AVMI;
  • atsiųsti paštu (išskyrus elektroninį paštą) į VMI prie FM Mokestinių prievolių departamento Dokumentų tvarkymo ir archyvavimo skyrių adresu: Neravų g. 8, 66257 Druskininkai.
  • pateikti ir per  e. VMI mobiliąją aplikaciją (tai mobilioji programėlė, kuria gyventojams pateikiamos aktualiausios VMI paslaugos).

4. Ar galima prašymą FR0512 pateikti per savo darbdavį ar kitą asmenį?


Prašymas FR0512 teikiamas asmeniškai arba per teisės aktų nustatyta tvarka įgaliotą asmenį. Prašymą teikiančio asmens tapatybei nustatyti prašymą tiesiogiai mokesčių administratoriui teikiantis ar paštu jį siunčiantis gyventojas (jo atstovas) kartu su prašymu turi pateikti:

1. savo asmens tapatybės dokumentą, kai prašymą tiesiogiai mokesčių administratoriui teikia pats gyventojas;

2. savo asmens tapatybės dokumentą ir notaro išduotą įgaliojimą, patvirtinantį atstovavimą gyventojui, pageidaujančiam skirti pajamų mokesčio dalį, kai prašymą tiesiogiai mokesčių administratoriui teikia gyventojo atstovas;

3. notaro išduotą įgaliojimą, patvirtinantį atstovavimą gyventojui, pageidaujančiam skirti pajamų mokesčio dalį, kai atstovas gyventojo prašymą siunčia paštu.


5. Ar kartu su prašymu FR0512 privaloma pateikti metinę pajamų deklaraciją GPM308?


Neprivaloma, nes deklaracija GPM308 teikiama, jei tai numatyta teisės aktuose. Informaciją, kas privalo deklaruoti 2017 m. pajamas, galite rasti VMI internetiniame puslapyje -> Konsultacinės medžiagos kataloge.

Svarbu yra tai, kad esant prievolei teikti deklaraciją GPM308, ji turi būti pateikiama laiku, t. y. iki 2018 m. gegužės 2 d., nes jos nepateikus − parama pagal pateiktą prašymą FR0512 nebus pervesta.


6. Ar galima vienu prašymu FR0512 pajamų mokesčio dalį paskirti paramos gavėjams ilgesniam nei vienerių metų laikotarpiui?


Pajamų mokesčio dalį vienu Prašymu galima skirti ilgesniam nei vienerių metų laikotarpiui. Maksimalus laikotarpis yra 5 metai (pastarieji praėję kalendoriniai metai ir ateinantys 4 metai).


7. Ar prašyme FR0512 galima nurodyti tik vieną paramos gavėją ir / ar vieną politinę partiją?


Prašyme galima nurodyti daugiau kaip vieną paramos gavėją (vienetą ir / ar meno kūrėją), tačiau bendra visiems paramos gavėjams skiriama pajamų mokesčio dalis neturi būti didesnė kaip 2 procentai, ir / ar daugiau kaip vieną politinę partiją, tačiau bendra politinėms partijoms skiriama pajamų mokesčio dalis neturi būti didesnė kaip 1 procentas. Pasirinkus paremti tik vieną paramos gavėją, jam gali būti paskirti tiek 2 procentai, tiek mažesnė mokesčio dalis, pavyzdžiui, 0,5 procento. Pasirinkus paremti vieną politinę partiją, jai gali būti paskirta 1 procento ar mažesnė mokesčio dalis.


8. Kada ir kokiu būdu mokesčių mokėtojas gali sužinoti apie pervestą paramos sumą paramos gavėjui ir (arba) politinei partijai pagal jo pateiktą prašymo formą FR0512?


Po lapkričio 15 d. mokesčių mokėtojas gali sužinoti apie pervestą paramos sumą paramos gavėjui ir (arba) politinei partijai.

Pranešimą apie operacijos įvykdymą su nurodytu paramos gavėju bei jam pervestą konkrečią sumą galima rasti prisijungus prie Elektroninio deklaravimo sistemos (EDS), pasirinkti Pranešimai-> Peržiūra.


9. Ar gali gyventojas patikslinti 2017 metų jau pateiktą mokesčių administratoriui prašymą FR0512?


Gyventojas pateiktą prašymą turi teisę patikslinti iki 2018 m. rugpjūčio 20 dienos.