Bendra informacija apie duomenų tvarkymą

INFORMACIJA APIE DUOMENŲ VALDYTOJUS

Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (centrinis mokesčių administratorius, Vasario 16-osios 14, Vilnius, vmi@vmi.lt) yra šių duomenų valdytoja:

  • Valstybinės mokesčių inspekcijos informacinėse sistemose tvarkomų asmens duomenų;
  • projekto „Analizės, modeliavimo ir rizikos valdymo kompetencijų centro (i.MAMC) įkūrimas" apimtyje atliekamo tyrimo vykdymo metu tvarkomų asmens duomenų;
  • kvitų žaidimo vykdymo metu tvarkomų duomenų;
  • vaizdo stebėjimo duomenų.

Vaizdo stebėjimo, kuris vykdomas apskričių valstybinių mokesčių inspekcijų teritorijoje, duomenų valdytojos yra:

  • Kauno apskrities valstybinė mokesčių inspekcija (Europos pr. 105, Kaunas);
  • Klaipėdos apskrities valstybinė mokesčių inspekcija (H. Manto g. 2, Klaipėda);
  • Panevėžio apskrities valstybinė mokesčių inspekcija (Durpyno g. 3, Panevėžys);
  • Šiaulių apskrities valstybinė mokesčių inspekcija (Vilniaus g. 265, Šiauliai);
  • Vilniaus apskrities valstybinė mokesčių inspekcija (Ulonų g. 2, Vilnius).

INFORMACIJA APIE DUOMENŲ TVARKYTOJUS

Duomenų tvarkymui Valstybinė mokesčių inspekcija gali pasitelkti duomenų tvarkytojus. Tokiais atvejais Valstybinė mokesčių inspekcija imasi visų būtinų priemonių, siekdama užtikrinti, kad duomenų tvarkytojai tvarkytų duomenis, laikydamiesi Valstybinės mokesčių inspekcijos nurodymų ir kad duomenų tvarkytojai užtikrintų tinkamas organizacines ir technines duomenų saugumo priemones.

Duomenų tvarkytojo atliekamas duomenų tvarkymas reglamentuojamas sutartimi arba teisės aktu.

PAGRINDINIAI TEISĖS AKTAI

Valstybinėje mokesčių inspekcijoje taip pat yra patvirtintos naudotojų administravimo taisyklės, Valstybinės mokesčių inspekcijos kibernetinio saugumo reikalavimų ir procedūrų aprašas, Valstybinės mokesčių inspekcijos duomenų nutekėjimo prevencijos valdymo procedūrų aprašas ir kiti teisės aktai, reglamentuojantys saugų duomenų tvarkymą.

PAREIGA PATEIKTI DUOMENIS

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos mokesčių administravimo įstatymo (toliau – MAĮ) 33 straipsnio 1 dalimi, mokesčių administratorius, atlikdamas jam pavestas funkcijas, turi teisę gauti iš asmenų, tarp jų iš kredito, mokėjimo ir elektroninių pinigų įstaigų, funkcijoms atlikti reikiamus duomenis ir dokumentų nuorašus, kompiuterinių laikmenų duomenis (kopijas) apie to arba kito asmens, įskaitant naudos gavėją, kaip ši sąvoka apibrėžta Lietuvos Respublikos pinigų plovimo ir terorizmo finansavimo prevencijos įstatyme, turtą, pajamas, išlaidas ir veiklą, naudotis savo ir kitų juridinių asmenų valdomų ar tvarkomų registrų, duomenų bazių informacija.

MAĮ 40 straipsnyje yra nustatytos mokesčių mokėtojo pareigos, tarp kurių yra pareiga teikti duomenis ir kitą būtiną informaciją.

Už duomenų ir informacijos nepateikimą gali būti taikoma Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekse numatyta atsakomybė.

INFORMACIJA APIE VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS INFORMACINĖSE SISTEMOSE TVARKOMUS DUOMENIS

INFORMACIJA APIE KITUS VALSTYBINĖJE MOKESČIŲ INSPEKCIJOJE TVARKOMUS ASMENS DUOMENIS: