Leidiniai

« Grįžti

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS MOKESČIO UŽ VALSTYBINIUS GAMTOS IŠTEKLIUS ĮSTATYMO PAKEITIMO IR PAPILDYMO

Atnaujinimo data: 2011-12-30
Registracijos numeris   (18.40-31-1)- R-13   Data   2011.12.30

Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (toliau – VMI prie FM) informuoja, kad 2012 m. sausio 1 d. įsigalios Lietuvos Respublikos mokesčio už valstybinius gamtos išteklius įstatymo 6, 7 straipsnių ir 1,2 priedų pakeitimo ir papildymo įstatymas (Žin., 2011, Nr. 161; toliau – Pakeitimo įstatymas).

Pagal Pakeitimo įstatymo 2 str. 1 dalį, keičiamas mokesčio už valstybinius gamtos išteklius, išskyrus mokestį už medžiojamųjų gyvūnų išteklius, mokestinis laikotarpis. Nuo 2012 metų sausio 1 dienos mokestinis laikotarpis sutrumpėja iki kalendorinio ketvirčio. Dėl šio pakeitimo keičiasi ir mokesčio deklaravimo bei mokėjimo tvarka: mokesčio už naudingąsias iškasenas, vandenį ir statybinį gruntą deklaracijos KIT708 forma turi būti pateikta, o mokestis sumokėtas per kalendorinį mėnesį, einantį po kalendorinio ketvirčio pabaigos, t.y. iki balandžio 30 d., liepos 31 d., spalio 31 d. ir sausio 31 d.

Mokesčio už medžiojamųjų gyvūnų išteklius mokestinis laikotarpis išlieka tas pats, t.y. kalendoriniai metai, tačiau pasikeičia mokesčio deklaravimo ir mokėjimo tvarka: mokesčio už medžiojamųjų gyvūnų išteklių naudojimą deklaracijos KIT709 forma turi būti pateikta, o mokestis sumokėtas per kalendorinį mėnesį, einantį po kalendorinių metų pabaigos, t.y. iki sausio 31 d.

Taip pat informuojame, kad pakeisti mokesčio už naudingąsias iškasenas ir mokesčio už vandenį ir statybinį gruntą tarifai bei jų indeksavimo bei įsigaliojimo tvarka. Pagal naujas nuostatas, aukščiau minėti tarifai mokesčio mokėtojo indeksuojami pagal Lietuvos statistikos departamento skelbiamą mokestinio ketvirčio vartotojų kainų indeksą. Kainų indeksas nustatomas palyginus mokestinio ketvirčio antrojo mėnesio kainas su 2005 metų gruodžio mėnesio kainomis. Šie indeksuoti mokesčio tarifai įsigalioja nuo kiekvieno mokestinio ketvirčio, kurio mokestis deklaruojamas, pradžios.

Mokesčio už medžiojamųjų gyvūnų išteklius tarifai bei jų indeksavimo tvarka nepakito, tačiau tarifai įsigalioja nuo kalendorinių metų, kurių mokestis deklaruojamas, pradžios, t. y. sausio 1 dienos.

 

 

Viršininko pavaduotoja

 

Vilma Vildžiūnaitė