Informaciniai pranešimai

Dėl pakeisto neapmokestinamojo pajamų dydžio (NPD)

Atnaujinimo data: 2020-06-30
Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (toliau – VMI prie FM) parengė informacinį pranešimą dėl Lietuvos Respublikos gyventojų pajamų mokesčio įstatymo Nr....

Dėl pajamų mokesčio dalies pervedimo paramos gavėjams ir politinėms partijoms

Atnaujinimo data: 2020-07-02
Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (toliau – VMI prie FM)  parengė informacinį pranešimą, paaiškinantį  pajamų mokesčio dalies pervedimo...

Gyventojų pajamų apmokestinimo tvarka 2020 metais

Atnaujinimo data: 2020-01-13
Gyventojų pajamų apmokestinimo tvarka 2020 metais.

Dėl nenuolatinio Lietuvos gyventojo metinės pajamų mokesčio deklaracijos ir jos užpildymo bei pateikimo taisyklių pakeitimo

Atnaujinimo data: 2020-01-06
Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos informuoja, kad Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2019 m....

Dėl įsakymo pripažinimo netekusiu galios

Atnaujinimo data: 2019-12-31
Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (toliau – VMI prie FM) informuoja, kad VMI prie FM viršininko 2019 m. gruodžio 30 d. įsakymu Nr. VA-116   ...

Dėl Lietuvos Respublikos gyventojų pajamų mokesčio įstatymo pakeitimo

Atnaujinimo data: 2019-12-31
Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos praneša, kad 2019 m. gruodžio 17 d. buvo priimtas Lietuvos Respublikos gyventojų pajamų mokesčio įstatymo Nr. IX-...

Dėl Lietuvos Respublikos gyventojų pajamų mokesčio įstatymo pakeitimo

Atnaujinimo data: 2019-12-23
Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos praneša, kad 2019 m. gruodžio 12 d. priimtas Lietuvos Respublikos gyventojų pajamų mokesčio įstatymo Nr. IX- 1007 2,...

Dažniausiai užduodami klausimai

1. Koks pajamų mokesčio tarifas nustatytas darbo užmokesčiui, išmokamam 2020 m.?


20 proc. – darbo užmokesčiui (su priedais, priemokomis), kurio metinė suma neviršys 84 VDU* (104 277,60 Eur),
32 proc. – darbo užmokesčio daliai, viršijančiai 84 VDU,
15 proc. – 2018 m. ar ankstesniu mokestiniu laikotarpiu apskaičiuotam darbo užmokesčiui, išmokamam 2020 m.
*VDU – vidutinis darbo užmokestis, taikomas apdraustųjų asmenų valstybinio socialinio draudimo įmokų bazei skaičiuoti. 2020 m. 1 VDU – 1241,40 Eur.


2. Koks NPD taikomas 2019 m. gruodžio mėn. išmokamiems atostoginiams už 2020 m. sausio mėn.? Kurio mėnesio ir kurių metų deklaracijose (GPM312 ir GPM313 formose) reikia deklaruoti gruodžio mėnesį išmokėtus atostoginius už 2020 m. sausį? Iki kurios datos turi būti sumokamas GPM?


2019 m. gruodžio mėnesį išmokamiems atostoginiams už 2020 m. sausio mėn. atostogų dienas gali būti taikomas tik 2019 m. galiojantis NPD.
Visa 2019 m. gruodžio mėnesį išmokėta darbo užmokesčio suma deklaruojama 2019 m. gruodžio mėnesio Mėnesinėje pajamų mokesčio deklaracijoje (GPM313 forma) ir 2019 m. mokestinio laikotarpio Metinėje gyventojams išmokėtų išmokų, priskiriamų A ir B klasės pajamoms, deklaracijoje (GPM312 forma).
Pajamų mokestis nuo 2019 m. gruodžio mėnesį išmokėtų išmokų sumokamas iki 2019 m. gruodžio 31 dienos.


3. Kokia minimali mėnesinė alga 2020 metais?


Vyriausybės 2019 m. liepos 3 d. nutarimu Nr. 669 „Dėl minimaliojo darbo užmokesčio" patvirtintas minimaliosios mėnesinės algos (MMA) dydis – 607 Eur.


4. Koks mėnesio neapmokestinamasis pajamų dydis (NPD) taikomas 2020 metais?


Nuo 2020 m. sausio 1 d. iki 2020 m. birželio 30 d.:
Maksimalus mėnesio NPD − 350 eurų, taikomas gyventojui (išskyrus riboto darbingumo gyventoją), kurio su darbo santykiais ar jų esmę atitinkančiais santykiais susijusios pajamos neviršys 607 eurų (2020-01-01 galiojančios minimalios mėnesinės algos (MMA) vieno dydžio). Kitiems gyventojams (išskyrus riboto darbingumo gyventojus), kurių su darbo santykiais ar jų esmę atitinkančiais santykiais susijusios pajamos per mėnesį yra didesnės nei 1 MMA suma, mėnesio NPD apskaičiuojamas pagal formulę:

Mėnesio NPD = 350 Eur – 0,17 x (gyventojo mėnesio su darbo santykiais susijusios pajamos – 607 Eur (2020-01-01 MMA 1 dydis))


Nuo 2020 m. liepos 1 d. iki gruodžio 31 d.:
Maksimalus mėnesio NPD − 400 eurų, taikomas gyventojui (išskyrus riboto darbingumo gyventoją), kurio su darbo santykiais ar jų esmę atitinkančiais santykiais susijusios pajamos neviršys 607 eurų. Kitiems gyventojams (išskyrus riboto darbingumo gyventojus), kurių su darbo santykiais ar jų esmę atitinkančiais santykiais susijusios pajamos per mėnesį yra didesnės nei 1 MMA suma, mėnesio NPD apskaičiuojamas pagal formulę:

Mėnesio NPD = 400 Eur – 0,19 x (gyventojo mėnesio su darbo santykiais susijusios pajamos – 607 Eur (2020-01-01 MMA 1 dydis))

Individualūs NPD (visais 2020m.):
– gyventojams, kuriems nustatytas 0–25 procentų darbingumo lygis, didelių specialiųjų poreikių lygis arba sunkus neįgalumo lygis, mėnesio NPD – 645 Eur,
– gyventojams, kuriems nustatytas 30–55 procentų darbingumo lygis, vidutinių ar nedidelių specialiųjų poreikių lygis arba vidutinis ar lengvas neįgalumo lygis, mėnesio NPD – 600 Eur.
 


5. Iki kokios darbo užmokesčio ribos taikomas mėnesio NPD?


Darbo užmokesčiui (su priedais, priemokomis), išmokėtam:

- nuo 2020 m. sausio 1 d. iki birželio 30 d. – mažesniam nei 2 666 Eur;
- nuo liepos 1 d. iki gruodžio 31 d. – mažesniam nei 2 713 Eur.


6. Koks NPD taikomas, 2020 m. sausio mėn. išmokant darbo užmokestį už gruodžio mėnesį ir 2020 m. sausio mėnesį?


2020 m. sausio mėn. išmokamam darbo užmokesčiui už 2019 m. gruodžio mėn., įvertinus visą sausio mėn. išmokamą darbo užmokesčio sumą, taikomas 2020 m. sausio mėn. NPD.


7. Kaip taikomas NPD, jeigu darbuotojui tą patį mėnesį bus išmokėtas darbo užmokestis ir ligos išmoka?


NPD apskaičiuojamas pagal mėnesio NPD formulę, įvertinus bendrą darbo užmokesčio ir ligos pašalpos sumą, o pritaikomas proporcingai darbo užmokesčiui ir ligos išmokai.


8. Koks metinis neapmokestinamasis pajamų dydis (NPD) 2020 metais? Kada jis nebepriklauso?


Maksimalus metinis NPD – 4800 Eur, taikomas gyventojui (išskyrus riboto darbingumo gyventoją), kurio metinės pajamos neviršija 7284 Eur (2020-01-01 galiojančios MMA 12 dydžių).

Metinis NPD = 4800 Eur − 0,19 x (gyventojo metinės pajamos – 7284 Eur (12 MMA, galiojusios 2020-01-01, dydžių).

Metinėms pajamoms (neįskaičiuojant pajamų, išvardytų GPMĮ 20 str. 7 d.) pasiekus 32 545 Eur ribą, metinis NPD netaikomas.

 


9. Ar 2020 m. nepasikeitė pajamų mokesčio tarifas, nustatytas ligos, motinystės, tėvystės, vaiko priežiūros ir ilgalaikio darbo išmokoms?


Taikomas 15 procentų pajamų mokesčio tarifas, įskaitant ir darbdavio išmokamai ligos išmokai už pirmas ligos dienas.


10. Kokį pajamų mokesčio tarifą taikyti valstybės tarnautojams, pareigūnams ir kitiems asmenims, kuriems už darbą apmokama iš valstybės ir savivaldybės lėšų, 2020 m. išmokamai darbo užmokesčio, sumažinto dėl ekonomikos krizės, daliai?


Išmokos, išmokamos Lietuvos Respublikos asmenų, kuriems už darbą apmokama iš valstybės ar savivaldybės biudžeto lėšų, dėl ekonomikos krizės neproporcingai sumažinto darbo užmokesčio (atlyginimo) dalies grąžinimo įstatymo nustatyta tvarka, apmokestinamos taikant 15 procentų pajamų mokesčio tarifą.


11. Kaip apmokestinama atleidžiamam iš darbo darbuotojui 2020 m. apskaičiuota ir išmokėta nepanaudotų atostogų kompensacija, kurios dalį sudaro išmoka už periodą iki 2018 m. sausio 1 d.?


Visa nepanaudotų atostogų kompensacija, nesvarbu, už kokius metus ji apskaičiuota, apmokestinama taikant išmokų apskaičiavimo metu galiojantį 20 proc. (arba 20 ir 32 proc.) GPM tarifą.
Įvertinus visą 2020 m. išmokamą su darbo santykiais susijusių pajamų sumą, mėnesio NPD apskaičiuojamas pagal 2020 m. nustatytą NPD formulę.


12. Ar į 84 VDU įskaičiuojamos visos su darbo santykiais ar jų esmę atitinkančiais santykiais susijusios pajamos, ar tik tos, kurioms taikomas 20 proc. pajamų mokesčio tarifas?


Į 84 VDU* sumą pajamų mokesčio tarifų (20 ir / ar 32 proc.) taikymo tikslu įskaičiuojamos Lietuvoje ir užsienio valstybėje gautos:

  • su darbo santykiais ar jų esmę atitinkančiais santykiais susijusios pajamos, apmokestinamos taikant 20 proc. pajamų mokesčio tarifą (įskaitant užsienio valstybėje gautas ir joje apmokestintas pajamas, kurios pagal GPMĮ 37 straipsnio nuostatas, naikinant dvigubą apmokestinimą, Lietuvoje neapmokestinamos).
  • Neįskaičiuojamos: 2018 m. ar ankstesnio mokestinio laikotarpio apskaičiuotos su darbo santykiais susijusios pajamos, ligos, motinystės, tėvystės, vaiko priežiūros ir ilgalaikio darbo išmokos, apmokestinamos, taikant 15 proc. pajamų mokesčio tarifą.
    *VDU – vidutinis darbo užmokestis, taikomas apdraustųjų asmenų valstybinio socialinio draudimo įmokų bazei skaičiuoti. 2020 m. 1 VDU – 1241,40 Eur.

     


13. Kokį pajamų mokesčio tarifą taikyti 2020 m. išmokamoms tantjemoms, atlygiui už veiklą stebėtojų taryboje, valdyboje, paskolų komitete?


Tokioms pajamoms nustatyti pajamų mokesčio tarifai:
20 proc. – pajamų daliai, neviršijančiai 84 VDU* (104 277,60 Eur),
32 proc. – pajamų daliai, viršijančiai 84 VDU.
Mokestį išskaičiuojantis asmuo, išmokėdamas gyventojui didesnę nei 104 277,60 Eur sumą, nuo ją viršijančios pajamų dalies gali (bet neprivalo) išskaičiuoti 32 proc. pajamų mokestį. Tokiu atveju išmoką gavusiam gyventojui vien dėl jos gavimo neatsiras pareiga deklaruoti pajamas, perskaičiuoti ir papildomai sumokėti pajamų mokestį.
*VDU – vidutinis darbo užmokestis, taikomas apdraustųjų asmenų valstybinio socialinio draudimo įmokų bazei skaičiuoti. 2020 m. 1 VDU – 1241,40 Eur.


14. Ar 2020 m. nesikeičia pajamų mokesčio tarifas pajamoms iš paskirstytojo pelno (dividendams)?


Išlieka 15 proc. pajamų mokesčio tarifas, neatsižvelgiant į pajamų sumą.


15. Koks GPM tarifas 2020 m. taikomas autoriniam atlyginimui?


Gautiems ne iš darbdavio:
15 proc. – autorinių atlyginimų daliai, per metus neviršijančiai 120 VDU* (148 968 Eur),
20 proc. – autorinių atlyginimų daliai, kuri kartu su pajamomis ne iš darbo santykių viršija 120 VDU per metus.
Į 120 VDU sumą neįskaičiuojamos:
- pajamos iš paskirstytojo pelno,
- individualios veiklos pajamos,
- tantjemos bei atlygis už veiklą stebėtojų taryboje, valdyboje, paskolų komitete,
- mažosios bendrijos (MB) vadovo (ne MB nario) už vadovavimo veiklą pagal paslaugų sutartį gautos pajamos.
Gautiems iš darbdavio:
20 proc. – autorinių atlyginimų daliai, per metus neviršijančiai 84 VDU* (104 277,60 Eur),
32 proc. – autorinių atlyginimų daliai, kuri kartu su:
- pajamomis iš darbo santykių ar jų esmę atitinkančių santykių (išskyrus apskaičiuotas už 2018 m. ar ankstesnius metus bei ligos, motinystės, tėvystės, vaiko priežiūros ir ilgalaikio darbo išmokas),
- tantjemomis bei atlygiu už veiklą stebėtojų taryboje, valdyboje, paskolų komitete,
- mažosios bendrijos (MB) vadovo (ne MB nario) už vadovavimo veiklą pagal paslaugų sutartį gautomis pajamomis viršija 84 VDU.
*VDU – vidutinis darbo užmokestis, taikomas apdraustųjų asmenų valstybinio socialinio draudimo įmokų bazei skaičiuoti. 2020 m. 1 VDU – 1241,40 Eur.


16. Ar gyventojui, gavusiam darbo užmokestį ir autorinį atlyginimą, reikės deklaruoti pajamas ir papildomai sumokėti pajamų mokestį, jeigu tokios metinės pajamos viršys 84 VDU?


Reikės, jeigu autorinis atlyginimas bus gautas iš darbdavio. Pajamų mokestį (papildomais 12 proc.) reikės sumokėti nuo 84 VDU* (104 277,60 Eur) viršijančios darbo užmokesčio (neįskaitant apskaičiuoto už 2018 m. ar ankstesnius metus) ir autorinio atlyginimo sumos.
Nereikės, jeigu didesnė nei 84 VDU pajamų suma susidarys kartu su autoriniu atlyginimu, gautu ne iš darbdavio (pavyzdžiui, 2020 m. darbo užmokestis – 70 VDU, o autoriniai atlyginimai, gauti ne iš darbdavio, – 60 VDU).
*VDU – vidutinis darbo užmokestis, taikomas apdraustųjų asmenų valstybinio socialinio draudimo įmokų bazei skaičiuoti. 2020 m. 1 VDU - 1 241,40 Eur.


17. Kaip 2020 m. apmokestinamos pajamos iš įregistruotos (pagal pažymą vykdomos) individualios veiklos?


Taip pat kaip ir 2019 m., – taikant 15 proc. mokesčio tarifą ir iš apskaičiuotos pajamų mokesčio sumos atėmus mokesčio kreditą (vykdant skirtingų rūšių veiklą, mokesčio kreditas pritaikomas 1 kartą) .


18. Koks GPM tarifas 2020 m. taikomas kilnojamojo ir nekilnojamojo turto pardavimo pajamoms, kai tai nėra individuali veikla?


15 proc. – ne individualios veiklos turto ir individualios veiklos turtui priskirto nekilnojamojo pagal prigimtį daikto pardavimo (kitokio perleidimo nuosavybėn) apmokestinamųjų (nenurodytų GPMĮ 17 str.) pajamų daliai, neviršijančiai 120 VDU* (148 968 Eur),
20 proc. – iš turto pardavimo (perleidimo nuosavybėn) gautų pajamų daliai, kuri kartu su pajamomis ne iš darbo santykių (jų esmę atitinkančių santykių) viršija 120 VDU per metus.
Į 120 VDU sumą neįskaičiuojamos:
- pajamos iš paskirstytojo pelno,
- individualios veiklos pajamos,
- autoriniai atlyginimai, gauti iš darbdavio,
- tantjemos bei atlygis už veiklą stebėtojų taryboje, valdyboje, paskolų komitete,
- mažosios bendrijos vadovo (ne MB nario) už vadovavimo veiklą pagal paslaugų sutartį gautos pajamos.
*VDU – vidutinis darbo užmokestis, taikomas apdraustųjų asmenų valstybinio socialinio draudimo įmokų bazei skaičiuoti. 2020 m. 1 VDU - 1 241,40 Eur.


19. Koks GPM tarifas taikomas mažosios bendrijos (MB) vadovo (ne MB nario) už vadovavimą MB išmokamam atlygiui, kokiu kodu jis deklaruojamas?


20 proc. – MB vadovo pagal civilinę sutartį už vadovavimą gauto atlygio daliai, per metus neviršijančiai 84 VDU* (104 277,60 Eur),
32 proc. – pajamų daliai, kuri kartu su:
- pajamomis iš darbo santykių ar jų esmę atitinkančių santykių (išskyrus apskaičiuotas už 2018 m. ar ankstesnius metus bei ligos, motinystės, tėvystės, vaiko priežiūros ir ilgalaikio darbo išmokas),
- iš darbdavio gautais autoriniais atlyginimais,
- tantjemomis bei atlygiu už veiklą stebėtojų taryboje, valdyboje, paskolų komitete viršija 84 VDU.
Tokios pajamos deklaruojamos 89 kodu.
*VDU – vidutinis darbo užmokestis, taikomas apdraustųjų asmenų valstybinio socialinio draudimo įmokų bazei skaičiuoti. 2020 m. 1 VDU - 1 241,40 Eur.


20. Koks GPM tarifas nustatytas mažosios bendrijos vadovo (MB nario) už vadovavimą MB išmokamam atlygiui, kokiu kodu jis deklaruojamas?


15 proc. – už vadovavimo veiklą pagal paslaugų sutartį gautoms pajamoms, per metus neviršijančioms 120 VDU* (148 968 Eur),
20 proc. – už vadovavimą MB išmokamo atlygio daliai, kuri kartu su pajamomis ne iš darbo santykių ar jų esmę atitinkančių santykių viršija 120 VDU per metus.
Į 120 VDU sumą neįskaičiuojama:
- pajamos iš paskirstytojo pelno,
- individualios veiklos pajamos,
- tantjemos bei atlygis už veiklą stebėtojų taryboje, valdyboje, paskolų komitete,
- autoriniai atlyginimai, gauti iš darbdavio.
Tokios pajamos deklaruojamos 77 pajamų rūšies kodu.
*VDU – vidutinis darbo užmokestis, taikomas apdraustųjų asmenų valstybinio socialinio draudimo įmokų bazei skaičiuoti. 2020 m. 1 VDU - 1 241,40 Eur.


21. Koks pajamų mokesčio tarifas nustatytas mažosios bendrijos (MB) nario pagal civilines sutartis gautoms pajamoms?


Mažųjų bendrijų įstatyme (MBĮ) mažosios bendrijos (MB) nario teisė sudaryti su MB civilines sutartis yra apribota: galima tik civilinė paslaugų sutartis su MB nariu, atliekančiu vadovo funkcijas. Atitinkamai išmokų MB nariui mokėjimas iš MB lėšų pagal kitokio pobūdžio (ne už vadovavimo MB veiklą) civilines sutartis nėra galimas.
Asmeniniams poreikiams faktiškai išsiimtų lėšų suma, nuo kurios pagal Valstybinio socialinio draudimo įstatymą skaičiuojamos ir mokamos MB nario socialinio draudimo įmokos, MB nario pasirinkimu, gali būti priskirta su darbo santykiais ar jų esmę atitinkančiais santykiais susijusioms pajamoms.
Jeigu, nepaisant MBĮ nustatytų apribojimų, MB nariui būtų išmokėtos išmokos pagal kitokio pobūdžio civilines sutartis (turto nuomos, autorines ar pan.), GPMĮ taikymo tikslu jos būtų pripažįstamos pajamomis iš paskirstytojo pelno ir apmokestintos pagal šioms pajamoms nustatytas taisykles.


22. Kaip apmokestinamos ir deklaruojamos mažosios bendrijos (MB) nario paimtos lėšos, kurios yra priskiriamos su darbo santykiais susijusioms pajamoms?


20 proc. – iš MB paimtai sumai, priskirtai su darbo santykiais susijusioms pajamoms ir deklaruotai 02 kodu, neviršijančiai 84 VDU* (104 277,60 Eur) sumos. Tokioms pajamoms taikomas NPD.
32 proc. – pajamų daliai, kuri kartu su:
- pajamomis iš darbo santykių ar jų esmę atitinkančių santykių (išskyrus apskaičiuotas už 2018 m. ar ankstesnius metus bei ligos, motinystės, tėvystės, vaiko priežiūros ir ilgalaikio darbo išmokas), deklaruotomis 01 kodu,
- autoriniais atlyginimais, gautais iš darbdavio,
- tantjemomis bei atlygiu už veiklą stebėtojų taryboje, valdyboje, paskolų komitete viršija 84 VDU.
* VDU – vidutinis darbo užmokestis, taikomas apdraustųjų asmenų valstybinio socialinio draudimo įmokų bazei skaičiuoti. 2020 m. 1 VDU - 1 241,40 Eur.