Leidiniai

« Grįžti

Mokesčių už pramoninės nuosavybės objektų registravimą mokėtojai, objektas, tarifai ir mokėjimo tvarka

Atnaujinimo data: 2017-01-08
Registracijos numeris   KD-5901

Mokesčius už pramoninės nuosavybės objektų registravimą moka fiziniai ir juridiniai asmenys, išskyrus Lietuvos banką, už pramoninės nuosavybės objektų registravimą ir su tuo susijusių dokumentų išdavimą, taip pat už išradimo patento, dizaino, prekių ženklo galiojimo termino pratęsimą, patentinio patikėtinio registravimą Valstybiniame patentų biure.

 Mokesčių už pramoninės nuosavybės objektų registravimą dydžiai (eurais) nustatyti Įstatymo 1-4 ir 6 prieduose (žr. nuorodą).

Mokesčiai mokami už:

1) išradimo patentavimą ir su tuo susijusių dokumentų išdavimą bei išradimo patento galiojimo termino pratęsimą (1 priedas);

2) dizaino registravimą ir su tuo susijusių dokumentų išdavimą bei dizaino galiojimo termino pratęsimą (2 priedas);

3) puslaidininkinio gaminio topografijos registravimą ir su tuo susijusių dokumentų išdavimą (3 priedas);

4) prekių ženklo registravimą ir su tuo susijusių dokumentų išdavimą bei prekių ženklo galiojimo termino pratęsimą (4 priedas);

5) patentinio patikėtinio registravimą (6 priedas).

Fiziniams asmenims, savo vardu patentuojantiems išradimus bei registruojantiems dizainą, už paraiškos padavimą mokesčių dydis mažinamas 50 procentų.

PASTABA.  5 straipsnyje nurodyti mokesčiai mokami už veiksmus, kurie atliekami įsigaliojus įstatymui Nr. XI-2399, t. y. 2013 06 01

1. Mokesčiai mokami mokėjimo dieną nustatytais dydžiais eurais prieš atliekant veiksmus, už kuriuos nustatytas atitinkamas mokestis, išskyrus įstatymų numatytus atvejus, kai mokestį galima sumokėti vėliau.

2. Mokesčiai už išradimo patento, pramoninio dizaino ir prekių ženklo galiojimo termino pratęsimą sumokami:

1) per du paskutinius išradimo patento galiojimo termino einamųjų metų mėnesius;

2) per šešis paskutinius dizaino galiojimo termino mėnesius;

3) per paskutinius prekių ženklo galiojimo termino metus.

3. Mokesčiai už išradimo patento, dizaino ir prekių ženklo galiojimo termino pratęsimą gali būti sumokėti pasibaigus šio straipsnio 2 dalies 1-3 punktuose nustatytam mokėjimo terminui, tačiau ne vėliau kaip per 6 mėnesius.

 4. Už teisingą mokesčių sumokėjimą atsakingas Valstybinis patentų biuras.

5. Mokesčiai sumokami į biudžeto pajamų surenkamąją sąskaitą per kredito ar kitą mokėjimus priimančią įstaigą grynaisiais pinigais arba lėšas pervedant. Duomenys apie mokesčių sumokėjimą pateikiami Valstybiniam patentų biurui teisės aktų nustatyta tvarka.

Teisės aktai
LRS  MOKESČIŲ UŽ PRAMONINĖS NUOSAVYBĖS OBJEKTŲ REGISTRAVIMĄ ĮSTATYMAS