Informaciniai pranešimai

Dėl gyventojo pranešimo apie išlaidas PRC912 formos užpildymo bei pateikimo taisyklių patvirtinimo

Atnaujinimo data: 2018-12-06
Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos informuoja, kad  Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko...

Dėl Lietuvos Respublikos gyventojų pajamų mokesčio įstatymo 17 straipsnio pakeitimo

Atnaujinimo data: 2018-11-14
Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos informuoja, kad 2018 m. spalio 18 d. Lietuvos Respublikos Seimas priėmė Lietuvos Respublikos gyventojų pajamų...

Dėl minimaliosios mėnesinės algos dydžio nuo 2019 m. sausio 1 d.

Atnaujinimo data: 2018-11-07
Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos informuoja, kad 2019 m. sausio 1 d. įsigalioja Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2018 m. spalio 16 d. nutarimas Nr....

Dėl Lietuvos Respublikos gyventojų pajamų mokesčio įstatymo pakeitimo

Atnaujinimo data: 2018-07-13
Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos praneša, kad  2018 m. birželio 28 d. priimtas Lietuvos Respublikos gyventojų pajamų mokesčio...

Tarifai

Gyventojų pajamų mokesčio (GPM) tarifai, taikomi 2019 m. ir vėlesniais metais

Atnaujinimo data: 2018-07-19

Pajamos

GPM tarifas

Su darbo santykiais ar jų esmę atitinkančiais santykiais susijusių pajamų dalis, neviršijanti :

- 120 VDU* (2019 m.)

- 84 VDU (2020 m.)

- 60 VDU (2021 m.).

(neįskaitant už 2018 m. ar ankstesnius metus apskaičiuoto darbo užmokesčio).

20 %

Su darbo santykiais ar jų esmę atitinkančiais santykiais susijusių pajamų dalis, viršijanti:

- 120 VDU* (2019 m.)

- 84 VDU (2020 m.)

 - 60 VDU (2021 m.)

(Neįskaitant už 2018 m. ar ankstesnius metus apskaičiuoto darbo užmokesčio)

27 %

 

2018 m. ar ankstesniais metais apskaičiuotos su darbo santykiais ar jų esmę atitinkančiais santykiais susijusios pajamos, išmokėtos 2019 m. ar vėliau

(neatsižvelgiant į bendrą metinių pajamų sumą)

15 %

Ligos (įskaitant išmokamas darbdavio), motinystės, tėvystės, vaiko priežiūros ir ilgalaikio darbo išmokos

(neatsižvelgiant į bendrą metinių pajamų sumą)

15 %

Pajamos iš paskirstytojo pelno (dividendai)

15 %

Individualios veiklos pajamos

15 % (atėmus mokesčio kreditą)

Pajamos už parduotas atliekas (išskyrus individualios atliekų pirkimo-pardavimo veiklos pajamas)

5 %

Kitų nesusijusių su darbo santykiais (išskyrus iš individualios veiklos ir paskirstytojo pelno) apmokestinamųjų pajamų dalis, neviršijanti 120 VDU:

- palūkanos

- autoriniai atlyginimai

- iš turto pardavimo  (kitokio perleidimo nuosavybėn)

- honorarai

- azartinių lošimų laimėjimai

- tantjemos

- dovanos, prizai ne iš darbdavio

  ir kt.

15 %

Kitų nesusijusių su darbo santykiais (išskyrus iš individualios veiklos ir paskirstytojo pelno) apmokestinamųjų pajamų dalis, viršijanti 120 VDU:

- palūkanos

- autoriniai atlyginimai

- iš turto pardavimo  (kitokio perleidimo nuosavybėn),

- iš turto nuomos

- honorarai

- tantjemos

- azartinių lošimų laimėjimai

- dovanos ne iš darbdavio ir kt.

20 %

 

* VDU- vidutinis darbo užmokestis, taikomas apdraustųjų asmenų valstybinio socialinio draudimo įmokų bazei skaičiuoti


Dažniausiai užduodami klausimai

1. Koks pajamų mokesčio tarifas bus taikomas darbo užmokesčiui?


20 proc. – darbo užmokesčiui (su priedais, priemokomis), kurio metinė suma neviršys 120 VDU (2019 m.), 84 VDU (2020 m.)- 60 VDU (2021 m.)
27 proc. – darbo užmokesčio daliai, viršijančiai 120 VDU (2019 m.), 84 VDU (2020 m.)- 60 VDU (2021 m.)
15 proc. – 2018 m. ar ankstesniu mokestiniu laikotarpiu apskaičiuotam darbo užmokesčiui, išmokėtam 2019 m. ar vėliau.


2. Ar dėl padidėjusio pajamų mokesčio tarifo darbuotojo gaunamo darbo užmokesčio (po mokesčių) suma nesumažės ?


Gaunamo darbo užmokesčio („į rankas") suma nesumažės. Priešingai, dėl plečiamo neapmokestinamojo pajamų dydžio (NPD) taikymo ši suma turėtų padidėti. Be to, darbo užmokesčio „į rankas" sumos padidėjimas taip pat priklausys nuo gyventojo sprendimo dėl dalyvavimo naujajame II pakopos pensijų kaupime.


3. Koks pajamų mokesčio tarifas bus taikomas ligos, motinystės, tėvystės, vaiko priežiūros ir ilgalaikio darbo išmokoms?


15 proc. - įskaitant ir darbdavio išmokamai ligos išmokai už pirmas ligos dienas


4. Koks pajamų mokesčio tarifas bus taikomas pajamoms iš paskirstytojo pelno (dividendams)?


15 proc. - neatsižvelgiant į jų sumą.


5. Koks pajamų mokesčio tarifas bus taikomas autoriniam atlyginimui, nuomos pajamoms (be verslo liudijimo)?


15 proc. – kai autorinių atlyginimų, nuomos pajamų ir kitų apmokestinamųjų pajamų (neįskaitant susijusių su darbo santykiais ar jų esmę atitinkančiais santykiais, pajamų iš individualios veiklos ir pajamų iš paskirstytojo pelno) metinė suma neviršys 120 VDU
20 proc. -– autorinių atlyginimų, nuomos pajamų ir kitų apmokestinamųjų pajamų (neįskaitant susijusių su darbo santykiais ar jų esmę atitinkančiais santykiais, pajamų iš individualios veiklos ir pajamų iš paskirstytojo pelno) metinių pajamų daliai, viršijančiai 120 VDU.


6. Ar gyventojui, gavusiam darbo užmokestį, nuomos pajamas ir autorinius atlyginimus, reikės deklaruoti pajamas ir papildomai sumokėti pajamų mokestį, jeigu jo metinių pajamų suma 2019 m. viršys 120 VDU?


Nereikės, jeigu bendra didesnė kaip 120 VDU metinių pajamų suma susidaro kartu su darbo užmokesčiu (pavyzdžiui, kai darbo užmokestis sudarys 40 VDU, o nuomos pajamos ir autoriniai atlyginimai – 85 VDU).

Reikės, jeigu:
- metinė darbo užmokesčio (apmokestinto pritaikius 20 proc. pajamų mokesčio tarifą) suma viršys 120 VDU, Pajamų mokestį (papildomus 7 proc.) reikės sumokėti nuo 120 VDU viršijančios darbo užmokesčio sumos;
- nuomos pajamų ir autorinių atlyginimų metinė pajamų (apmokestintų pritaikius 15 proc. pajamų mokesčio (GPM) tarifą) suma viršys 120 VDU. GPM (papildomus 5 proc.) reikės sumokėti nuo 120 VDU viršijančios  tokių pajamų sumos.


7. Kaip bus apmokestinamos gyventojo ne individualios veiklos pajamos už parduotas atliekas?


Taikant 5 proc. pajamų mokesčio tarifą.
Taikant 20 proc. pajamų mokesčio tarifą – atliekų pardavimo pajamų ir kitų apmokestinamųjų pajamų (neįskaitant susijusių su darbo santykiais ar jų esmę atitinkančiais santykiais, pajamų iš individualios veiklos ir pajamų iš paskirstytojo pelno) metinių pajamų daliai, viršijančiai 120 VDU.


8. Kaip apmokestinamos pajamos iš įregistruotos (pagal pažymą vykdomos) individualios veiklos?


Taikant 15 proc. tarifą (atėmus mokesčio kreditą).


9. Koks mėnesio neapmokestinamasis pajamų dydis (NPD) bus taikomas 2019 metais?


Maksimalus mėnesio NPD - 300 eurų , taikytinas gyventojui (išskyrus riboto darbingumo gyventoją), kurio su darbo santykiais susijusios pajamos neviršys minimalios mėnesinės algos (toliau – MMA), galiosiančios 2019-01-01, vieno dydžio.
Kitiems gyventojams (išskyrus riboto darbingumo gyventojus), kurių su darbo santykiais susijusios pajamos per mėnesį bus didesnės nei vienos MMA suma, taikytinas mėnesio NPD bus apskaičiuojamas pagal formulę:

Mėnesio NPD = 300 – 0,15 x (gyventojo mėnesio su darbo santykiais susijusios pajamos – 2019-01-01 galiosiančios MMA vienas dydis)
Gyventojams, kuriems nustatytas 0–25 procentų darbingumo lygis, arba senatvės pensijos amžių sukakusiems asmenims, kuriems teisės aktų nustatyta tvarka yra nustatytas didelių specialiųjų poreikių lygis, arba asmenims, kuriems teisės aktų nustatyta tvarka yra nustatytas sunkus neįgalumo lygis, mėnesio NPD -353 eurai
Gyventojams, kuriems nustatytas 30–55 procentų darbingumo lygis, arba senatvės pensijos amžių sukakusiems asmenims, kuriems teisės aktų nustatyta tvarka yra nustatytas vidutinių ar nedidelių specialiųjų poreikių lygis, arba asmenims, kuriems teisės aktų nustatyta tvarka yra nustatytas vidutinis ar lengvas neįgalumo lygis, taikomas mėnesio NPD - 308 eurai.

 


10. Kokios naujos lengvatos?


Apmokestinamąsias pajamas nuo 2019 m. bus galima sumažinti:

- iki 1500 eurų suma, sumokėta kaip:
- papildomos gyventojų įmokos į II pakopos pensijų kaupimą, kurios yra didesnės negu 3 procentai šio gyventojo pajamų, nuo kurių skaičiuojamos valstybinio socialinio draudimo įmokos
- įmokos į III pakopos pensijų kaupimą
- gyvybės draudimo įmokos
- iki 2000 eurų suma, sumokėta už:
- pastatų (statinių) apdailos ir bet kokio remonto (išskyrus daugiabučių gyvenamųjų namų atnaujinimą (modernizavimą)) darbus
- lengvųjų automobilių remonto paslaugas
- nepilnamečių vaikų (įvaikių, globotinių) iki 18 metų priežiūros paslaugas.

Išlieka reikalavimas, kad nepaisant nustatytų atskirų apribojimų, bendra visų atimamų išlaidų (įskaitant įmokas už studijas, profesinį mokymą ir palūkanas už iki 2009-01-01 paimtą gyvenamojo būsto kreditą) suma negalės viršyti 25 procentų gyventojo metinių apmokestinamųjų pajamų.


11. Ar išliko lengvata gyvybės draudimo, pensijų įmokoms į III pakopos pensijų fondus, įmokoms už studijas bei palūkanoms už būstą?


Taip, apmokestinamąsias pajamas ir toliau galima bus mažinti ir šiomis išlaidomis (visos išlaidos nustatytos GPMĮ 21 straipsnio 1 dalyje) ir, kaip ir anksčiau, bendra atimamų išlaidų suma negalės viršyti 25 procentų apmokestinamųjų pajamų.
Naujovė yra ta, kad gyvybės draudimo įmokų ir pensijų įmokų (pagal PKĮ ir III pakopos pensijų kaupimą) bendra suma bet kokiu atveju negalės viršyti 1 500 eurų (iki pakeitimo buvo 2000 eurų).


12. Ar gyvybės draudimo ir kitomis numatytomis išlaidomis bus galima mažinti visas pajamų mokesčiu apmokestintas pajamas?


Visas, išskyrus ne individualios veiklos pajamas už parduotas atliekas ir pajamas, nuo kurių pajamų mokestis sumokėtas įsigyjant verslo liudijimą.


13. Ar svarbu, kas atliks pastatų apdailos, remonto darbus, suteiks automobilių remonto ir vaikų priežiūros paslaugas?


Taip, svarbu. Šiuos darbus atlikti ir/ar paslaugas suteikti turės Lietuvos Respublikoje įregistruotas mokesčių mokėtojas arba registruotis mokesčių mokėtoju privalantis asmuo.


14. Kaip bus taikomas NPD, jeigu darbuotojui tą patį mėnesį bus išmokėtas darbo užmokestis ir ligos išmoka?


Taikytinas NPD apskaičiuojamas pagal mėnesio NPD formulę, įvertinus bendrą darbo užmokesčio ir ligos pašalpos sumą, o pritaikomas proporcingai darbo užmokesčiui ir ligos išmokai.


15. Ar 2000 eurų mokesčio lengvata išlaidoms, patirtoms už atliktus pastatų ir kitų statinių apdailos ir bet kokio remonto darbus (išskyrus už daugiabučio atnaujinimą (modernizavimą)), lengvųjų automobilių remonto paslaugas ir nepilnamečių vaikų (įvaikių, globotinių, kuriems nustatyta nuolatinė globa (rūpyba) šeimoje) iki 18 metų priežiūros paslaugas, yra nustatyta šeimai ar vienam gyventojui?


Iki 2000 eurų mokesčio lengvata nustatyta vienam gyventojui, patyrusiam tokių išlaidų.


16. Ar pasinaudoti mokesčio lengvata, patyrus pastatų ir / ar automobilio remonto išlaidų bei vaikų priežiūros išlaidų, galės kiekvienas iš sutuoktinių, neatsižvelgiant į tai, kurio vardu bus išrašyta sąskaita už atliktus darbus (suteiktas paslaugas), iš kurio banke turimos sąskaitos įvyko apmokėjimas, kokia nuosavybės forma (asmenine ar bendrąja jungtine) valdomas turtas?


Taip, galės.


17. Vienas iš sutuoktinių už nuosavybės (jungtinės ar asmeninės) teise priklausančio būsto remonto (apdailos) darbus sumokėjo 4000 eurų, sąskaita išrašyta tik vieno asmens (sutuoktinio) vardu. Ar žmona galės sumažinti savo apmokestinamąsias pajamas 2000 eurų suma?


Taip, kiekvienas iš sutuoktinių galės sumažinti savo apmokestinamąsias pajamas po 2000 eurų.


18. Kai vienas iš sutuoktinių nedirba ir/ar neturi pajamų, ar tas sutuoktinis, kurio gaunamos pajamos leidžia pasinaudoti pajamų mokesčio lengvata, galės sumažinti savo apmokestinamąsias pajamas 2000 eurų išlaidomis už automobilio ir buto remontą, nors jis pats bus sumokėjęs 1000 eurų už automobilio remontą, o 1000 eurų už buto remontą - jo žmona?


Gyventojas galės sumažinti savo apmokestinamąsias pajamas 2000 eurų suma.


19. Gyventojas pagal rašytinę nuomos sutartį, sudarytą su būsto savininku, nuomojasi gyvenamąjį būstą. Už jame atlikto remonto darbus nuomininkas individualią veiklą vykdančiam gyventojui sumokėjo 1500 eurų. Ar galima laikyti, kad išlaidos patirtos savo naudai ir ar taikytina mokesčio lengvata?


Į Civilinio kodekso 6.493 str. apibrėžtas nuomininko pareigas išlaikyti išsinuomotą daiktą įeina pareiga išsinuomotą daiktą laikyti tvarkingą ir atlyginti daikto išlaikymo išlaidas, savo lėšomis daryti einamąjį remontą, jeigu ko kita nenustato įstatymai arba sutartis. Atsižvelgiant į tai bei į faktinę naudojimosi būstu aplinkybę, yra laikoma, kad nuomojamo būsto nuomininkas išlaidas patyrė savo naudai. Pajamų mokesčio lengvata gali būti taikoma. Turi būti sudaryta nuomos sutartis.


20. Gyventojai nuosavybės teise priklausančiu automobiliu nuolat naudojasi jos vaikaitis. Automobilio remonto išlaidas savo lėšomis apmoka jis pats. Ar galima laikyti, kad išlaidas vaikaitis patiria savo naudai ir ar taikytina mokesčio lengvata?


Atsižvelgiant į faktinę naudojimosi automobiliu aplinkybę, kuri grindžiama nuomos (panaudos) sutartimi, yra laikoma, kad vaikaitis automobilio remonto išlaidas patyrė savo naudai. Pajamų mokesčio lengvata gali būti taikoma.


21. Darbuotojas asmeninėms reikmėms naudoja įmonės automobilį. Už jo remonto paslaugas savo lėšomis apmokėjo darbuotojas, šių išlaidų įmonė jam nekompensavo. Ar taikoma lengvata?


Gyventojo nauda, gauta dėl jam suteiktu naudotis asmeninėms reikmėms kitam asmeniui priklausančiu automobiliu pripažįstama natūra gautomis apmokestinamosiomis pajamomis. Todėl bei atsižvelgiant į faktinę naudojimosi automobiliu aplinkybę, kai nuo pajamų natūra mokamas pajamų mokestis, yra laikoma, kad darbuotojas automobilio remonto išlaidas patyrė savo naudai. Pajamų mokesčio lengvata gali būti taikoma.


22. Gyvenamasis būstas dalinės nuosavybės teise priklauso: 2/3 dalys - motinai, 1/3 – sūnui. Už viso būsto remonto paslaugas motina sumokėjo 2500 eurų. Kas ir nuo kokios sumos galės susigrąžinti pajamų mokestį, jeigu visu būstu yra naudojamasi bendrai?


Nepaisant to, kad teisiškai butas priklauso dalimis, susigrąžinti pajamų mokestį nuo 2000 eurų neviršijančios išlaidų sumos galės išlaidas patyrusi gyventoja.


23. Gyventojui gavus skirtingais tarifais apmokestintų pajamų, kuriuo (15, 20 ar 27 %) GPM tarifu apmokestintos pajamos bus mažinamos automobilio remonto išlaidomis?


Automobilio remonto ir kitos GPMĮ 21 str. nurodytos išlaidos bus atimamos proporcingai iš visų skirtingais GPM tarifais apmokestintų pajamų.


24. Kokios nesusijusios su darbo santykiais apmokestinamosios pajamos įskaičiuojamos į 120 VDU sumą?


Nustatant, ar gyventojo metinės apmokestinamosios pajamos, neįskaitant su darbo santykiais susijusių pajamų, individualios veiklos pajamų ir pajamų iš paskirstytojo pelno, yra didesnės nei 120 VDU suma, įskaičiuojamos:

- pajamos už parduotą ne individualios veiklos turtą ir individualiai veiklai priskirtą nekilnojamąją pagal prigimtį daiktą, pagal GPMĮ 17 str. 1 dalies nuostatas nepriskirtos neapmokestinamosioms pajamoms (įskaitoma pajamų suma, sumažinta to turto (daikto) įsigijimo kaina ir su jo perleidimu susijusiais privalomais mokėjimais),
- visa pajamų suma, gauta už parduotas atliekas,
- autoriniai atlyginimai,
- honorarai,
- tantjemos ir kitos valdybos ir stebėtojų tarybos nario pajamos už vykdomas valdymo funkcijas,
- nuomos pajamos (ne iš individualios veiklos),
- palūkanos už paskolas ir kitos palūkanos, nepriskirtos neapmokestinamosioms pajamoms pagal GPMĮ 17 str. 1 dalies nuostatas,
- miško gėrybių (grybų, uogų, riešutų, vaistažolių) pardavimo pajamų dalis, viršijanti 3000 eurų sumą per mokestinį laikotarpį,
- mažosios bendrijos nario pagal civilinę paslaugų sutartį už atliekamas vadovo funkcijas gautas atlygis,
- dovanų iš kitų gyventojų (ne iš sutuoktinio, tėvų, įtėvių, vaikų, įvaikių, brolių, seserų, senelių, vaikaičių) suma (vertė), viršijanti 2500 eurų per mokestinį laikotarpį,
- iš juridinių asmenų (ne iš darbdavio) gautos dovanos, išskyrus gautas natūra, neviršijančias 100 eurų vertės,
- kitos apmokestinamosios pajamos.

Įskaičiuojamos ir tos užsienio valstybėje gautos ir joje apmokestintos pajamos, kurios pagal GPMĮ 37 straipsnio nuostatas atleidžiamos nuo pajamų mokesčio sumokėjimo Lietuvoje.

Pajamos iš veiklos pagal verslo liudijimą neįskaičiuojamos, nes jos jau yra apmokestintos įsigyjant verslo liudijimą.


25. Kokie GPM tarifai bus taikomi mokant atlyginimą už gruodį – gruodžio mėnesį ir sausio mėnesį ar jie skirsis? Koks NPD bus taikomas?


2018 m. gruodžio mėnesio darbo užmokesčiui, kuris išmokamas gruodį, bus taikomas apskaičiavimo ir išmokėjimo metu galiojantis 15 proc. GPM tarifas ir gruodžio mėn. NPD.
2018 m. birželio 28 d. priimtu Gyventojų pajamų mokesčio pakeitimo įstatymu nustatyta, kad 2019 m. išmokamas darbo užmokestis, apskaičiuotas už 2018 m. gruodį ar pavėluotai išmokamas ankstesnių mėnesių darbo užmokestis apmokestinamas taikant 2018 metais, t. y. apskaičiavimo momentu galiojusį 15 procentų GPM tarifą.
Ši nuostata iš esmės reiškia, kad visoms pajamoms, kurioms pritaikytas 2018 m. galiojantis socialinio draudimo įmokų tarifas, bus taikomas ir 15 procentų GPM tarifas.
2019 m. sausio mėn. išmokėtam darbo užmokesčiui už 2018 m. gruodžio mėn., įvertinus visą sausio mėn. išmokamą darbo užmokesčio sumą, taikomas 2019 m. sausio mėn. NPD.


26. Kaip apmokestinami apskaičiuoti ir 2018 m. išmokėti atostoginiai, pavyzdžiui, už 2018 m. gruodžio 20 d. - 2019 m. sausio 10 d. atostogas? Kurio mėnesio ir kurių metų deklaracijose (GPM312 ir GPM313 formose) jie deklaruojami? Iki kurios datos turi būti sumokamas GPM?


Už 2018 m. gruodžio mėn. atostogų dienas 2018 m. išmokėta darbo užmokesčio dalis (atostoginiai) apmokestinama taikant 15 proc. GPM tarifą ir gruodžio mėnesio NPD.
Už 2018 m. gruodžio mėnesio atostogų dienas išmokėti atostoginiai deklaruojami gruodžio mėnesio Mėnesinėje pajamų mokesčio deklaracijoje (GPM313 formoje) ir 2018 m. mokestinio laikotarpio Metinėje gyventojams išmokėtų išmokų, priskiriamų A ir B klasės pajamoms, deklaracijoje (GPM312 formoje).
GPM nuo atostoginių už  gruodžio mėnesio atostogų dienas sumokamas iki 2018 m. gruodžio mėn. paskutinės dienos.
Už 2019 m. sausio mėn. atostogų dienas 2018 m. išmokėta atostoginių suma apmokestinama taikant 20 proc. GPM tarifą. Gali būti taikomas sausio mėnesio NPD. Tokiu atveju, išmokant darbo užmokestį už sausio mėn. darbo dienas, NPD perskaičiuojamas, įvertinant visą sausio mėn. darbo užmokesčio sumą (įskaitant išmokėto už atostogų dienas).
2018 m. gruodžio mėnesį išmokėti atostoginiai už 2019 m. sausio mėn. atostogų dienas deklaruojami 2019 m. sausio mėnesio Mėnesinėje pajamų mokesčio deklaracijoje (GPM313 formoje) ir 2019 m. mokestinio laikotarpio Metinėje gyventojams išmokėtų išmokų, priskiriamų A ir B klasės pajamoms, deklaracijoje (GPM312 formoje).
GPM nuo atostoginių už sausio mėnesio atostogų dienas sumokamas iki 2019 m. sausio 15 dienos.


27. Koks GPM tarifas ir NPD taikomas 2018 metais išmokėtam darbo užmokesčio avansui už 2019 m. Kurio mėnesio ir kurių metų deklaracijose (GPM312 ir GPM313 formose) reikia deklaruoti avansą? Iki kurios datos turi būti sumokamas GPM?


Atsižvelgiant į tai, kad darbo užmokesčio dalis (avansas) už 2019 m. sausio mėn. turi būti išmokėta taikant naujas darbo užmokesčio apskaičiavimo (t. y. padidinta, sausio mėnesio darbo užmokesčiui pritaikius koeficientą 1,289) ir socialinio draudimo įmokų mokėjimo nuostatas, ji apmokestinama taikant 20 proc. GPM tarifą.
Išmokant avansą, gali būti taikomas sausio mėn. NPD, tačiau, jį pritaikius, NPD perskaičiuojamas, išmokant kitą sausio darbo užmokesčio dalį.
2018 m. gruodžio mėnesį išmokėtas avansas už 2019 m. sausio mėn. deklaruojamas 2019 m. sausio mėnesio Mėnesinėje pajamų mokesčio deklaracijoje (GPM313 formoje) ir 2019 m. mokestinio laikotarpio Metinėje gyventojams išmokėtų išmokų, priskiriamų A ir B klasės pajamoms, deklaracijoje (GPM312 formoje).
Pajamų mokestis nuo 2018 m. gruodžio mėnesį išmokamo avanso už 2019 m. sausio mėnesį turi būti sumokamas iki 2019 m. sausio 15 dienos.


28. Kaip apmokestinama 2019 m. darbuotojo atleidimo atveju išmokėta nepanaudotų atostogų kompensacija, kurią sudaro išmoka, apskaičiuota už periodą iki 2019 m. sausio 1 d.?


2019 m. atleidžiamam iš darbo darbuotojui 2018 m. nepanaudotų atostogų kompensacija apmokestinama taikant išmokų apskaičiavimo metu galiojantį 20 proc. GPM tarifą.

Įvertinus visą 2019 m. išmokamą su darbo santykiais susijusių pajamų sumą, mėnesio NPD apskaičiuojamas pagal 2019 m. nustatytą NPD formulę.


29. Kokie gyventojų pajamų mokesčio tarifai taikomi 2019 metais paskirtoms ir išmokėtoms premijoms darbuotojams už 2018 m. rezultatus?


Pajamos pripažįstamos jų gavimo (išmokėjimo) momentu ir apmokestinamos pagal tuo metu galiojančias taisykles. Išimtis numatyta tik 2018 m. ar ankstesnio mokestinio laikotarpio apskaičiuotoms su darbo santykiais susijusioms pajamoms, išmokėtoms 2019 m. ar vėliau.
Šiuo atveju darbuotojams išmokėtos premijos už 2018 m. rezultatus apskaičiuojamos jau 2019 m., todėl taikomas premijų apskaičiavimo ir išmokėjimo metu galiojantis 20 proc. GPM tarifas.
Jeigu išmokėta bendra darbo užmokesčio ir premijos suma (arba bendra 2019 m. gautų su darbo santykiais susijusių pajamų suma) viršytų 120 VDU, tai šią ribą viršijančiai pajamų sumai taikomas 27 proc. GPM tarifas.  Pareiga deklaruoti pajamas, perskaičiuoti GPM ir jį (7 proc.) sumokėti tenka gyventojui.


30. Kaip apmokestinamos kilnojamojo ir nekilnojamojo turto pardavimo pajamos, kai tai nėra individuali veikla?


Ne individualios veiklos turto ir individualios veiklos turtui priskirto nekilnojamojo pagal prigimtį daikto pardavimo (kitokio perleidimo nuosavybėn) pajamos, nepriskirtos neapmokestinamosioms pajamoms, 2019 m. apmokestinamos, taikant 15 proc. GPM tarifą (tiek kai pardavimas įvyko 2018 m., bet apmokėjimas 2019 m., tiek ir kai pardavimas bei apmokėjimas įvyko 2019 m.)
Tik jeigu gyventojo 2019 m. metinės apmokestinamosios pajamos (neįskaitant gautų iš darbo santykių ar jų esmę atitinkančių santykių, individualios veiklos ir pajamų iš paskirstytojo pelno) viršytų 120 VDU sumą, tai šią ribą viršijanti suma būtų apmokestinama, taikant 20 proc. GPM tarifą.


31. Kaip 2019 metais apmokestinamas atlyginimas mažosios bendrijos (MB) vadovui už vadovavimą, kai jis nėra MB narys?


Pagal civilinę (paslaugų) sutartį MB vadovui išmokamos išmokos laikomos nesusijusiomis su darbo santykiais ar jų esmę atitinkančiais santykiais pajamomis. Tokios pajamos pagal GPMĮ 6 straipsnio 1 dalį apmokestinamos taikant 15 proc. GPM tarifą, nesvarbu, ar jos išmokamos už 2018 m., ar už 2019 metus.

Tik tuo atveju, jeigu MB vadovo 2019 m. metinės apmokestinamosios pajamos (neįskaitant gautų iš darbo santykių ar jų esmę atitinkančių santykių, pajamų iš paskirstytojo pelno ir individualios veiklos pajamų) viršytų 120 VDU sumą, šią ribą viršijanti suma būtų apmokestinama taikant 20 proc. GPM tarifą.

Nesusijusioms su darbo santykiais pajamoms NPD netaikomas.


32. Kaip apmokestinamos mažosios bendrijos (MB) nario 2019 m. paimtos lėšos, kurios yra priskiriamos su darbo santykiais susijusioms pajamoms?


Iš MB paimta suma, deklaruojama 02 kodu ir priskiriama su darbo santykiais ar jų esmę atitinkančiais santykiais susijusioms pajamoms, neturi viršyti sumos, nuo kurios pagal Valstybinio socialinio draudimo įstatymo skaičiuojamos ir mokamos MB nario valstybinio socialinio draudimo įmokos.
Socialinio draudimo įmokų bazė negali būti didesnė nei 28 VDU. MB nario iš MB paimtos ir 02 pajamų rūšies kodu deklaruotos kaip su darbo santykiais susijusios pajamos 2019 m. apmokestinamos taikant 20 proc. GPM tarifą.
Tik tuo atveju, jeigu MB narys gautų ir pajamų, žymimų 02 pajamų rūšies kodu iš MB, ir iš kito darbdavio susijusių su darbo santykiais pajamų, žymimų 01 pajamų rūšies kodu), o gauta bendra tokių pajamų būtų didesnė nei 120 VDU, tai šią ribą viršijanti suma būtų apmokestinama, taikant 27 proc. GPM tarifą.


33. Kaip apmokestinamos mažosios bendrijos (MB) nario pajamos, deklaruojamos kaip nesusijusios su darbo santykiais?


MB nario pagal civilinę (paslaugų) sutartį už atliekamas MB vadovo funkcijas iš MB 2019 m. gautos pajamos, žymimos 70 pajamų rūšies kodu, kaip nesusijusios su darbo santykiais pajamos, apmokestinamos taikant 15 proc. GPM tarifą, nesvarbu, ar jos išmokamos už 2019 m. atliekamas vadovo funkcijas, ar už atliktas 2018 metais.
Tik tuo atveju, jeigu MB nario metinės apmokestinamosios pajamos, neįskaitant susijusių su darbo santykiais pajamų (deklaruotų 01 ir / ar 02 pajamų rūšių kodais), individualios veiklos pajamų ir pajamų iš paskirstytojo pelno, viršytų 120 VDU sumą, tai šią ribą viršijanti suma būtų apmokestinta, taikant 20 proc. GPM tarifą.

Nesusijusioms su darbo santykiais pajamoms NPD netaikomas.


34. Kaip 2019 metais bus apmokestinamos dovanos, gautos iš trečiųjų asmenų?


Apmokestinamosioms pajamoms priskirtos dovanos, gyventojų 2019 m. gautos iš trečiųjų asmenų (ne iš darbdavio, ne iš tėvų, vaikų ir kitų artimųjų), vadovaujantis GPMĮ 6 str. 1 dalies nuostatomis, apmokestinamos taikant 15 proc. GPM tarifą.
Tik tuo atveju, jeigu apdovanoto gyventojo metinės apmokestinamosios pajamos (neįskaitant susijusių su darbo santykiais pajamų, individualios veiklos pajamų ir pajamų iš paskirstytojo pelno) viršytų 120 VDU sumą, tai šią ribą viršijanti suma būtų apmokestinama taikant 20 proc. pajamų mokesčio tarifą.

Nesusijusioms su darbo santykiais pajamoms NPD netaikomas.


35. Ar 120 VDU ribos sekimas VSDĮ ir GPM tikslu yra du atskiri procesai, nes skiriasi mokesčių bazės?


Tai - atskiri procesai, mokesčių bazės skirtingos (gpm – pinigų principas; vsdį – kaupimo principas). Pajamų mokestis, vadovaujantis pajamų pripažinimo principu (GPMĮ 8 str.), turi būti mokamas nuo gautų pajamų, bet ne nuo ateityje (kitais mokestiniais laikotarpiais) gautinų pajamų (pvz., nuo vėluojamo išmokėti darbo užmokesčio; išsimokėtinai parduoto turto pajamų).


36. Ar į GPM ribą - 120 VDU – yra įskaičiuojamos visos su darbo santykiais ar jų esmę atitinkančiais santykiais susijusios pajamos, ar tik tos, kurioms taikomas 20 proc. pajamų mokesčio tarifas?


Į su darbo santykiais ar jų esmę atitinkančiais santykiais susijusių pajamų ribą (120 VDU) gpm tarifų (20 ir/ ar 27 proc.) taikymo tikslu įskaičiuojamos Lietuvoje ir užsienio valstybėje gautos:

  • visos su darbo santykiais ar jų esmę atitinkančiais santykiais susijusios pajamos,  apmokestinamos taikant 20 proc. pajamų mokesčio tarifą (įskaitant užsienio valstybėje gautas ir joje apmokestintas pajamas, kurios pagal GPMĮ 37 straipsnio nuostatas yra atleidžiamos nuo pajamų mokesčio sumokėjimo Lietuvoje),

Neįskaičiuojamos:

  • 2018 m. ar ankstesnio mokestinio laikotarpio apskaičiuotos su darbo santykiais susijusios pajamos, išmokėtos 2019 m. ar vėliau,
  • ligos, motinystės, tėvystės, vaiko priežiūros ir ilgalaikio darbo išmokos, apmokestinamos taikant 15 proc. pajamų mokesčio tarifą,
  • nes joms Gyventojų pajamų mokesčio įstatymo Nr. IX 1007 2, 6, 16, 20, 21 ir 27 straipsnių pakeitimo įstatyme nustatytas specialus mokestinis režimas.

37. Nepilnametį vaiką prižiūri ateinanti auklė. Ar tėvų išlaidoms, patirtoms apmokėjus už auklės teikiamą paslaugą prižiūrėti vaiką, taikoma lengvata?


Taip, auklei už vaiko priežiūrą sumokėtoms sumoms lengvata taikoma.


38. Nepilnametis vaikas lanko mokamą vaikų darželį/mokyklą. Ar taikoma lengvata?


Pagal Švietimo įstatymo nuostatas vaikų darželiai/mokyklos teikia ikimokyklinio ugdymo/švietimo (mokymo) paslaugas, o ne vaikų priežiūros paslaugas. Taigi išlaidoms už vaikų ugdymą/mokymą lengvata netaikoma.


39. Tėvai moka už jų vaikų priežiūrą mokyklos patalpose po pamokų valandų, iki galės juos atsiimti. Ar taikoma lengvata?


Taip, už tokias vaikų priežiūros paslaugas sumokėtoms sumoms lengvata taikoma.


40. Kokį GPM tarifą darbdavys turės taikyti išmokėdamas mėnesio darbo užmokestį, kai: 1) dar nežino, kokios bus darbuotojo metinės pajamos, 2) kai mano, kad darbuotojo darbo užmokestis 2019 m. lapkričio ar gruodžio mėn. viršys 120 VDU?


Abiem atvejais darbdavys turi taikyti 20 proc. GPM tarifą. Darbo užmokesčiui viršijus 120 VDU ribą, pareiga perskaičiuoti GPM, deklaruoti pajamas ir sumokėti GPM tenka pajamas gavusiam darbuotojui.


41. Kaip apmokestinami 2019 m. sausio mėn. išmokėti atostoginiai už 2018 m. gruodžio mėn. (pvz., 2018 m. gruodžio 20-31 d.)? Koks NPD taikomas?


2018 m. gruodžio mėn. apskaičiuotiems atostoginiams, išmokėtiems 2019 m., vadovaujantis GPMĮ pakeitimo įstatymo 7 str. 13 dalies nuostatomis, taikomas 15 proc. GPM tarifas. Išmokant atostoginius už 2018 m. gruodžio mėn., gali būti taikomas sausio mėn. NPD, tačiau, jį pritaikius, NPD perskaičiuojamas, 2019 m. sausio mėn. išmokant sausio mėn. darbo užmokestį.


42. Nepilnametį vaiką prižiūri ateinanti auklė. Už auklės teikiamas vaiko priežiūros paslaugas moka vienas iš sutuoktinių, kuris nėra vaiko tėvas. Ar sutuoktinis, kuris moka už ne savo, bet sutuoktinės vaiko priežiūrą galės pasinaudoti mokesčio lengvata?


Atsižvelgiant į tai, kad vaiko priežiūros paslauga teikiama sutuoktinės vaikui, laikoma, kad gyventojas išlaidas patyrė ne savo, o sutuoktinės naudai. Sutuoktinės naudai sumokėjus už jos nepilnamečio vaiko priežiūros paslaugą, lengvata taikoma.


43. Ar galima pasinaudoti mokesčio lengvata, sumokėjus už pastatų ir/ ar automobilio remontą bei nepilnamečių vaikų (įvaikių, globotinių) iki 18 metų priežiūrą, jeigu tokias paslaugas suteiks artimi giminės (pvz., vaiką prižiūrės močiutė, remontą atliks brolis ir pan.)?


Taip, galima, jeigu paslaugą suteikęs giminaitis yra įsiregistravęs mokesčių mokėtoju (įsteigęs juridinį asmenį arba vykdo atitinkamos rūšies individualią veiklą), o gyventojas, pirkęs paslaugą, turės išlaidas pagrindžiančius dokumentus, kuriuos išrašys jam paslaugą suteikęs/darbus atlikęs asmuo.


44. Ar pastato ir/ar automobilio remonto atveju gyventojas galės iš pajamų atimti sumas, sumokėtas už remontui reikalingas medžiagas, priemones ar detales?


Sumų, sumokėtų už remontui reikalingas medžiagas, priemones ar detales iš pajamų atimti negalima. Lengvata taikoma tik išlaidoms už atliktus remonto darbus/suteiktas remonto paslaugas.


45. Ar mokesčių administratorius tikrins gyventojo pateiktus išlaidas ir paslaugų suteikimą pagrindžiančius dokumentus?


Taip, mokesčių administratorius tikrins gyventojų pateiktus dokumentus, kuriais bus grindžiama teisė į mokesčio lengvatą. Taip pat bus tikrinama informacija įvairiose duomenų bazėse ir registruose, siekiant įsitikinti, ar nėra piktnaudžiaujama teise į mokesčio lengvatą (pvz., ar paslaugų teikėjas yra realus asmuo ir tuo mokestiniu laikotarpiu galėjo suteikti atitinkamą paslaugą, ar pranešimą pateikęs gyventojas ar jos sutuoktinis turi nepilnamečių vaikų ir kita). Kilus neaiškumams metinės pajamų deklaracijos tyrimo metu bus reikalaujama papildomų išlaidas pagrindžiančių dokumentų.


46. Kokiais atvejais bus vertinama, kad gyventojas piktnaudžiauja teise į mokesčio lengvatą?


Piktnaudžiavimas teise bus konstatuojamas tais atvejais, kai pateiktais dokumentais bus bandoma patvirtinti faktiškai neatliktų/neapmokėtų darbų/paslaugų (pvz., kai pateiktame dokumente nurodytas paslaugų teikėjas veiklos nevykdo (neįregistruotas, išregistruotas), ar paslaugų teikėjo veiklos rūšis neatitinka pranešime nurodytos išlaidų rūšies) arba, kai išlaidos už atliktus darbus/suteiktas paslaugas nepagrįstai padidintos (pvz., į išlaidų sumą įtrauktos ne tik už darbus/paslaugas, bet ir už medžiagas, priemones, detales, sumokėtos sumos).