i.MAS kontrolės institucijų naudotojų administravimas

Paslaugos pavadinimas

i.MAS kontrolės institucijų naudotojų administravimas

Paslaugos gavėjai

Kontrolę vykdančios institucijos ir pareigūnai.

Paslaugos apibūdinimas

Kontrolę vykdančių institucijų darbuotojai, turintys atitinkamas teises pagal pasirašytas sutartis su VMI prie FM, gali peržiūrėti ir / arba gauti i.MAS sistemoje pateiktus mokesčių mokėtojų duomenis, reikalingus jų funkcijoms atlikti, registruoti važtaraščio arba mokesčių mokėtojo patikros duomenis, juos koreguoti.

 

Važtaraščio patikros duomenys registruojami konkrečiam važtaraščiui, o mokesčių mokėtojo patikros duomenys registruojami mokesčių mokėtojui (pavyzdžiui tuo atveju, jeigu operatyvaus patikrinimo metu paaiškėja, kad krovinys gabenamas be važtaraščio).

Skirtingos kontrolės įstaigos turi prieigą tik prie savo įstaigos naudotojų registruotų tikrinimų.

Duomenų teikimo / gavimo būdai

Valstybės institucijos, turinčios teisę peržiūrėti ir / arba gauti i.MAS duomenis, savo funkcijoms vykdyti privalo su Valstybine mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos pasirašyti duomenų teikimo–gavimo sutartį. Sutarčiai įsigaliojus, valstybės institucijos administratorius teises paskirsto institucijos darbuotojams.

Paslaugos teikimo būdai

Elektroniniu būdu per Valstybinės mokesčių inspekcijos išmaniąją mokesčių administravimo sistemą (i.MAS).

Paslaugos teikėjas

Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos.

Paslaugos vadovas

Informacija apie paslaugos vadovą teikiama paskambinus į Mokesčių informacijos centrą (toliau — MIC) telefonais:

1882 arba 8 700 55 882, skambinant iš visų pagrindinių telekomunikacijų operatorių tinklų Lietuvoje;

 +370 5 255 3190, skambinant iš užsienio.

Internetinėje VMI svetainėje, adresu https://www.vmi.lt/cms/i.mas.

Teisės aktai

 

Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2016 m. rugsėjo 28 d. įsakymas Nr. VA-119 „Dėl išmaniosios mokesčių administravimo informacinės sistemos naudojimo taisyklių patvirtinimo".

 

Teisės aktus galima rasti Teisės aktų registro svetainėje www.e-tar.lt. Pasikeitus teisės aktui, žiūrėti aktualią dokumento redakciją.