Kas privalo deklaruoti 2019 metų gautas pajamas?

Metines pajamų mokesčio deklaracijas mokesčių administratoriui pateikti privalo nuolatiniai Lietuvos gyventojai, kuriems prievolė deklaruoti metines pajamas yra numatyta Gyventojų pajamų mokesčio įstatymo (toliau – GPMĮ) 27 straipsnyje.
 
Iki 2020 m. liepos 1 d. pajamas deklaruoti privalo nuolatiniai Lietuvos gyventojai:
  1. Gavę su darbo santykiais ar jų esmę atitinkančiais santykiais susijusių pajamų, privalantys perskaičiuoti metinį neapmokestinamąjį pajamų dydį (NPD) (žr. 1 priedą).
  2. Privalantys deklaruoti turtą pagal Lietuvos Respublikos gyventojų turto deklaravimo įstatymą ( žr. 2 priedą).
  3. Gyventojai, vykdę individualią veiklą ar turėję verslo liudijimus (žr. 3 priedą).
  4. Gavę pajamų už parduotą ar kitaip perleistą nuosavybėn turtą (žr. 4 priedą).
  5. Gavę kitokių pajamų (žr. 5 priedą).
  6. Pageidaujantys susigrąžinti pajamų mokestį (žr. 6 priedą).
  7. Privalantys perskaičiuoti pajamų mokestį, taikant progresyvius pajamų mokesčio tarifus (žr. 7 priedą).
  8. Galutinai iš Lietuvos išvykę gyventojai, išbuvę Lietuvoje 183 dienas ar ilgiau (žr. 8 priedą).
Priedai: