Gyventojų pajamų ir turto deklaravimas už 2017 metus

  • Instrukcija: kaip užpildyti pajamų deklaraciją

Dažniausiai užduodami klausimai:

Paaiškinimai dėl 2017 m. pajamų ir turto deklaravimo bei kita informacija - Konsultacinės medžiagos kataloge

E. seminarų įrašai:

Deklaracijoje GPM308 apskaičiuotų mokesčių sumokėjimas:

Biudžeto pajamų surenkamosios sąskaitos

  • Mokėtinos sumos pagal gyventojų pajamų deklaraciją turi būti sumokėtos iki 2018-05-02. Jei deklaracijos 33 laukelyje nurodyta neigiama suma − ją reikia sumokėti GPM įmokos kodu - 1441
  • Primename, kad už nesumokėtą arba pavėluotai sumokėtą mokestį nuo kitos dienos pradedami skaičiuoti delspinigiai: po 0,03 proc. už kiekvieną pavėluotą dieną nuo mokėtinos sumos. Delspinigiai turi būti sumokėti tuo pačiu įmokos kodu kaip ir mokėtini mokesčiai (galima mokėti vienu pavedimu).