Elektroninio važtaraščio išrašymas

Paslaugos pavadinimas

Elektroninio važtaraščio išrašymas

Paslaugos gavėjai

Fiziniai ir juridiniai asmenys

Paslaugos apibūdinimas

Elektroninio važtaraščio (toliau – e. važtaraštis) išrašymas, gabenant krovinius kelių transportu Lietuvos Respublikos teritorijoje, naudojantis Valstybinės mokesčių inspekcijos (toliau – VMI) išmaniosios mokesčių administravimo sistemos (i.MAS) elektroninių važtaraščių posistemiu (i.VAZ), yra VMI teikiama elektroninė paslauga mokesčių mokėtojams ir naudojama, kai siekiama i.VAZ priemonėmis sukurti ir naudoti elektroninį važtaraštį, tuo pačiu įgyvendinant prievolę pateikti važtaraščio duomenis pagal Lietuvos mokesčių administravimo įstatymą.

 

E. važtaraštis gali būti naudojamas tik tuo atveju, kai yra išankstinis krovinio gabenimo operacijos dalyvių (vežėjo ir gavėjo) sutikimas pateiktas naudojantis elektroninėmis priemonėmis i. MAS portale.

 

E. važtaraščiu laikomas važtaraštis, kuriame nurodyti teisės aktuose nustatyti važtaraščio duomenys ir kuris išrašytas elektroniniu būdu.

E. važtaraščio išrašymo būdai

E. važtaraštis išrašomas tiesiogiai i.VAZ portale per naudotojo sąsają.

E. važtaraščio išrašymo ir duomenų pateikimo terminas

E. važtaraštis išrašomas, tuo pačiu automatiškai pateikiant duomenis, ne anksčiau nei 7 dienos iki krovinio išsiuntimo ir ne vėliau nei važtaraštyje nurodyti krovinio išgabenimo data ir laikas.

Paslaugos teikimo būdai

Elektroniniu būdu per Valstybinės mokesčių inspekcijos išmaniosios mokesčių administravimo sistemos (i.MAS) elektroninių važtaraščių posistemį (i.VAZ).

Paslaugos teikėjas

Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos.

Paslaugos vadovas

Informacija apie paslaugos vadovą teikiama paskambinus į Mokesčių informacijos centrą (toliau — MIC) telefonais:

1882 arba 8 700 55 882, skambinant iš visų pagrindinių telekomunikacijų operatorių tinklų Lietuvoje;

 +370 5 255 3190, skambinant iš užsienio.

Internetinėje VMI svetainėje, adresu  https://www.vmi.lt/cms/i.vaz.

Teisės aktai

 

Lietuvos Respublikos mokesčių administravimo įstatymas;

Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2016 m. balandžio 1 d. įsakymas  Nr. VA-36 „Dėl Važtaraščių ir kitų krovinių gabenimo dokumentų duomenų teikimo Valstybinei mokesčių inspekcijai taisyklių patvirtinimo";

Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2016 m. rugsėjo 28 d. įsakymas Nr. VA-119 „Dėl išmaniosios mokesčių administravimo informacinės sistemos naudojimo taisyklių patvirtinimo".

Teisės aktus galima rasti Teisės aktų registro svetainėje www.e-tar.lt. Pasikeitus teisės aktui, žiūrėti aktualią dokumento redakciją.