Juridinio asmens sumokėta mokesčių suma

Šioje rinkmenoje rezultatai pateikiami remiantis šiomis taisyklėmis:

  • Duomenys apie mokesčių mokėtojų sumokėtus mokesčius atrenkami iš įmokų, sumokėtų į VMI biudžeto pajamų surenkamąsias sąskaitas, įvertinus mokesčių mokėtojui grąžintą permoką bei Muitinės administruojamų mokesčių permokos įskaitymus VMI nepriemokai padengti ir VMI administruojamų mokesčių permokos įskaitymą Muitinės administruojamų mokesčių nepriemokai padengti
  • Jei juridinis asmuo per atitinkamus kalendorinius metus yra mokėjęs įmokas į VMI biudžetą, pateikiamas suminis tų kalendorinių metų rezultatas
  • Jei juridinio asmens susigrąžinta mokesčių suma didesnė už per kalendorinį laikotarpį sumokėtą sumą, mokesčių suma pateikiama su minusu ženklu
  • Duomenys apie įmokas kaupiami ir atvaizduojami nuo 2015 metų sausio 1 dienos

Duomenys atnaujinami kiekvieną mėnesį iki einamojo mėnesio 10 dienos.

Mokesčių mokėtojo identifikacinis numeris (juridinio asmens kodas)
Kodo paieška pagal MM pavadinimą
Kontrolinis kodas
Įveskite kontrolinį kodą
Įveskite kontrolinį kodą