Leidiniai

Loterijų mokesčio deklaracijos FR0583 ir Lošimų mokesčio deklaracijos FR0584 laukelių pildymas

Atnaujinimo data: 2017-12-27
Registracijos numeris   KD-5896 Žiūrėti Taisyklių 18-28 p. Formos FR0583 pildymo taisyklės Žiūrėti Taisyklių 29-48 p. Formos FR0584 pildymo taisyklės     Teisės aktai LRS   VMI prie FM viršininko 2003-11-10 įsakymas Nr. V-290 „DĖL LOTERIJŲ IR LOŠIMŲ MOKESČIO DEKLARACIJŲ FORMŲ BEI JŲ PILDYMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO" ...

Loterijų ir azartinių lošimų mokesčio įstatymas

Atnaujinimo data: 2016-01-20
Registracijos numeris   KD-5888   Data   2010.09.25   Teisės aktai LRS   LIETUVOS RESPUBLIKOS LOTERIJŲ IR AZARTINIŲ LOŠIMŲ MOKESČIO ĮSTATYMAS Nr. IX-326

Kuriuos dokumentus turi pateikti bendrovė, norėdama įsigyti ženklų (FR0307)?

Atnaujinimo data: 2016-01-10
Registracijos numeris   KD-2834   Data   2012.09.23 Nuo 2016 -01- 01 Lošimų įrenginiai, už kuriuos mokamas mokestis,  nebebus ženklinami specialiu ženklu , todėl lošimų  organizatoriams  nereikės teikti  prašymo formos  FR0307 dėl  ženklų išdavimo. Galiojo iki 2015-12-31 Įsigydamos ženklus, bendrovės privalėjo pateikti: Prašymo FR0307 formą (toliau...

Loterijų ir lošimų mokesčio tarifai ir mokestinis laikotarpis

Atnaujinimo data: 2016-01-02
Registracijos numeris   KD-5891   Data   2014-09-09   Nuo 2016-01-01 1. Organizuojant loterijas, loterijų ir lošimų mokesčio bazei taikomas 5 procentų mokesčio tarifas. 2. Organizuojant bingą, totalizatorių ir lažybas, loterijų ir lošimų mokesčio bazei taikomas 1 5 procentų mokesčio tarifas. 3. Organizuojant nuotolinius lošimus, loterijų ir lošimų mokesčio bazei taikomas 10...

Kas ir kada bendrovėms išduoda loterijų ir azartinių lošimų mokesčio sumokėjimą patvirtinančius specialiuosius ženklus?

Atnaujinimo data: 2015-12-23
Registracijos numeris   KD-2832   Data   2012.09.23 Nuo 2016 -01- 01 lošimų įrenginiai, už kuriuos mokamas mokestis,  nebebus ženklinami specialiu ženklu , todėl lošimų  organizatoriams  nereikės teikti  prašymo formos  FR0307 dėl  ženklų išdavimo. Galiojo iki 2015-12-31 Ženklus akcinėms ir uždarosioms akcinėms bendrovėms išduoda AVMI teritoriniai skyriai,...

Loterijų ir azartinių lošimų mokesčio bazė ir mokėtojai

Atnaujinimo data: 2015-12-23
Registracijos numeris   KD-5890 Loterijų ir lošimų mokesčio bazė yra: 1) organizuojant loterijas – išplatintų loterijos bilietų nominali vertė; 2) organizuojant bingą, totalizatorių, lažybas ir (nuo 2016-01-01 nuotolinius lošimus ) – suma, gauta iš lošėjų statomų sumų, atėmus lošėjams faktiškai išmokėtų laimėjimų sumą; 3) organizuojant lošimus lošimo automatais ir stalo lošimus, už leidime atidaryti automatų,...

Ką turi daryti bendrovė, praradusi ar sugadinusi ženklus?

Atnaujinimo data: 2015-12-20
Registracijos numeris   KD-2847   Data   2012.09.20 Nuo 2016 -01- 01 lošimų įrenginiai, už kuriuos mokamas mokestis,  nebebus ženklinami specialiu ženklu , todėl lošimų  organizatoriams  nereikės teikti  prašymo formos  FR0307 dėl  ženklų išdavimo. Galiojo iki 2015-12-31 1. Ženklų praradimo atveju už jų saugojimą atsakingas darbuotojas nedelsdamas turi parašyti...

Kur registruojamos lošimo kortelės ir kurie dokumentai teikiami registruojant lošimo korteles?

Atnaujinimo data: 2015-11-20
Registracijos numeris   KD-2853 Lošimo kortelės registruojamos toje teritorinėje valstybinėje mokesčių inspekcijoje, kurioje bendrovė įsiregistravusi mokesčių mokėtoja. AVMI registruojamos tik tokios lošimo kortelės, kurios atitinka Azartinių lošimų įstatyme nustatytus reikalavimus ir yra sunumeruotos. Lošimo kortelės turi būti registruojamos visais atvejais, išskyrus, kai jos yra platinamos per tiesioginio ryšio sistemą. ...

Loterijų ir lošimų mokesčio deklaracijų (FR0583 ir FR0584) pateikimo terminai

Atnaujinimo data: 2015-11-13
Registracijos numeris   KD-5894   Data   2012.09.23 Nuo 2016-01-01 Loterijas arba azartinius lošimus organizuojantys juridiniai asmenys kiekvienam kalendorinių metų ketvirčiui pasibaigus, ne vėliau kaip iki kito mokestinio laikotarpio pirmo mėnesio 15 dienos , loterijų ir lošimų mokesčio deklaracijas privalo pateikti tam vietos mokesčio administratoriui, kurio veiklos teritorijoje tas...

Loterijų ir lošimų mokesčio apskaičiavimo ir sumokėjimo tvarka

Atnaujinimo data: 2015-01-23
Registracijos numeris   KD-5893   Data   2012.09.23 Nuo 2016-01-01 1. Juridiniai asmenys, organizuojantys loterijas ar lošimus, taikydami įstatymo 5 str. nustatytą loterijų ir lošimų mokesčio tarifą ar fiksuotą loterijų ir lošimų mokesčio dydį, loterijų ir lošimų mokestį už mokestinį laikotarpį apskaičiuoja ir sumoka į biudžetą pasibaigus kiekvienam mokestiniam laikotarpiui iki kito mokestinio...
Rodoma 1 - 10 iš 11 rezultatų.
Elementų puslapyje 10
iš 2