Informaciniai pranešimai

2020 m. IV ketvirčio VMI statistinė informacija

Atnaujinimo data: 2021-01-27
2020 m. IV ketvirčio VMI statistinė informacija

DĖL SENO PAVYZDŽIO BANDEROLĖMIS PAŽENKLINTŲ PREKIŲ INVENTORIZAVIMO

Atnaujinimo data: 2021-01-19
2019 m. sausio mėnesį 1  įsigaliojo nauji banderolių pavyzdžiai ir dėl to 20 21  m. sausio 26-27 d. turi būti inventorizuotas apdorotas tabakas, kaitinamasis tabakas, etilo...

Trūkumų ištaisymas

Atnaujinimo data: 2020-12-18
Nustačius teikiamų CRS-DAC2-LT rinkinio duomenų kokybės klaidas (nekritines), duomenų rinkinys laikomas priimtu, tačiau rekomenduojama trūkumus ištaisyti pagal pateiktus paaiškinimus ....
Rodoma 1 - 5 iš 8 240 rezultatų.
Elementų puslapyje 5
iš 1 648

Dažniausiai užduodami klausimai

 

1. Koks pajamų mokesčio tarifas bus taikomas darbo užmokesčiui?


20 proc. – darbo užmokesčiui (su priedais, priemokomis), kurio metinė suma neviršys 120 VDU (2019 m.), 84 VDU (2020 m.)- 60 VDU (2021 m.)
27 proc. – darbo užmokesčio daliai, viršijančiai 120 VDU (2019 m.), 84 VDU (2020 m.)- 60 VDU (2021 m.)
15 proc. – 2018 m. ar ankstesniu mokestiniu laikotarpiu apskaičiuotam darbo užmokesčiui, išmokėtam 2019 m. ar vėliau.


2. Ar dėl padidėjusio pajamų mokesčio tarifo darbuotojo gaunamo darbo užmokesčio (po mokesčių) suma nesumažės ?


Gaunamo darbo užmokesčio („į rankas") suma nesumažės. Priešingai, dėl plečiamo neapmokestinamojo pajamų dydžio (NPD) taikymo ši suma turėtų padidėti. Be to, darbo užmokesčio „į rankas" sumos padidėjimas taip pat priklausys nuo gyventojo sprendimo dėl dalyvavimo naujajame II pakopos pensijų kaupime.


3. Koks pajamų mokesčio tarifas bus taikomas ligos, motinystės, tėvystės, vaiko priežiūros ir ilgalaikio darbo išmokoms?


15 proc. - įskaitant ir darbdavio išmokamai ligos išmokai už pirmas ligos dienas


4. Koks pajamų mokesčio tarifas bus taikomas pajamoms iš paskirstytojo pelno (dividendams)?


15 proc. - neatsižvelgiant į jų sumą.


5. Koks GPM tarifas taikomas autoriniam atlyginimui?


Autoriniams atlyginimams, gautiems ne iš darbdavio:

15 proc. – autorinių atlyginimų daliai, per metus neviršijančiai 120 VDU*,

20 proc. – autorinių atlyginimų daliai, kuri kartu su pajamomis ne iš darbo santykių (jų esmę atitinkančių santykių) viršija 120 VDU per metus.
Į metinę tokių pajamų sumą (120 VDU) neįskaičiuojamos:
- pajamos iš paskirstytojo pelno,
- individualios veiklos pajamos,
- tantjemos bei atlygis už veiklą stebėtojų taryboje, valdyboje, paskolų komitete,
- mažosios bendrijos vadovo (ne bendrijos nario) už vadovavimo veiklą pagal paslaugų sutartį gautos pajamos.

Autoriniams atlyginimams, gautiems iš darbdavio:

20 proc. – autorinių atlyginimų daliai, per metus neviršijančiai 120 VDU*(2019 m.), 84 VDU (2020 m.), 60 VDU (2021 m.).,

27 proc. – autorinių atlyginimų daliai, kuri kartu su:
- pajamomis iš darbo santykių ar jų esmę atitinkančių santykių (išskyrus apskaičiuotas už 2018 m. ar ankstesnius metus bei ligos, motinystės, tėvystės, vaiko priežiūros ir ilgalaikio darbo išmokas),
- tantjemomis bei atlygiu už veiklą stebėtojų taryboje, valdyboje, paskolų komitete,
- mažosios bendrijos vadovo (ne bendrijos nario) už vadovavimo veiklą pagal paslaugų sutartį gautomis pajamomis viršija 120 VDU (2019 m.), 84 VDU (2020 m.), 60 VDU (2021 m.).

*VDU – vidutinis darbo užmokestis, taikomas apdraustųjų asmenų valstybinio socialinio draudimo įmokų bazei skaičiuoti. 2019 m. 1 VDU - 1136,20 Eur; 120 VDU – 136344 Eur.


6. Ar gyventojui, gavusiam darbo užmokestį ir autorinį atlyginimą, reikės deklaruoti pajamas ir papildomai sumokėti pajamų mokestį, jeigu jo tokių metinių pajamų suma viršys 120 VDU?


Reikės, jeigu:
- autorinis atlyginimas yra gautas iš darbdavio.
Pajamų mokestį (papildomus 7 proc.) reikės sumokėti nuo 120 VDU*, 84 (2020 m.), 60 VDU (2021 m.) viršijančios darbo užmokesčio ir autorinio atlyginimo sumos.

Nereikės, jeigu didesnė kaip 120 (84 ar 60) VDU metinių pajamų suma susidaro kartu su autoriniu atlyginimu, gautu ne iš darbdavio (pavyzdžiui, kai 2019 m. darbo užmokestis - 80 VDU, o autoriniai atlyginimai, gauti ne iš darbdavio, – 60 VDU).

*VDU – vidutinis darbo užmokestis, taikomas apdraustųjų asmenų valstybinio socialinio draudimo įmokų bazei skaičiuoti. 2019 m. 1 VDU - 1136,20 Eur; 120 VDU – 136344 Eur.


7. Koks GPM tarifas nustatytas ne individualios veiklos pajamoms už parduotas atliekas?


5 proc.

20 proc. – atliekų pardavimo pajamų daliai (kartu su kitomis apmokestinamosiomis pajamomis ne iš darbo santykių (jų esmę atitinkančių santykių)), viršijančiai 120 VDU* per metus.
Į metinę tokių pajamų sumą (120 VDU) neįskaičiuojamos:
- pajamos iš paskirstytojo pelno (dividendai),
- individualios veiklos pajamos,
- tantjemos bei atlygis už veiklą stebėtojų taryboje ar valdyboje, paskolų komitete,
- iš darbdavio gauti autoriniai atlyginimai,
- mažųjų bendrijų vadovų (ne narių) pagal civilinę (paslaugų) sutartį už vadovavimo veiklą gautos pajamos.

*VDU – vidutinis darbo užmokestis, taikomas apdraustųjų asmenų valstybinio socialinio draudimo įmokų bazei skaičiuoti. 2019 m. 1 VDU - 1136,20 Eur; 120 VDU – 136344 Eur.


8. Kaip apmokestinamos pajamos iš įregistruotos (pagal pažymą vykdomos) individualios veiklos?


Taikant 15 proc. tarifą (atėmus mokesčio kreditą).


9. Koks mėnesio neapmokestinamasis pajamų dydis (NPD) taikomas 2019 metais?


Maksimalus mėnesio NPD - 300 eurų, taikomas gyventojui (išskyrus riboto darbingumo gyventoją), kurio su darbo santykiais susijusios pajamos neviršys 555 eurų (2019-01-01 nustatytos minimalios mėnesinės algos (toliau – MMA) vieno dydžio).
Kitiems gyventojams (išskyrus riboto darbingumo gyventojus), kurių su darbo santykiais susijusios pajamos per mėnesį bus didesnės nei 1 MMA suma, mėnesio NPD apskaičiuojamas pagal formulę:

 

Mėnesio NPD = 300 Eur – 0,15 x (gyventojo mėnesio su darbo santykiais susijusios pajamos – 555 Eur (2019-01-01 MMA 1 dydis))

 

Gyventojams, kuriems nustatytas 0–25 procentų darbingumo lygis, didelių specialiųjų poreikių lygis arba sunkus neįgalumo lygis, mėnesio NPD -353 eurai.
Gyventojams, kuriems nustatytas 30–55 procentų darbingumo lygis, vidutinių ar nedidelių specialiųjų poreikių lygis arba vidutinis ar lengvas neįgalumo lygis, mėnesio NPD - 308 eurai.


10. Kokios naujos lengvatos?


Apmokestinamąsias pajamas nuo 2019 m. bus galima sumažinti:

- iki 1500 eurų suma, sumokėta kaip:
- papildomos gyventojų įmokos į II pakopos pensijų kaupimą, kurios yra didesnės negu 3 procentai šio gyventojo pajamų, nuo kurių skaičiuojamos valstybinio socialinio draudimo įmokos
- įmokos į III pakopos pensijų kaupimą
- gyvybės draudimo įmokos
- iki 2000 eurų suma, sumokėta už:
- pastatų (statinių) apdailos ir bet kokio remonto (išskyrus daugiabučių gyvenamųjų namų atnaujinimą (modernizavimą)) darbus
- lengvųjų automobilių remonto paslaugas
- nepilnamečių vaikų (įvaikių, globotinių) iki 18 metų priežiūros paslaugas.

Išlieka reikalavimas, kad nepaisant nustatytų atskirų apribojimų, bendra visų atimamų išlaidų (įskaitant įmokas už studijas, profesinį mokymą ir palūkanas už iki 2009-01-01 paimtą gyvenamojo būsto kreditą) suma negalės viršyti 25 procentų gyventojo metinių apmokestinamųjų pajamų.


11. Ar išliko lengvata gyvybės draudimo, pensijų įmokoms į III pakopos pensijų fondus, įmokoms už studijas bei palūkanoms už būstą?


Taip, apmokestinamąsias pajamas ir toliau galima bus mažinti ir šiomis išlaidomis (visos išlaidos nustatytos GPMĮ 21 straipsnio 1 dalyje) ir, kaip ir anksčiau, bendra atimamų išlaidų suma negalės viršyti 25 procentų apmokestinamųjų pajamų.
Naujovė yra ta, kad gyvybės draudimo įmokų ir pensijų įmokų (pagal PKĮ ir III pakopos pensijų kaupimą) bendra suma bet kokiu atveju negalės viršyti 1 500 eurų (iki pakeitimo buvo 2000 eurų).


12. Kaip bus taikomas NPD, jeigu darbuotojui tą patį mėnesį bus išmokėtas darbo užmokestis ir ligos išmoka?


Taikytinas NPD apskaičiuojamas pagal mėnesio NPD formulę, įvertinus bendrą darbo užmokesčio ir ligos pašalpos sumą, o pritaikomas proporcingai darbo užmokesčiui ir ligos išmokai.


13. Ar pasinaudoti mokesčio lengvata, patyrus pastatų ir / ar automobilio remonto išlaidų bei vaikų priežiūros išlaidų, galės kiekvienas iš sutuoktinių, neatsižvelgiant į tai, kurio vardu bus išrašyta sąskaita už atliktus darbus (suteiktas paslaugas), iš kurio banke turimos sąskaitos įvyko apmokėjimas, kokia nuosavybės forma (asmenine ar bendrąja jungtine) valdomas turtas?


Taip, galės.


14. Vienas iš sutuoktinių už nuosavybės (jungtinės ar asmeninės) teise priklausančio būsto remonto (apdailos) darbus sumokėjo 4000 eurų, sąskaita išrašyta tik vieno asmens (sutuoktinio) vardu. Ar žmona galės sumažinti savo apmokestinamąsias pajamas 2000 eurų suma?


Taip, kiekvienas iš sutuoktinių galės sumažinti savo apmokestinamąsias pajamas po 2000 eurų.


15. Kai vienas iš sutuoktinių nedirba ir/ar neturi pajamų, ar tas sutuoktinis, kurio gaunamos pajamos leidžia pasinaudoti pajamų mokesčio lengvata, galės sumažinti savo apmokestinamąsias pajamas 2000 eurų išlaidomis už automobilio ir buto remontą, nors jis pats bus sumokėjęs 1000 eurų už automobilio remontą, o 1000 eurų už buto remontą - jo žmona?


Gyventojas galės sumažinti savo apmokestinamąsias pajamas 2000 eurų suma.


16. Gyventojui gavus skirtingais tarifais apmokestintų pajamų, kuriuo (15, 20 ar 27 %) GPM tarifu apmokestintos pajamos bus mažinamos automobilio remonto išlaidomis?


Automobilio remonto ir kitos GPMĮ 21 str. nurodytos išlaidos bus atimamos proporcingai iš visų skirtingais GPM tarifais apmokestintų pajamų.


17. Kokios pajamos ne iš darbo santykių yra įskaičiuojamos į 120 VDU?


Į 120 VDU* sumą 15 ir (ar) 20 proc. GPM taikymo tikslu yra įskaičiuojamos tokios apmokestinamosios pajamos:
– už parduotą ne individualios veiklos turtą ir individualiai veiklai priskirtą nekilnojamąją pagal prigimtį daiktą (įskaitoma pajamų suma, sumažinta to turto įsigijimo kaina ir su perleidimu susijusiais privalomais mokėjimais),
– visa pajamų suma, gauta už parduotas atliekas,
– autoriniai atlyginimai, gauti ne iš darbdavio,
– honorarai,
– nuomos pajamos (ne iš individualios veiklos),
– palūkanos,
– gyventojo surinktų miško gėrybių (grybų, uogų, riešutų, vaistažolių) pardavimo pajamų dalis, viršijanti 3000 Eur per metus,
– dovanų iš kitų gyventojų (ne iš sutuoktinio, tėvų, įtėvių, vaikų, įvaikių, brolių, seserų, senelių, vaikaičių) suma (vertė), viršijanti 2500 eurų per metus,
– iš juridinių asmenų (ne iš darbdavio) gautos dovanos (išskyrus neviršijančias 100 eurų vertės nepinigines dovanas),
– kitos apmokestinamosios pajamos (išskyrus tantjemas bei atlygį už veiklą stebėtojų taryboje, valdyboje, paskolų komitete, iš darbdavio gautus autorinius atlyginimus, mažosios bendrijos vadovo (ne bendrijos nario) už vadovavimo veiklą pagal paslaugų sutartį gautas pajamas, pajamas iš paskirstytojo pelno, individualios veiklos pajamas, ligos, motinystės, tėvystės, vaiko priežiūros ir ilgalaikio darbo išmokas).

Įskaičiuojamos ir tos užsienio valstybėje gautos ir joje apmokestintos pajamos, kurios, naikinant dvigubą apmokestinimą, yra atleidžiamos nuo pajamų mokesčio sumokėjimo Lietuvoje.

Pajamos iš veiklos pagal verslo liudijimą neįskaičiuojamos, nes jos jau yra apmokestintos įsigyjant verslo liudijimą.

*VDU – vidutinis darbo užmokestis, taikomas apdraustųjų asmenų valstybinio socialinio draudimo įmokų bazei skaičiuoti. 2019 m. 1 VDU - 1136,20 Eur; 120 VDU – 136344 Eur.


18. Kokie GPM tarifai bus taikomi mokant atlyginimą už gruodį – gruodžio mėnesį ir sausio mėnesį ar jie skirsis? Koks NPD bus taikomas?


2018 m. gruodžio mėnesio darbo užmokesčiui, kuris išmokamas gruodį, bus taikomas apskaičiavimo ir išmokėjimo metu galiojantis 15 proc. GPM tarifas ir gruodžio mėn. NPD.
2018 m. birželio 28 d. priimtu Gyventojų pajamų mokesčio pakeitimo įstatymu nustatyta, kad 2019 m. išmokamas darbo užmokestis, apskaičiuotas už 2018 m. gruodį ar pavėluotai išmokamas ankstesnių mėnesių darbo užmokestis apmokestinamas taikant 2018 metais, t. y. apskaičiavimo momentu galiojusį 15 procentų GPM tarifą.
Ši nuostata iš esmės reiškia, kad visoms pajamoms, kurioms pritaikytas 2018 m. galiojantis socialinio draudimo įmokų tarifas, bus taikomas ir 15 procentų GPM tarifas.
2019 m. sausio mėn. išmokėtam darbo užmokesčiui už 2018 m. gruodžio mėn., įvertinus visą sausio mėn. išmokamą darbo užmokesčio sumą, taikomas 2019 m. sausio mėn. NPD.


19. Kaip apmokestinami apskaičiuoti ir 2018 m. išmokėti atostoginiai, pavyzdžiui, už 2018 m. gruodžio 20 d. - 2019 m. sausio 10 d. atostogas? Kurio mėnesio ir kurių metų deklaracijose (GPM312 ir GPM313 formose) jie deklaruojami? Iki kurios datos turi būti sumokamas GPM?


Už 2018 m. gruodžio mėn. atostogų dienas 2018 m. išmokėta darbo užmokesčio dalis (atostoginiai) apmokestinama taikant 15 proc. GPM tarifą ir gruodžio mėnesio NPD.
Už 2018 m. gruodžio mėnesio atostogų dienas išmokėti atostoginiai deklaruojami gruodžio mėnesio Mėnesinėje pajamų mokesčio deklaracijoje (GPM313 formoje) ir 2018 m. mokestinio laikotarpio Metinėje gyventojams išmokėtų išmokų, priskiriamų A ir B klasės pajamoms, deklaracijoje (GPM312 formoje).
GPM nuo atostoginių už  gruodžio mėnesio atostogų dienas sumokamas iki 2018 m. gruodžio mėn. paskutinės dienos.
Už 2019 m. sausio mėn. atostogų dienas 2018 m. išmokėta atostoginių suma apmokestinama taikant 20 proc. GPM tarifą. Gali būti taikomas sausio mėnesio NPD. Tokiu atveju, išmokant darbo užmokestį už sausio mėn. darbo dienas, NPD perskaičiuojamas, įvertinant visą sausio mėn. darbo užmokesčio sumą (įskaitant išmokėto už atostogų dienas).
2018 m. gruodžio mėnesį išmokėti atostoginiai už 2019 m. sausio mėn. atostogų dienas deklaruojami 2019 m. sausio mėnesio Mėnesinėje pajamų mokesčio deklaracijoje (GPM313 formoje) ir 2019 m. mokestinio laikotarpio Metinėje gyventojams išmokėtų išmokų, priskiriamų A ir B klasės pajamoms, deklaracijoje (GPM312 formoje).
GPM nuo atostoginių už sausio mėnesio atostogų dienas sumokamas iki 2019 m. sausio 15 dienos.


20. Koks GPM tarifas ir NPD taikomas 2018 metais išmokėtam darbo užmokesčio avansui už 2019 m. Kurio mėnesio ir kurių metų deklaracijose (GPM312 ir GPM313 formose) reikia deklaruoti avansą? Iki kurios datos turi būti sumokamas GPM?


Atsižvelgiant į tai, kad darbo užmokesčio dalis (avansas) už 2019 m. sausio mėn. turi būti išmokėta taikant naujas darbo užmokesčio apskaičiavimo (t. y. padidinta, sausio mėnesio darbo užmokesčiui pritaikius koeficientą 1,289) ir socialinio draudimo įmokų mokėjimo nuostatas, ji apmokestinama taikant 20 proc. GPM tarifą.
Išmokant avansą, gali būti taikomas sausio mėn. NPD, tačiau, jį pritaikius, NPD perskaičiuojamas, išmokant kitą sausio darbo užmokesčio dalį.
2018 m. gruodžio mėnesį išmokėtas avansas už 2019 m. sausio mėn. deklaruojamas 2019 m. sausio mėnesio Mėnesinėje pajamų mokesčio deklaracijoje (GPM313 formoje) ir 2019 m. mokestinio laikotarpio Metinėje gyventojams išmokėtų išmokų, priskiriamų A ir B klasės pajamoms, deklaracijoje (GPM312 formoje).
Pajamų mokestis nuo 2018 m. gruodžio mėnesį išmokamo avanso už 2019 m. sausio mėnesį turi būti sumokamas iki 2019 m. sausio 15 dienos.


21. Kaip apmokestinama 2019 m. darbuotojo atleidimo atveju išmokėta nepanaudotų atostogų kompensacija, kurią sudaro išmoka, apskaičiuota už periodą iki 2019 m. sausio 1 d.?


2019 m. atleidžiamam iš darbo darbuotojui 2018 m. nepanaudotų atostogų kompensacija apmokestinama taikant išmokų apskaičiavimo metu galiojantį 20 proc. GPM tarifą.

Įvertinus visą 2019 m. išmokamą su darbo santykiais susijusių pajamų sumą, mėnesio NPD apskaičiuojamas pagal 2019 m. nustatytą NPD formulę.


22. Kokie gyventojų pajamų mokesčio tarifai taikomi 2019 metais paskirtoms ir išmokėtoms premijoms darbuotojams už 2018 m. rezultatus?


Pajamos pripažįstamos jų gavimo (išmokėjimo) momentu ir apmokestinamos pagal tuo metu galiojančias taisykles. Išimtis numatyta tik 2018 m. ar ankstesnio mokestinio laikotarpio apskaičiuotoms su darbo santykiais susijusioms pajamoms, išmokėtoms 2019 m. ar vėliau.
Šiuo atveju darbuotojams išmokėtos premijos už 2018 m. rezultatus apskaičiuojamos jau 2019 m., todėl taikomas premijų apskaičiavimo ir išmokėjimo metu galiojantis 20 proc. GPM tarifas.
Jeigu išmokėta bendra darbo užmokesčio ir premijos suma (arba bendra 2019 m. gautų su darbo santykiais susijusių pajamų suma) viršytų 120 VDU, tai šią ribą viršijančiai pajamų sumai taikomas 27 proc. GPM tarifas.  Pareiga deklaruoti pajamas, perskaičiuoti GPM ir jį (7 proc.) sumokėti tenka gyventojui.


23. Koks GPM tarifas nustatytas kilnojamojo ir nekilnojamojo turto pardavimo pajamoms, kai tai nėra individuali veikla?


15 proc. - ne individualios veiklos turto ir individualios veiklos turtui priskirto nekilnojamojo pagal prigimtį daikto pardavimo (kitokio perleidimo nuosavybėn) apmokestinamųjų (nenurodytų GPMĮ 17 str.) pajamų daliai, neviršijančiai 120 VDU*,

20 proc. – iš turto pardavimo (perleidimo nuosavybėn) gautų pajamų daliai, kuri kartu su pajamomis ne iš darbo santykių (jų esmę atitinkančių santykių) viršija 120 VDU per metus.
Į metinę tokių pajamų sumą (120 VDU) neįskaičiuojamos:
- pajamos iš paskirstytojo pelno,
- individualios veiklos pajamos,
- autoriniai atlyginimai, gauti iš darbdavio,
- tantjemos bei atlygis už veiklą stebėtojų taryboje, valdyboje, paskolų komitete,
- mažosios bendrijos vadovo (ne bendrijos nario) už vadovavimo veiklą pagal paslaugų sutartį gautos pajamos.
Toks GPM taikomas ir tais atvejais, kai pardavimas(perleidimas nuosavybėn) įvyko 2018 m., bet apmokėjimas 2019 m.


24. Koks GPM tarifas taikomas mažosios bendrijos (MB) vadovo (ne MB nario) už vadovavimą išmokamam atlygiui?


20 proc. – MB vadovo pagal civilinę sutartį už vadovavimą gauto atlygio daliai, per metus neviršijančiai 120 VDU*, 84 VDU (2020 m.), 60 VDU (2021 m.),

27 proc. – pajamų daliai, kuri kartu su:
- pajamomis iš darbo santykių ar jų esmę atitinkančių santykių (išskyrus apskaičiuotas už 2018 m. ar ankstesnius metus bei ligos, motinystės, tėvystės, vaiko priežiūros ir ilgalaikio darbo išmokas),
- iš darbdavio gautais autoriniais atlyginimais,
- tantjemomis bei atlygiu už veiklą stebėtojų taryboje, valdyboje, paskolų komitete viršija 120 VDU (2019 m.), 84 VDU (2020 m.), 60 VDU (2021 m.).

*VDU – vidutinis darbo užmokestis, taikomas apdraustųjų asmenų valstybinio socialinio draudimo įmokų bazei skaičiuoti. 2019 m. 1 VDU - 1136,20 Eur; 120 VDU – 136344 Eur.


25. Kaip apmokestinamos mažosios bendrijos (MB) nario paimtos lėšos, kurios yra priskiriamos su darbo santykiais susijusioms pajamoms?


20 proc. - iš MB paimtai sumai, priskirtai su darbo santykiais susijusioms pajamoms ir deklaruotai 02 kodu, neviršijančiai sumos, nuo kurios skaičiuojamos ir mokamos MB nario valstybinio socialinio draudimo įmokos. Tokioms pajamoms taikomas NPD.

27 proc. – pajamų daliai, kuri kartu su:
- pajamomis iš darbo santykių ar jų esmę atitinkančių santykių (išskyrus apskaičiuotas už 2018 m. ar ankstesnius metus bei ligos, motinystės, tėvystės, vaiko priežiūros ir ilgalaikio darbo išmokas),
- autoriniais atlyginimais, gautais iš darbdavio,
- tantjemomis bei atlygiu už veiklą stebėtojų taryboje, valdyboje, paskolų komitete viršija 120 VDU* (2019 m.), 84 VDU (2020 m.), 60 VDU (2021 m.).

*VDU – vidutinis darbo užmokestis, taikomas apdraustųjų asmenų valstybinio socialinio draudimo įmokų bazei skaičiuoti. 2019 m. 1 VDU - 1136,20 Eur; 120 VDU – 136344 Eur.


26. Kaip apmokestinamos mažosios bendrijos nario pagal civilines sutartis gautos pajamos?


Mažųjų bendrijų įstatyme mažosios bendrijos (MB) nario teisė sudaryti su MB civilines sutartis yra apribota: galima tik civilinė paslaugų sutartis su MB nariu, atliekančiu vadovo funkcijas. Atitinkamai išmokų MB nariui mokėjimas iš MB lėšų pagal kitokio pobūdžio (ne už vadovavimo MB veiklą) civilines sutartis nėra galimas.

MBĮ nustatyta mažosios bendrijos nario teisė į MB paskirstytąjį pelną. Tokios jam išmokėtos išmokos priskiriamos MB nario pajamoms, gautoms skirstant MB pelną, pagal GPMĮ - dividendams.

Asmeniniams poreikiams faktiškai išsiimtų lėšų suma, nuo kurios pagal Valstybinio socialinio draudimo įstatymą skaičiuojamos ir mokamos MB nario socialinio draudimo įmokos, MB nario pasirinkimu, gali būti priskirta su darbo santykiais ar jų esmę atitinkančiais santykiais susijusioms pajamoms.

Jeigu, nepaisant MBĮ nustatytų apribojimų, MB nariui būtų išmokėtos išmokos pagal kitokio pobūdžio civilines sutartis (turto nuomos, autorines ar pan.), GPMĮ taikymo tikslu jos būtų pripažįstamos pajamomis iš paskirstytojo pelno, taikant pajamoms iš paskirstytojo pelno (dividendams) nustatytas apmokestinimo ir deklaravimo taisykles.


27. Koks GPM tarifas taikomas dovanoms, gyventojų gautoms iš trečiųjų asmenų (ne iš darbdavio, nei iš artimųjų)?


Apmokestinamosioms pajamoms priskirtos dovanos, gyventojų gautos iš trečiųjų asmenų (ne iš darbdavio ir ne iš tėvų, įtėvių, vaikų, įvaikių, senelių, vaikaičių, brolių, seserų) apmokestinamos taikant 15 proc. GPM tarifą.

Tik tuo atveju, jeigu apdovanoto gyventojo metinės ne iš darbo santykių gautos apmokestinamosios pajamos (neįskaitant individualios veiklos pajamų, pajamų iš paskirstytojo pelno, tantjemų bei atlygio už veiklą stebėtojų taryboje, valdyboje, paskolų komitete, autorinių atlyginimų, gautų iš darbdavio, mažosios bendrijos vadovo (ne MB nario) pagal civilinę sutartį už vadovavimą gauto atlygio)) viršytų 120 VDU* sumą, tai šią ribą viršijanti suma būtų apmokestinama taikant 20 proc. pajamų mokesčio tarifą.

*VDU – vidutinis darbo užmokestis, taikomas apdraustųjų asmenų valstybinio socialinio draudimo įmokų bazei skaičiuoti. 2019 m. 1 VDU - 1136,20 Eur; 120 VDU – 136344 Eur.


28. Ar 120 VDU ribos sekimas VSDĮ ir GPM tikslu yra du atskiri procesai, nes skiriasi mokesčių bazės?


Tai - atskiri procesai, mokesčių bazės skirtingos (gpm – pinigų principas; vsdį – kaupimo principas). Pajamų mokestis, vadovaujantis pajamų pripažinimo principu (GPMĮ 8 str.), turi būti mokamas nuo gautų pajamų, bet ne nuo ateityje (kitais mokestiniais laikotarpiais) gautinų pajamų (pvz., nuo vėluojamo išmokėti darbo užmokesčio; išsimokėtinai parduoto turto pajamų).


29. Ar į GPM ribą - 120 VDU – yra įskaičiuojamos visos su darbo santykiais ar jų esmę atitinkančiais santykiais susijusios pajamos, ar tik tos, kurioms taikomas 20 proc. pajamų mokesčio tarifas?


Į su darbo santykiais ar jų esmę atitinkančiais santykiais susijusių pajamų ribą (120 VDU) gpm tarifų (20 ir/ ar 27 proc.) taikymo tikslu įskaičiuojamos Lietuvoje ir užsienio valstybėje gautos:

  • visos su darbo santykiais ar jų esmę atitinkančiais santykiais susijusios pajamos,  apmokestinamos taikant 20 proc. pajamų mokesčio tarifą (įskaitant užsienio valstybėje gautas ir joje apmokestintas pajamas, kurios pagal GPMĮ 37 straipsnio nuostatas yra atleidžiamos nuo pajamų mokesčio sumokėjimo Lietuvoje),

Neįskaičiuojamos:

  • 2018 m. ar ankstesnio mokestinio laikotarpio apskaičiuotos su darbo santykiais susijusios pajamos, išmokėtos 2019 m. ar vėliau,
  • ligos, motinystės, tėvystės, vaiko priežiūros ir ilgalaikio darbo išmokos, apmokestinamos taikant 15 proc. pajamų mokesčio tarifą,
  • nes joms Gyventojų pajamų mokesčio įstatymo Nr. IX 1007 2, 6, 16, 20, 21 ir 27 straipsnių pakeitimo įstatyme nustatytas specialus mokestinis režimas.

30. Kokį GPM tarifą darbdavys turės taikyti išmokėdamas mėnesio darbo užmokestį, kai: 1) dar nežino, kokios bus darbuotojo metinės pajamos, 2) kai mano, kad darbuotojo kurio nors 2019 m. mėnesio darbo užmokestis viršys 120 VDU?


Pirmuoju atveju darbdavys turi taikyti 20 proc. GPM tarifą, antruoju, t. y. nustatęs, kad mėnesio darbo užmokesčio suma viršija 120 VDU, viršijančiai sumai gali (bet neprivalo) taikyti 27 proc. GPM tarifą.
Metinei darbo užmokesčio sumai viršijus 120 VDU ribą, pareiga perskaičiuoti GPM, deklaruoti pajamas ir sumokėti GPM tenka pajamas gavusiam darbuotojui .


31. Kaip apmokestinami 2019 m. sausio mėn. išmokėti atostoginiai už 2018 m. gruodžio mėn. (pvz., 2018 m. gruodžio 20-31 d.)? Koks NPD taikomas?


2018 m. gruodžio mėn. apskaičiuotiems atostoginiams, išmokėtiems 2019 m., vadovaujantis GPMĮ pakeitimo įstatymo 7 str. 13 dalies nuostatomis, taikomas 15 proc. GPM tarifas. Išmokant atostoginius už 2018 m. gruodžio mėn., gali būti taikomas sausio mėn. NPD, tačiau, jį pritaikius, NPD perskaičiuojamas, 2019 m. sausio mėn. išmokant sausio mėn. darbo užmokestį.


32. Ar mokesčių administratorius tikrins gyventojo pateiktus išlaidas ir paslaugų suteikimą pagrindžiančius dokumentus?


Taip, mokesčių administratorius tikrins gyventojų pateiktus dokumentus, kuriais bus grindžiama teisė į mokesčio lengvatą. Taip pat bus tikrinama informacija įvairiose duomenų bazėse ir registruose, siekiant įsitikinti, ar nėra piktnaudžiaujama teise į mokesčio lengvatą (pvz., ar paslaugų teikėjas yra realus asmuo ir tuo mokestiniu laikotarpiu galėjo suteikti atitinkamą paslaugą, ar pranešimą pateikęs gyventojas ar jos sutuoktinis turi nepilnamečių vaikų ir kita). Kilus neaiškumams metinės pajamų deklaracijos tyrimo metu bus reikalaujama papildomų išlaidas pagrindžiančių dokumentų.


33. Ar pajamos natūra bus indeksuojamos pritaikant koeficientą 1,289?


Pajamos natūra neindeksuojamos taikant koeficientą 1,289, nes indeksuojamas darbo užmokestis, kuris nurodytas Darbo kodekso 139 straipsnyje, o jis turi būti mokamas pinigais.


34. Pajamų mokesčiu neapmokestinamų komandiruotės į užsienį dienpinigių apskaičiavimas siejamas su darbuotojui nustatytu darbo užmokesčiu (valandiniu tarifiniu atlygiu). Ar apskaičiuojant neapmokestinamosioms pajamoms priskiriamą dienpinigių sumą bus vertinamas jau indeksuotas darbo užmokestis (valandinis tarifinis atlygis)?


Taip, nuo 2019-01-01 apskaičiuojant neapmokestinamosioms pajamoms priskiriamą dienpinigių sumą bus vertinamas indeksuotas darbo užmokestis (valandinis tarifinis atlygis), t. y. padidintas pritaikius koeficientą 1,289.


35. Pajamų mokesčiu neapmokestinamų komandiruotės į užsienį dienpinigių apskaičiavimas taip pat siejamas su nustatytais dydžiais – MMA x iš koeficiento 1,3 arba MVA x iš koeficiento 1,3. Kokie šie dydžiai nuo 2019-01-01?


Nuo 2019 m. sausio 1 d.:
MMA (minimalioji mėnesinė alga) yra 555 Eur, o dydis (MMA x 1,3) = 721,50 Eur;
MVA (minimalusis valandinis atlygis) yra 3,39 Eur, o dydis (MVA x 1,3) = 4,407 Eur.


36. Darbo kodekso 144 straipsnio 8 dalyje numatyta kompensacija už kilnojamojo pobūdžio arba su kelionėmis ar važiavimu susijusį darbą negali viršyti 50 procentų bazinio (tarifinio) darbo užmokesčio. Ar neapmokestinamosioms pajamoms priskiriama kompensacija bus skaičiuojama nuo indeksuoto bazinio (tarifinio) darbo užmokesčio?


Taip, nuo 2019-01-01 neapmokestinamosioms pajamoms priskiriama kompensacija skaičiuojama nuo indeksuoto pritaikius koeficientą 1,289 darbo užmokesčio. Pvz., jeigu indeksuotas darbo užmokestis yra 1289 Eur, maksimali neapmokestinamosioms pajamoms priskiriama kompensacijos suma - 644,5 Eur.


37. Kokia pajamų mokesčio dalis gali būti paskirta paramos gavėjams ir politinėms partijoms?


Nuolatiniai Lietuvos gyventojai 2019 m. gali paskirti tokias nuo 2018 m. gautų pajamų išskaičiuoto (sumokėto) pajamų mokesčio dalis:
- iki 2 procentų pajamų mokesčio — juridiniams asmenims (išskyrus profesines sąjungas arba profesinių sąjungų susivienijimus) ir (ar) meno kūrėjams, pagal Labdaros ir paramos įstatymą (LPĮ) turintiems teisę gauti paramą;
- iki 1 procento — politinėms partijoms, kurios yra įstatymų nustatyta tvarka įregistruotos Juridinių asmenų registre, atitinka įstatymų reikalavimus dėl politinės partijos narių skaičiaus ir kurioms nėra pradėta pertvarkymo arba likvidavimo procedūra;
- iki 1 procento — profesinėms sąjungoms arba profesinių sąjungų susivienijimams, pagal LPĮ turintiems teisę gauti paramą.

2020 m. ir vėlesniais metais nuolatiniai Lietuvos gyventojai galės paskirti:
- iki 1,2 procentų pajamų mokesčio — juridiniams asmenims (išskyrus profesines sąjungas arba profesinių sąjungų susivienijimus) ir (ar) meno kūrėjams, pagal LPĮ turintiems teisę gauti paramą;
- iki 0,6 procento politinėms partijoms, kurios yra įstatymų nustatyta tvarka įregistruotos Juridinių asmenų registre, atitinka įstatymų reikalavimus dėl politinės partijos narių skaičiaus ir kurioms nėra pradėta pertvarkymo arba likvidavimo procedūra;
- iki 0,6 procento — profesinėms sąjungoms arba profesinių sąjungų susivienijimams, pagal LPĮ turintiems teisę gauti paramą.


38. Koks pajamų mokesčio tarifas taikomas mažųjų bendrijų vadovų (ne narių) pagal civilinę paslaugų sutartį už vadovavimo veiklą gautoms pajamoms?


20 proc. – mažosios bendrijos vadovo (ne nario) už vadovavimo veiklą gautai pajamų daliai, kuri kartu su pajamomis iš darbo santykių ar jų esmę atitinkančių santykių (išskyrus pajamas, apskaičiuotas už 2018 m. ar ankstesnius metus), tantjemomis, atlygiu už veiklą stebėtojų taryboje ar valdyboje, paskolų komitete, iš darbdavio pagal autorines sutartis gautomis pajamomis neviršija: 120 VDU (136344 Eur) - 2019 m., 84 VDU - 2020 m., 60 VDU - 2021 m.

27 proc.- mažosios bendrijos vadovo (nesančio jos nariu) už vadovavimo veiklą gautai pajamų daliai, kartu su išvardytomis pajamomis viršijančiai: 120 VDU (136344 Eur) - 2019 m., 84 VDU - 2020 m., 60 VDU - 2021 m.


39. Kurio mėnesio deklaracijoje reikia deklaruoti pajamų mokestį, perskaičiuotą nuo 2018 m. darbuotojui išmokėto viso gruodžio mėnesio darbo užmokesčio, sumažėjusio dėl gruodžio mėnesio pabaigoje buvusio nedarbingumo?


2018 m. gruodžio mėnesio Mėnesinėje pajamų mokesčio deklaracijoje (GPM313 formoje) į bendrą su darbo santykiais susijusių pajamų sumą įskaičiuojama perskaičiuota (t. y. sumažėjusi dėl ligos dienų) darbuotojo darbo užmokesčio suma, o kaip išskaičiuotas pajamų mokestis deklaruojama visa iš gruodžio mėnesio darbo užmokesčio išskaičiuota pajamų mokesčio suma. Atitinkamai sumos įrašytinos ir Metinėje gyventojams išmokėtų išmokų, priskiriamų A ir B klasės pajamoms, deklaracijoje (GPM312 formoje). Susidariusią pajamų mokesčio permoką gyventojas galės susigrąžinti, deklaruodamas 2018 m. mokestinio laikotarpio pajamas.


40. Kaip bus apmokestinamos individualių įmonių savininkų pajamos, gautos 28 kodu (išmokos ne iš pelno mokesčiu apmokestinto pelno)?


Remiantis nuo 2019 m. sausio 1 d. įsigaliojusiu GPMĮ 6 straipsniu, IĮ savininko pajamoms iš pelno, nepriklausomai nuo to, ar jos buvo apmokestintos pelno mokesčiu ar ne, yra taikomas 15 proc. pajamų mokesčio tarifas.


41. 2018 m., pvz. gruodžio 20 d., išmokamas darbo užmokestis už visą gruodžio mėn. Gruodžio 21 d. darbuotojas suserga ir serga iki 2019 m. vasario mėn. 10 d. Gruodžio mėn. darbo užmokesčio už prasirgtas dienas darbuotojas negrąžina ir įmonė tą dalį užskaito vasario mėn. darbo užmokesčiui. Kaip deklaruoti, ar reikia indeksuoti ir kokiu tarifu apmokestinti?


Šiuo atveju mokesčių administratoriui teikiamoje Mėnesinės pajamų mokesčio nuo A klasės pajamų deklaracijos GPM313 formoje už 2018 m. gruodžio mėnesį į bendrą su darbo santykiais susijusių pajamų sumą turėtų būti įtraukta darbuotojui už gruodžio mėnesį apskaičiuota darbo užmokesčio suma, atėmus darbo užmokesčio sumą, tenkančią darbuotojo gruodžio mėn. sirgtoms dienoms, o į bendrą išskaičiuotą pajamų mokesčio sumą – faktiškai išskaičiuota pajamų mokesčio suma (atitinkamai ši išmoka deklaruojama ir deklaracijos GPM312 formoje). Tokiu atveju nuo 2018 m. mokestinio laikotarpio su darbo santykiais susijusių pajamų susidariusią pajamų mokesčio permoką gyventojas galės susigrąžinti, pateikdamas savo metinę pajamų mokesčio deklaraciją už 2018 metus.


42. Kaip bus apmokestinamos 2019 m. išmokamos išeitinės išmokos:
a) atleidus 2018 m. pabaigoje, o išmokant 2019 m.
b) atleidus 2019 m.


Darbdavys nuo 2019 metais išmokėtų išeitinių išmokų, apskaičiuotų 2018 metais, privalės išskaičiuoti 15 proc. gyventojų pajamų mokestį. Nuo 2019 metais išmokėtų išeitinių išmokų, kurios apskaičiuotos 2019 metais, turi būti išskaičiuojamas 20 proc. gyventojų pajamų mokestis.


43. Juridinis asmuo išmoka autorinį atlyginimą 2019 m. už paslaugas, kurios buvo atliktos 2018 m. Autoriai su juridiniu asmeniu yra susiję darbo santykiais. Koks bus taikomas GPM tarifas?


Juridinis asmuo – darbdavys, savo darbuotojui 2019 metais išmokėdamas autorinį atlyginimą už paslaugas, kurios buvo atliktos 2018 metais, nuo 2019 metais išmokamos autorinio atlyginimo sumos turi išskaičiuoti 20 proc. gyventojų pajamų mokestį.
Pagal GPMĮ nuostatas taikytiną progresinį 27 proc. pajamų mokesčio tarifą metinei iš darbdavio gauto autorinio atlyginimo daliai kartu su darbo santykiais ar jų esmę atitinkančiais santykiais susijusiomis pajamomis (išskyrus ligos, motinystės, tėvystės, vaiko priežiūros ir ilgalaikio darbo išmokas), tantjemomis ar atlygiu už veiklą stebėtojų taryboje ar valdyboje, paskolų komitete, mokamo vietoj tantjemų arba kartu su tantjemomis, ir mažųjų bendrijų vadovų (ne narių) pagal civilinę (paslaugų) sutartį už vadovavimo veiklą gautomis pajamomis, viršijančiomis 120 VDU dydį, privalės prisitaikyti pats gyventojas.


44. Ar skaičiuojant kitoms pajamoms 120 VDU, į tą ribą reikia įskaičiuoti ligos, motinystės, tėvystės, vaiko priežiūros ir ilgalaikio darbo išmokas?


Ligos išmokos, motinystės, tėvystės, vaiko priežiūros ir ilgalaikio darbo išmokos yra apmokestinamos 15 proc. pajamų mokesčio tarifu, neatsižvelgiant į gautų pajamų sumą. Į šių rūšių išmokas neatsižvelgiama skaičiuojant 120 VDU ribą.


45. Jei mažosios bendrijos narys (ir vadovas) 2019 m. išsimokės pajamas, susijusias su darbo santykiais už 2018 m., kokiu tarifu šios pajamos turės būti apmokestintos?


Remiantis GPMĮ 22 straipsniu, šios pajamos pagal mokesčio mokėjimo tvarką yra priskiriamos B klasės pajamoms, nuo kurių apskaičiuoti, sumokėti pajamų mokestį ir šias pajamas deklaruoti turi pats gyventojas. Iš mažosios bendrijos gauta suma, priskirta su darbo santykiais ar jų esmę atitinkančiais santykiais susijusioms pajamoms, kurios deklaruojamos 02 pajamų rūšies kodu, turi neviršyti sumos, nuo kurios pagal LR valstybinio socialinio draudimo įstatymą (toliau – VSDĮ) yra skaičiuojamos ir mokamos mažosios bendrijos nario socialinio draudimo įmokos. Pagal VSDĮ 10 str. 3 d. 1 punktą, nuo šių pajamų VSD įmokos yra skaičiuojamos nuo mažosios bendrijos nario (ir vadovo) išsiimamos sumos. Atitinkamai, pajamų mokesčio apskaičiavimo tikslais su darbo santykiais susijusiomis pajamomis laikoma mažosios bendrijos nario (ir vadovo) metinėje pajamų deklaracijoje deklaruojama ir apmokestinama faktiškai išsiimama pajamų suma.
Kadangi šios išmokos buvo išsiimtos 2019 m., jos laikomos gyventojo 2019 m. pajamomis ir apmokestinamos GPMĮ 6 str. 11 dalyje nustatyta tvarka (120 VDU neviršijančios pajamos apmokestinamos 20 proc. tarifu, viršijančios – 27 proc. tarifu).


46. Jei mažosios bendrijos vadovas (ne narys) 2019 m. gaus atlygį už vadovavimą už 2018 m., kokiu GPM tarifu turės būti apmokestintos šios pajamos?


Pateiktu atveju, mažosios bendrijos vadovo (ne nario) pagal civilinę paslaugų sutartį už vadovavimą gautos pajamos turi būti apmokestinamos pagal nuo 2019 m. įsigaliojusias GPMĮ nuostatas. Mažųjų bendrijų vadovų, kurie pagal Lietuvos Respublikos mažųjų bendrijų įstatymą nėra tų mažųjų bendrijų nariais, pagal civilinę paslaugų sutartį už vadovavimą gautos pajamos apmokestinamos taip:
1. 20 proc. pajamų mokesčio tarifu apmokestinama metinė pajamų dalis, kuri kartu su pajamomis iš darbo santykių ar jų esmę atitinkančių santykių (išskyrus apskaičiuotas už 2018 m. ar ankstesnius metus bei ligos, motinystės, tėvystės, vaiko priežiūros ir ilgalaikio darbo išmokas), iš darbdavio gautais autoriniais atlyginimais, tantjemomis bei atlygiu už veiklą stebėtojų taryboje, valdyboje, paskolų komitete, neviršija 120 VDU;
2. 27 proc. pajamų mokesčio tarifu apmokestinama metinė pajamų dalis, kuri kartu su pajamomis iš darbo santykių ar jų esmę atitinkančių santykių (išskyrus apskaičiuotas už 2018 m. ar ankstesnius metus bei ligos, motinystės, tėvystės, vaiko priežiūros ir ilgalaikio darbo išmokas), iš darbdavio gautais autoriniais atlyginimais, tantjemomis bei atlygiu už veiklą stebėtojų taryboje, valdyboje, paskolų komitete, viršija 120 VDU.
Mažosios bendrijos vadovo (ne nario) pajamos už vadovavimą pagal civilinę paslaugų sutartį yra priskiriamos A klasės pajamoms (GPMĮ 22 str.). Mažoji bendrija nuo vadovui (ne nariui) išmokamų įvardintos rūšies pajamų turi išskaičiuoti 20 proc. pajamų mokestį. Jeigu pagal GPMĮ 6 str. atsiranda prievolė perskaičiuoti pajamų mokestį, jį perskaičiuoja pats gyventojas.


47. Kokį pajamų mokesčio tarifą taikyti valstybės tarnautojams, pareigūnams ir kitiems asmenims, kuriems už darbą apmokama iš valstybės ir savivaldybės lėšų, 2019 m. išmokamai darbo užmokesčio, sumažinto dėl ekonomikos krizės, daliai (25 procentų apskaičiuotos sumos)?


Gyventojų pajamų mokesčio įstatymo Nr. IX-1007 2, 6, 16, 20, 21 ir 27 straipsnių pakeitimo įstatyme nustatyta, kad 2018 m. ar ankstesnio mokestinio laikotarpio apskaičiuotos su darbo santykiais ar jų esmę atitinkančiais santykiais susijusios pajamos, išmokėtos 2019 metais ar vėlesniu mokestiniu laikotarpiu, apmokestinamos taikant 15 procentų pajamų mokesčio tarifą.
Atsižvelgiant į tai, grąžintinos neišmokėto darbo užmokesčio dalys, 2019 m. ir vėlesniais metais išmokamos Lietuvos Respublikos asmenų, kuriems už darbą apmokama iš valstybės ar savivaldybės biudžeto lėšų, dėl ekonomikos krizės neproporcingai sumažinto darbo užmokesčio (atlyginimo) dalies grąžinimo įstatymo nustatyta tvarka, turi būti apmokestinamos taikant 15 procentų pajamų mokesčio tarifą.


48. Ar darbdavys turi padidinti (indeksuoti) nekonkuravimo kompensaciją, numatytą 2018 m. ar ankstesniame susitarime su darbuotoju? Koks GPM tarifas 2019 m. taikomas nekonkuravimo kompensacijoms?


Nekonkuravimo kompensacijos nėra laikomos darbo užmokesčio dalimi, todėl jos neturi būti indeksuojamos taikant 1,289 koeficientą.
Nekonkuravimo kompensacijos GPM apskaičiavimo tikslu yra laikomos su darbo santykiais ar jų esmę atitinkančiais santykiais susijusiomis pajamomis. Išmokamoms 2019 m., joms (įskaitant išmokamas atleistiems iš darbo darbuotojams) taikomas apskaičiavimo ir išmokėjimo metu galiojantis 20 proc. GPM tarifas.
15 procentų GPM tarifas taikomas tik toms nekonkuravimo kompensacijoms, kurios pagal nekonkuravimo susitarimus buvo apskaičiuotos 2018 m. ar anksčiau, tačiau išmokamos pavėluotai.


49. Kokie mokesčių (įmokų) tarifai taikomi teismo priteistam vidutiniam darbo užmokesčiui už priverstinės pravaikštos laiką, prasidėjusį 2018 m., o pasibaigusį 2019 m.?


Kai išmokamas teismo priteistas (ar pagal teismo sprendimu patvirtintą taikos sutartį) vidutinis darbo užmokestis už priverstinės pravaikštos laiką (prasidėjusį 2018 m., o pasibaigusį 2019 m.) nuo atleidimo iš darbo dienos iki teismo sprendimo įvykdymo dienos, vidutinis darbo užmokestis, apskaičiuotas už 2018 m. mėnesius, apmokestinamas taikant pereinamojo laikotarpio nuostatas, t. y. 15 proc. GPM tarifą, o apskaičiuotas už 2019 m. mėnesius - 20 procentų GPM tarifą.
Nuo vidutinio darbo užmokesčio, apskaičiuoto už 2018 m. mėnesius, valstybinio socialinio draudimo įmokos yra skaičiuojamos taikant 2018 metais galiojusius įmokų tarifus, o nuo už 2019 m. apskaičiuoto vidutinio darbo užmokesčio valstybinio socialinio draudimo įmokos skaičiuojamos taikant 2019 metais galiojančius tarifus.


50. Ar, darbo santykiams pasibaigus ir darbdaviui ne dėl darbuotojo kaltės uždelsus atsiskaityti su darbuotoju, yra apmokestinamos išmokamos Lietuvos Respublikos darbo kodekso (DK) 147 straipsnio 2 dalyje nustatytos netesybos?

Atsižvelgiant į netesybų esmę, jos laikomos kompensacijomis, priskirtinomis susijusioms su darbo santykiais ar jų esmę atitinkančiais santykiais pajamoms (toliau – su darbo santykiais susijusios pajamos).
GPMĮ 17 straipsnio 1 dalies 5 punkte nustatyta išimtis dėl kompensacijų, kurioms netaikoma šiame punkte nustatyta mokesčio lengvata, t. y. kompensacijos, mokamos nutraukus darbo sutartį ar jos esmę atitinkančią sutartį, ir piniginės kompensacijos už nepanaudotas atostogas yra priskiriamos gyventojo apmokestinamosioms pajamoms.
Nuo 2019 m. sausio 1 d. išmokamoms su darbo santykiais susijusioms pajamoms nustatytas 20 procentų pajamų mokesčio tarifas. 15 procentų pajamų mokesčio tarifas taikomas tik 2018 metų ar ankstesnio mokestinio laikotarpio apskaičiuotoms su darbo santykiais susijusioms pajamoms, išmokėtoms 2019 m. ar vėliau.
Toms pagal DK 147 straipsnio 2 dalį išmokamoms netesyboms, kurios yra apskaičiuojamos 2019 metais, turi būti taikomas jų apskaičiavimo metu galiojantis 20 procentų pajamų mokesčio tarifas.

Tarifai

Gyventojų pajamų mokesčio įstatymo pakeitimai nuo 2019 metų

Atnaujinimo data: 2019-06-10