Kasos aparatų, prekybos automatų bei taksometrų registravimas

Paslaugos pavadinimas

Kasos aparatų, prekybos automatų bei taksometrų registravimas.

Paslaugos gavėjai

Fiziniai ir juridiniai asmenys.

Paslaugos apibūdinimas

Kiekvienas kasos aparatas, prekybos (paslaugų teikimo) automatas (toliau — prekybos automatas), taksometras turi būti užregistruoti apskrities valstybinėje mokesčių inspekcijoje (toliau — AVMI) Lietuvos Respublikos teisės aktuose nustatyta tvarka. Teisės aktų nustatytais atvejais kasos aparatai, prekybos automatai, taksometrai turi būti išregistruojami/perregistruojami.
AVMI kasos aparatus ir prekybos automatus registruoja/perregistruoja/išregistruoja aptarnaujanti įmonė, taksometrus — vežėjas arba jo įgaliotas asmuo.

Dokumentai, kuriuos reikia pateikti

Aptarnaujanti įmonė, registruodama kasos aparatą ar prekybos automatą, turi pateikti registruojamo kasos aparato techninį pasą.
Vežėjas, įregistruodamas taksometrą, turi pateikti:
- taksometro registracijos liudijimą,
- taksometro metrologinę patikrą patvirtinantį Valstybinės metrologijos tarnybos išduotą patikros liudijimą,
- taksometro įsigijimą patvirtinančius dokumentus (pirkimo dokumentus, nuomos sutartį ir panašiai),
- asmeniui išduotą įgaliojimą, jei taksometrą registruoja vežėjo įgaliotas asmuo.

Paslaugos teikimo būdai

Tiesiogiai.

Paslaugos teikėjas

Apskričių valstybinės mokesčių inspekcijos.

Paslaugos vadovas

Informacija apie paslaugos vadovą teikiama paskambinus į Mokesčių informacijos centrą (toliau – MIC).

Teisės aktai

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. rugpjūčio 13 d. nutarimas Nr. 1283 „Dėl kasos aparatų diegimo ir naudojimo tvarkos patvirtinimo";

Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2012 m. sausio 27 d. įsakymas Nr. 3-80 „Dėl keleivių vežimo lengvais automobiliais taisyklių patvirtinimo";

Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2003 m. rugsėjo 18 d. įsakymas Nr. V-255 „Dėl Kasos aparatų naudojimo taisyklių patvirtinimo";

Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2012 m. vasario 28 d. įsakymas Nr. VA-20 „Dėl taksometro registravimo Valstybinėje mokesčių inspekcijoje ir jo dokumentų pildymo taisyklių patvirtinimo";

Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2009 m. kovo 12 d. įsakymas Nr. VA-24 „Dėl prekybos ir paslaugų teikimo naudojimo ir įplaukų, gautų iš šių automatų, apskaitos taisyklių patvirtinimo".

Teisės aktus galima rasti Teisės aktų registro svetainėje www.e-tar.lt. Pasikeitus teisės aktui, žiūrėti aktualią dokumento redakciją.