Akcizų įstatymo pakeitimai nuo 2020 m.

1. Kada atsiranda prievolė sumokėti akcizų skirtumą už apdorotą tabaką, etilo alkoholį ir alkoholinius gėrimus, pakeitus akcizų tarifus?


Kai tenkinamos visos toliau nurodytos aplinkybės:
- šie produktai iki naujo akcizų tarifo įsigaliojimo dienos buvo išleisti į laisvą apyvartą;
- asmenys, kuriems nuosavybės teise priklauso šie produktai, teisės aktų nustatyta tvarka turi teisę verstis didmenine prekyba tabako gaminiais ir (arba) alkoholio produktais (turi licencijas verstis didmenine prekyba tabako gaminiais ir (arba) alkoholio produktais);
- įsigaliojęs naujas akcizų tarifas yra didesnis už iki tol galiojusį akcizų tarifą;
- šie produktai laikomi licencijose verstis didmenine prekyba tabako gaminiais ir (arba) alkoholio produktais nurodytuose padaliniuose (sandėliuose, filialuose ir pan.).


2. Kada atsiranda prievolė sumokėti akcizų skirtumą už kaitinamojo tabako produktus, pakeitus akcizų tarifus?


Kai tenkinamos visos toliau nurodytos aplinkybės:
- šie produktai iki naujo akcizų tarifo įsigaliojimo dienos buvo išleisti į laisvą apyvartą;
- asmenys, kuriems nuosavybės teise priklauso šie produktai, verčiasi didmenine prekyba tabako gaminiais;
- įsigaliojęs naujas akcizų tarifas yra didesnis už iki tol galiojusį akcizų tarifą;
- šie produktai laikomi didmeninės prekybos tabako gaminiais vietose.


3. Kokios akcizų deklaracijos formos ir kokia tvarka turėtų būti pateikiamos, taip pat kokia tvarka turėtų būti sumokamas akcizų skirtumas tais atvejais, kai atsiranda prievolė sumokėti akcizų skirtumą, pasikeitus akcizų tarifams?


Asmuo turėtų pateikti:
- Asmens akcizų deklaraciją (FR0630A forma);
- FR0630D formą „Akcizais apmokestinamų prekių akcizų apskaičiavimą pagal tarifines grupes";
- FR0630J formą „Akcizų skirtumo deklaravimą (pasikeitus akcizų tarifams).
Asmuo minėtas formas turėtų pateikti ir akcizų skirtumą sumokėti iki kito mėnesio, einančio po to, kurį įsigaliojo naujas akcizų tarifas, 15 dienos.


4. Kaip užpildoma FR0630J forma (Akcizų skirtumo deklaravimas (pasikeitus akcizų tarifams))?


Pavyzdžiui, nuo 2020 m. kovo 1 d. didėja akcizų tarifas taikomas kaitinamojo tabako produktams (nuo 68,6 euro iki 113,2 euro už kilogramą) ir etilo alkoholiui (nuo 1 832 eurų iki 2 025 eurų už gryno etilo alkoholio hektolitrą). Asmuo didmeninės prekybos tabako gaminiais ir alkoholio produktų vietoje (didmeninės prekybos sandėlyje) turi 200 kilogramų kaitinamojo tabako produktų ir 40 proc. stiprumo 150 litrų spiritinių gėrimų, kurie jam priklauso nuosavybės teise. Už kaitinamojo tabako produktus buvo sumokėta 13 720 (200*68,6) eurų, o už spiritinius gėrimus ‒ 1 099 (150*40/100*1 832/100) eurų akcizų sumos.

Asmuo FR0630J formoje turi nurodyti:
16 laukelyje „Mokestinis laikotarpis" – nuo 2020-03-01 iki 2020-03-31;

J1 Tarifinės grupės kodas

J2 Kiekis

J3 Apskaičiuota akcizų suma

350

200 (nurodoma kilogramais)

8 920 (200*113,2-13 720)

280

150 (nurodoma litrais)

116 (150*40/100*2 025/100-1 099)

J4 Iš viso (J3 laukelių suma)

9036 (8920+116)


5. Kokia tvarka turi būti inventorizuojami produktai?


Asmuo turėtų naujo akcizų už produktus tarifo įsigaliojimo dieną (jeigu tai yra ne darbo diena, – artimiausią po jos einančią darbo dieną) inventorizuoti dienos pradžioje jam nuosavybės teise priklausančius produktus ir per 5 darbo dienas mokesčių administratoriui pateikti inventorizacijos aktą.