Kokia ataskaitos FR0528 formos teikimo tvarka ir terminai?

Update date: 2020-06-08
Registracijos numeris   KD-5090   Data   2012.02.08 Tinkamai užpildyta metinė ataskaitos forma kartu su...

Verslo liudijimą įsigyjančio gyventojo atmintinė

Update date: 2020-05-27
Registracijos numeris   KD- 8669   VERSLO LIUDIJIMĄ ĮSIGYJANČIO GYVENTOJO ATMINTINE (trumpoji) VERSLO LIUDIJIMĄ...

Nekilnojamojo turto pardavimo / nuomos apmokestinimas PVM

Update date: 2020-05-20
Registracijos numeris   KD-8989 Seminaro „ Nekilnojamojo turto pardavimo / nuomos apmokestinimas PVM "  dalijamoji medžiaga. ...

Kokiu atveju turi būti pildomi SAF-T rinkmenos elementai „Valiutos suma“ ir „Valiutos kodas“?

Update date: 2020-05-13
Registracijos numeris   KD-9100 Elementai „Valiutos suma" ir „Valiutos kodas" turi būti pildomi tuo atveju, kai mokesčių mokėtojas...

Kokiu būdu užpildomi privalomi SAF-T rinkmenos elementai, apskaitoje neturint juose nurodomos informacijos?

Update date: 2020-05-13
Registracijos numeris   KD-9097 Pagal SAF-T techninėje specifikacijoje nustatytą tvarką privalomi elementai, kurių informacija...

Kur seminaro, vaizdo konferencijos ar internetinio seminaro dalyviai gali rasti dalijamąją medžiagą?

Update date: 2020-04-30
Registracijos numeris   KD-7646   Seminarų, vaizdo konferencijų ir internetinių seminarų dalijamoji medžiaga mokesčių...

Kokiu būdu galima pateikti prašymą gyventojo (šeimos) turto ir / ar pajamų deklaravimo pažymai gauti?

Update date: 2020-04-27
Registracijos numeris   KD-7376 Gyventojai, pageidaujantys gauti gyventojo (šeimos) turto deklaravimo pažymos FR0690 formą ir/ar...

DĖL LENGVATŲ TAIKYMO, KAI IMPORTUOJAMOS PREKĖS, SKIRTOS KOVOTI SU COVID-19 PROTRŪKIO PADARINIAIS

Update date: 2020-04-27
Registracijos numeris   (18.2 -31-2 E) RM-17224 Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (toliau –...

Iki kada ir kokiu būdu turi būti pateiktos metinės gyventojo (šeimos) turto deklaracijos?

Update date: 2020-04-24
Registracijos numeris   KD-113 Praėjusių ataskaitinių metų deklaracijos turi būti pateikiamos iki kitų kalendorinių metų gegužės 1...

Kokiu atveju turi būti pildomi SAF-T rinkmenos elementai „Valiutos suma“ ir „Valiutos kodas“?

Update date: 2020-04-22
Registracijos numeris   KD-9090 Elementai „Valiutos suma" ir „Valiutos kodas" turi būti pildomi tuo atveju, kai mokesčių mokėtojas...

Ar SAF-T rinkmenos 4.3. „Mokėjimai“ dalyje turi būti pateikiami mokėjimai ne tik pirkėjams / tiekėjams?

Update date: 2020-04-22
Registracijos numeris   KD-9080 Elementų grupėje 4.3. „Mokėjimai" pateikiami visi per rinkmenos laikotarpį įmonės apskaityti atlikti /...

Kokiu būdu SAF-T rinkmenoje turi būti užpildomas elementas „Valstybė“?

Update date: 2020-04-22
Registracijos numeris   KD-9079 SAF-T rinkmenos elementuose „Valstybė" nurodomas šalies kodas pagal ISO 3166-1 alpha 2 arba ISO 3166-1...

Kokiu būdu pateikiami didžiosios knygos sąskaitų likučiai bei įrašai, apskaitoje apskaityti su minuso ženklu?

Update date: 2020-04-22
Registracijos numeris   KD-9074 Teikiant didžiosios knygos sąskaitų likučius ir ūkinių operacijų informaciją SAF-T rinkmenoje, neigiami...

Kaip mokesčių mokėtojai gali pasitikrinti savo sugeneruotų SAF-T rinkmenų korektiškumą?

Update date: 2020-04-22
Registracijos numeris   KD-9057 Mokesčių mokėtojai išbandyti savo sugeneruotų SAF-T rinkmenų atitikimą SAF-T XML struktūros aprašui bei...

Į kokias pajamas atsižvelgiama, nustatant mokesčių mokėtojo pareigą teikti SAF-T rinkmeną?

Update date: 2020-04-22
Registracijos numeris   KD-9055 Pagal Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2015 m. liepos 1 d. nutarimą Nr. 699 atsižvelgiama į mokesčių...

Šalys su kuriomis yra sudaryta ir taikoma dvigubo apmokestinimo išvengimo sutartis

Update date: 2020-04-17
Registracijos numeris   KD-6076 ŠALYS, SU KURIOMIS SUDARYTOS IR TAIKOMOS DVIGUBO APMOKESTINIMO IŠVENGIMO SUTARTYS IR JOSE NUSTATYTI...

COVID-19

Update date: 2020-04-15
DUK - su finansiniais sunkumais dėl COVID-19 nulemtų padarinių susiduriančiam verslui   .accordion-toggle {cursor: pointer; margin:...

Gyventojų pajamų ir turto deklaravimas už 2019 metus

Update date: 2020-04-15
Metinės pajamų mokesčio deklaracijos GPM311 formos pateikimas bei pajamų mokesčio sumokėjimas už 2019 metus   Atsižvelgiant į...

Kaip Mano VMI galima pateikti prašymą sudaryti mokestinės paskolos sutartį?

Update date: 2020-03-17
Registracijos numeris   KD-8986 Norėdami pateikti prašymą sudaryti mokestinės paskolos sutartį per Mano VMI, atlikite šiuos veiksmus: ...

Leidinys „Prizų, laimėjimų ir dovanų apmokestinimas pajamų mokesčiu“

Update date: 2020-03-02
Registracijos numeris   KD-2987   PRIZŲ, LAIMĖJIMŲ IR DOVANŲ APMOKESTINIMAS PAJAMŲ MOKESČIU .pdf  

Leidinys „Gyventojo pajamų mokesčio dalis - paramai“

Update date: 2020-02-17
Registracijos numeris   KD-8270   Leidinys „Gyventojo pajamų mokesčio dalis - paramai" Svarbu: Prašymus pervesti...

Pelno mokesčio įstatymo pakeitimai nuo 2020 m.

Update date: 2020-02-14
Registracijos numeris   KD-9040 Seminaro „ PMĮ pakeitimai nuo 2020 m ." dalijamoji medžiaga. Pastaba. Jeigu Jūs negalite...

PVMĮ pakeitimai nuo 2020 metų

Update date: 2020-02-13
Registracijos numeris   KD-8985 Seminaro „ PVMĮ pakeitimai nuo 2020 metų "  dalijamoji medžiaga. Pastaba. Jeigu Jūs negalite...

Dividendų, išmokamų užsienio vienetams, apmokestinimas prie pajamų šaltinio

Update date: 2020-02-13
Registracijos numeris   KD-5211   Data   2010.10.07 Užsienio vienetų gaunami dividendai už turimas...

Kuriais atvejais gali būti didinama dienpinigių norma?

Update date: 2020-02-13
Registracijos numeris   KD-5749     Nuo 2020-01-01 jeigu į komandiruotę vyksta vieneto...

Kaip peržiūrėti elektroninio dokumento, gauto Mano VMI sistemoje, parašo rekvizitus

Update date: 2020-02-05
Registracijos numeris   KD-8749 Elektroninio dokumento, gauto Mano VMI sistemoje, parašo rekvizitus galima peržiūrėti Lietuvos...

Nekilnojamojo turto mokesčio apskaičiavimo, deklaravimo ir sumokėjimo tvarka už 2019 metus

Update date: 2020-02-04
Registracijos numeris   KD-9039 Seminaro „ Nekilnojamojo turto mokesčio  apskaičiavimo, deklaravimo ir sumokėjimo tvarka už 2019...

Delspinigių dydžiai 2014–2020 metais

Update date: 2020-02-03
Registracijos numeris   KD-2339    Metai Ketvirtis ...

Palūkanų dydžiai už mokestinę paskolą 2014–2020 metais

Update date: 2020-02-03
Registracijos numeris   KD-2492 Už suteiktą mokestinę paskolą mokamos palūkanos, kurių dydį nustato finansų ministras, atsižvelgdamas...

GPM312 formos pildymas. GPMĮ pakeitimai nuo 2020 metų

Update date: 2020-01-28
Registracijos numeris   KD-8950   Seminaro „GPM312 pildymas. GPMĮ pakeitimai nuo 2020 metų " dalijamoji medžiaga. ...

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS MOKESČIŲ ADMINISTRAVIMO ĮSTATYMO PAKEITIMŲ

Update date: 2020-01-17
Registracijos numeris   Nr. (32.44-31-3E)-RM-1638 Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (toliau...

Gyventojų pajamų apmokestinimo tvarka 2020 metais

Update date: 2020-01-13
Registracijos numeris   KD-9050   Gyventojų pajamų apmokestinimo tvarka 2020 metais

Kam gali būti grąžintas neįskaitytas mokesčio permokos (skirtumo) likutis?

Update date: 2020-01-11
Registracijos numeris   KD-3022 Neįskaitytas mokesčio ar baudos už AN permokos (skirtumo) likutis grąžinamas į Prašyme nurodytą...

Kuriuo būdu mokesčių mokėtojai gali pateikti paklausimus VMI?

Update date: 2020-01-08
Registracijos numeris   KD-2341 Paklausimus mokesčių mokėtojai gali pateikti tokiais būdais: 1. raštu : 1.1. per Mano...
Showing 1 - 100 of 9,421 results.
Items per Page 100
of 95