Informaciniai pranešimai

« Grįžti

Dėl daugiašalės konvencijos įgyvendinimo ir taikymo 2019 m.

Atnaujinimo data: 2018-12-21

Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (toliau – VMI prie FM) informuoja, kad dar 2017 m. birželio 7 d. Lietuvos atstovai Paryžiuje pasirašė Daugiašalę konvenciją, kuria įgyvendinamos su mokesčių sutartimis susijusios priemonės, skirtos užkirsti kelią mokesčių bazės erozijai ir pelno perkėlimui (toliau – Daugiašalė konvencija). Tokiu būdu įsipareigota taip pakeisti dvišales dvigubo apmokestinimo išvengimo sutartis (toliau – DAIS), kad jos atitiktų Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacijos (toliau – EBPO) ir G20 Mokesčių bazės erozijos ir pelno perkėlimo (angl. Base Erosion and Profit Sghifting) (toliau – BEPS) projekto rekomendacijas dėl priemonių, skirtų kovai su agresyviu mokesčių planavimu, susijusių su Hibridiniais neatitikimais (BEPS 2 Veiksmas), Piktnaudžiavimu sutartimis (BEPS 6 Veiksmas), Nuolatinių buveinių vengimu (BEPS 7 Veiksmas) ir Ginčų sprendimo gerinimu (BEPS 14 Veiksmas).

Kadangi Daugiašalės konvencijos ratifikavimo dokumentai Lietuvos įgaliotų atstovų EBPO deponuoti 2018 m. rugsėjo 11 d., Lietuvoje ji įsigalios ir bus taikoma nuo 2019 m. sausio 1 d.

Platesnė informacija informaciniame pranešime, kuris yra paskelbtas VMI prie FM 2018 m. gruodžio 13 d. rašte Nr. (18.10-31-1E) RM-41320.

Informaciją parengė
Teisės departamentas


Dažniausiai užduodami klausimai

1. Kokiais atvejais asmenys nuo 2019 m. sausio 1 d. negalės įgyti paramos gavėjo statuso arba iš turinčiųjų bus galimybė jį atimti?


Asmenys, neatitinkantys MAĮ 401 str. nustatytų minimalių patikimo mokesčių mokėtojo kriterijų, nuo 2019 m. sausio 1 d. negalės įgyti paramos gavėjo statuso, o tais atvejais, kai asmuo paramos gavėjo statusą jau turi, bus galimybė atimti iš jo paramos gavėjo statusą, konstatavus, kad paramos gavėjo statuso turėjimo metu šis asmuo padarė Lietuvos Respublikos įstatymų pažeidimus, buvo nubaustas ir sankcijos įsigaliojo, todėl nebeatitinka minimalių patikimo mokesčių mokėtojo kriterijų (2018-06-28 įstatymas Nr. XIII-1331)


2. Ar yra laikoma gauta parama pagal Labdaros ir paramos įstatymo nuostatas, kai nuolatinis gyventojas, nusprendęs dalį sumokėto pajamų mokesčio skirti profesinei sąjungai arba profesinių sąjungų susivienijimui?


Piniginės lėšos, sudarančios iki 1 proc. profesinėms sąjungoms arba profesinių sąjungų susivienijimams pervesto gyventojo pajamų mokesčio yra pripažįstamos parama pagal LPĮ (2018-06-28 įstatymas Nr. XIII-1326) Pažymėtina, kad profesinės sąjungos arba profesinių sąjungų susivienijimai 2019 metais gautos šios paramos ir jos panaudojimo duomenis deklaruos Metinėje paramos gavimo ir panaudojimo ataskaitos FR0478 formoje, teikiamoje iki 2020 m. gegužės 15 d.