i.MAS

i.MAS naudotojų skaičiaus (2019 m. ataskaita; 2018 m. ataskaita; 2017 m. ataskaita; 2016 m. ataskaita)

  • i.SAF (Elektroninių sąskaitų faktūrų posistemio ataskaitos)
  • i.VAZ (Elektroninių važtaraščių posistemio ataskaitos)