Leidiniai

« Grįžti

Mokesčio už medžiojamųjų gyvūnų išteklių naudojimą deklaracijos KIT709 formos pateikimo tvarka

Atnaujinimo data: 2015-12-20
Registracijos numeris   KD-5987   Data   2012.06.08

Nuo 2016-01-01

Mokesčio mokėtojai, pasibaigus mokestiniam laikotarpiui, privalo užpildyti mokesčio už valstybinius gamtos išteklius deklaracijas ir jas pateikti tai teritorinei valstybinei mokesčių inspekcijai, kurios veiklos teritorijoje jie yra arba privalo būti įregistruoti mokesčio mokėtojais, ir sumokėti mokestį už valstybinius gamtos išteklius iki antro kalendorinio mėnesio, einančio po mokestinio laikotarpio, už kurį mokestis mokamas, 15 dienos.

Nuo 2016-10-01 Lietuvos ir užsienio juridiniai asmenys deklaraciją privalo teikti tik elektroniniu būdu. Forma turi būti pateikiama per VMI prie FM elektroninio deklaravimo sistemą (http://deklaravimas.vmi.lt).

Mokesčio už medžiojamųjų gyvūnų išteklių naudojimą mokestinis laikotarpis yra kalendoriniai metai.

Deklaracijas teikia visi mokesčio mokėtojai, naudojantys medžiojamųjų gyvūnų išteklius, kuriems privaloma tvarka išduotas leidimas naudoti medžiojamųjų gyvūnų išteklius medžioklės plotų vienete.

    Iki 2015-12-31 deklaracija pateikiama ir mokestis sumokamas pasibaigus kalendoriniams metams iki kitų metų einančių po mokestinio laikotarpio vasario 1 d.

Bankroto ar reorganizavimo atveju, juridinis asmuo privalo, pradėjus jo bankroto ar restruktūrizavimo procedūrą, per 30 d. mokesčių administratoriui, t. y. AVMI pateikti šio mokesčio deklaraciją ir sumokėti mokestį už laikotarpį nuo mokestinio laikotarpio pradžios iki minėtų procedūrų pradžios.

Už 2009 metus ir vėlesnius laikotarpius antro deklaracijos egzempliorius Aplinkos ministerijos regiono aplinkos apsaugos departamentui (AM RAAD), išdavusiam leidimą naudoti medžiojamųjų gyvūnų išteklius, teikti nereikia.

IMOKŲ KODAI (VMI interneto svetainė)

APLINKOS APSAUGOS DEPARTAMENTAI (duomenys pasiteirauti)

 

Teisės aktai
LRS  MOKESČIŲ UŽ VALSTYBINIUS GAMTOS IŠTEKLIUS ĮSTATYMAS, 7 str.
LRS  LR aplinkos ministro ir VMI prie FM viršininko 2006-12-27 įsakymas Nr. D1-614/VA-99 " DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS MOKESČIO UŽ VALSTYBINIUS GAMTOS IŠTEKLIUS DEKLARACIJOS FORMŲ, JŲ PILDYMO IR PATEIKIMO TVARKOS PATVIRTINIMO"