Kolektyvinio investavimo subjektas

Update date: 2019-01-06
Registracijos numeris   KD-5992 Kolektyvinio investavimo subjektas – kolektyvinio investavimo subjektas, kaip ši sąvoka apibrėžta...

Nuolatinė buveinė

Update date: 2019-01-06
Registracijos numeris   KD-4898 Nuolatinė buveinė – užsienio vieneto veiklos Lietuvos Respublikoje arba Lietuvos vieneto veiklos...

Pozityviosios pajamos

Update date: 2019-01-06
Registracijos numeris   KD-5227 Pozityviosios pajamos – kontroliuojamojo užsienio subjekto pajamos ar jų dalis, įskaitomos į...

Tikslinė teritorija

Update date: 2019-01-06
Registracijos numeris   KD-4912 Tikslinė teritorija – užsienio valstybė arba zona, įtraukta į finansų ministro nustatytą Tikslinių...

Vienetų grupė

Update date: 2019-01-06
Registracijos numeris   KD-6647 Vienetų grupė – grupė, kurią sudaro patronuojantysis vienetas ir jo patronuojamasis (dukterinis) arba...

Kontroliuojamasis apmokestinamasis vienetas

Update date: 2019-01-05
Registracijos numeris   KD-4894           Kontroliuojamasis apmokestinamasis ...

Apmokestinamasis vienetas

Update date: 2018-01-01
Registracijos numeris   KD-4889 Apmokestinamasis vienetas  – Lietuvos apmokestinamasis vienetas ir užsienio apmokestinamasis...

Pajamos iš paskirstytojo pelno ir dividendai

Update date: 2018-01-01
Registracijos numeris   KD-5295 Pajamos iš paskirstytojo pelno – pajamos, įskaitant dividendus, gaunamos skirstant pelną vieneto...

Rizikos ir privataus kapitalo subjektas

Update date: 2018-01-01
Registracijos numeris   KD-5895 Rizikos ir privataus kapitalo subjektas – vienetas, kurio pagrindinė vykdoma veikla yra laikinas...

Nauda iš jūrų laivo perleidimo sutarties ar įsigijimo finansavimo sutarties

Update date: 2017-06-10
Registracijos numeris   KD-5900 Nauda iš jūrų laivo perleidimo sutarties ar įsigijimo finansavimo sutarties – laivybos vieneto...

Tarptautinis vežimas jūrų laivais

Update date: 2017-06-10
Registracijos numeris   KD-5842 Tarptautinis vežimas jūrų laivais – laivybos vieneto vykdomas keleivių ir (arba) krovinių vežimas...

Laivybos vienetas

Update date: 2017-06-02
Registracijos numeris   KD-5835 Laivybos vienetas – Lietuvos apmokestinamasis vienetas arba užsienio apmokestinamasis vienetas,...

Veikla, tiesiogiai susijusi su tarptautiniu vežimu jūrų laivais

Update date: 2017-06-01
Registracijos numeris   KD-5840 Su tarptautiniu vežimu jūrų laivais tiesiogiai susijusi veikla – paslaugos, būtinos tarptautiniam...

Prestižo vertė ir kada ji susidaro

Update date: 2015-05-12
Registracijos numeris   KD-5472 Prestižo vertė  – dydis, kuriuo, įsigyjant kito vieneto veiklą kaip kompleksą ar jo veiklos dalį...

Filmo dalies gamyba

Update date: 2014-01-01
Registracijos numeris   KD-8093   Data   2014-01-01 Nuo 2014-01-01 Filmo dalies gamyba – filmo...

Lietuvos filmo gamintojas

Update date: 2014-01-01
Registracijos numeris   KD-8098   Data   2014-01-01 Nuo 20014-01-01 Lietuvos filmo gamintojas –...

Pajamos, kurių šaltinis yra Lietuvos Respublikos teritorijoje

Update date: 2014-01-01
Registracijos numeris   KD-4903   Data   2014-01-01 Pajamos, kurių šaltinis yra Lietuvos Respublikos...

Asocijuoti asmenys

Update date: 2013-01-05
Registracijos numeris   KD-4890 Asocijuoti asmenys  – asmenys (vienetai arba fiziniai asmenys), kai jie atitinka bent vieną iš...

Pajamos iš žemės ūkio veiklos

Update date: 2011-06-17
Registracijos numeris   KD-4916 Pajamos iš žemės ūkio veiklos – kaip ši sąvoka apibrėžta Lietuvos Respublikos gyventojų pajamų...

Pelno nesiekiantis vienetas

Update date: 2011-05-22
Registracijos numeris   KD-4906 Pelno nesiekiantis vienetas  – vienetas, kurio veiklos tikslas nėra pelno siekimas ir kuris...

Atlikėjo veikla

Update date: 2010-07-05
Registracijos numeris   KD-6648 Atlikėjo veikla  – atlikėjo (aktoriaus, dainininko,muzikanto, dirigento, šokėjo ar kito...

Fiksuotas pelno mokestis

Update date: 2010-07-05
Registracijos numeris   KD-5833 Fiksuotas pelno mokestis – pelno mokestis, kuris gali būti mokamas šio Įstatymo 38 (1) straipsnio...

Honoraras

Update date: 2010-07-05
Registracijos numeris   KD-6645 Honoraras  – atlyginimas už autorine licencine sutartimi suteiktą teisę panaudoti kūrinį,...

Indėlis

Update date: 2010-07-05
Registracijos numeris   KD-4891 Indėlis  – kredito įstaigoje laikomos piniginės lėšos, kai kredito įstaiga įsipareigoja jas...

Investicinis projektas

Update date: 2010-07-05
Registracijos numeris   KD-6501 Investicinis projektas – vieneto investicijos į PMĮ 46 1 str. 1 d. 1 punkte nurodytą ilgalaikį...

Išvestinė finansinė priemonė

Update date: 2010-07-05
Registracijos numeris   KD-4892 Išvestinė finansinė priemonė – finansinis instrumentas (būsimasis sandoris, išankstinis sandoris ar...

Jūrų laivo naudingoji talpa (jūrų laivo grynoji talpa)

Update date: 2010-07-05
Registracijos numeris   KD-5834 Jūrų laivo naudingoji talpa (jūrų laivo grynoji talpa) – naudingoji talpa, nurodyta jūrų laivo...

Kompiuterio programa

Update date: 2010-07-05
Registracijos numeris   KD-4893 Kompiuterių programa  – žodžiais, kodais, schemomis ar kitu pavidalu pateikiamų instrukcijų,...

Lietuvos Respublikos teritorija

Update date: 2010-07-05
Registracijos numeris   KD-6646 Lietuvos Respublikos teritorija  – Lietuvos Respublikos teritorija ir greta Lietuvos Respublikos...

Moksliniai tyrimai ir eksperimentinė plėtra

Update date: 2010-07-05
Registracijos numeris   KD-6333 Mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros sąvokos apibrėžtos Lietuvos Respublikos mokslo ir studijų...

Nekilnojamasis pagal prigimtį daiktas

Update date: 2010-07-05
Registracijos numeris   KD-4897 Nekilnojamasis pagal prigimtį daiktas  – daiktas, kuris yra nekilnojamas pagal prigimtį, t. y....

Nuolatinė bazė

Update date: 2010-07-05
Registracijos numeris   KD-6649 Nuolatinė bazė  – nenuolatinio Lietuvos gyventojo individualios veiklos, išskyrus sporto bei...

Nuolatinis gyventojas

Update date: 2010-07-05
Registracijos numeris   KD-4899 Nuolatiniu Lietuvos gyventoju laikomas: 1) fizinis asmuo, kurio nuolatinė gyvenamoji vieta...

Neigiama prestižo vertė

Update date: 2009-12-31
Registracijos numeris   KD-4896 Neigiama prestižo vertė  – dydis, kuriuo, įsigyjant kito vieneto veiklą kaip kompleksą ar jo...

Pajamos

Update date: 2009-12-31
Registracijos numeris   KD-4901 Pajamos  – visos iš Lietuvos ir ne Lietuvos šaltinių uždirbtos ir (arba) gautos visų rūšių...

Pajamos, kurių šaltinis yra ne Lietuvos Respublikos teritorijoje

Update date: 2009-12-31
Registracijos numeris   KD-4904 Pajamos, kurių šaltinis yra ne Lietuvos Respublikos teritorijoje, – visos pajamos, išskyrus pajamas,...

Palūkanos

Update date: 2009-12-31
Registracijos numeris   KD-4905 Palūkanos  – atlyginimas už pinigų skolinimą.   Teisės aktai ...

Sąnaudos

Update date: 2009-12-31
Registracijos numeris   KD-4918 Sąnaudos  – visos išlaidos, patirtos uždirbant pajamas.   ...

Susiję asmenys

Update date: 2009-12-31
Registracijos numeris   KD-4909 Susiję asmenys  – asmenys laikomi susijusiais, jei bet kurią ataskaitinio mokestinio laikotarpio...

Tarptautinių telekomunikacijų pajamos

Update date: 2009-12-31
Registracijos numeris   KD-4910 Tarptautinių telekomunikacijų pajamos  – pajamos, gautos už telekomunikacijų paslaugas, kaip ši...

Tikroji rinkos kaina

Update date: 2009-12-31
Registracijos numeris   KD-4911 Tikroji rinkos kaina  – suma, už kurią gali būti apsikeista turtu arba kuria, sudarius...

Transportavimo pajamos

Update date: 2009-12-31
Registracijos numeris   KD-4913 Transportavimo pajamos  – pajamos, gautos iš krovinių gabenimo geležinkelių, kelių, vandens, oro...

Veikla

Update date: 2009-12-31
Registracijos numeris   KD-4914 Veikla  – bet kokio pobūdžio komercinė arba gamybinė veikla, kuria siekiama gauti ir (arba)...

Vieneto dalyvis

Update date: 2009-12-31
Registracijos numeris   KD-4915 Vieneto dalyvis  – asmuo, kuris turi nuosavybės teisę į vieneto turtą, arba asmuo, kuris...