Leidiniai

« Grįžti

Mokesčių už valstybinius gamtos išteklius objektas ir mokėtojai

Atnaujinimo data: 2015-04-08
Registracijos numeris   KD-5971   Data   2012.06.08

Mokesčio objektas yra šie išgaunami valstybiniai gamtos ištekliai:

1) naudingosios iškasenos, nurodytos šio įstatymo 1 priede, išskyrus angliavandenilius ir durpes, naudojamas gydymo įstaigose;

2) vanduo ir statybinis gruntas, nurodytas Įstatymo 2 priede;

3) medžiojamieji gyvūnai, apmokestinami pagal medžioklės plotų kategorijas, nurodytas Įstatymo 3 priede.

 Mokesčio už valstybinius gamtos išteklius (už naudingąsias iškasenas, vandenį ir statybinį gruntą) mokėtojai yra juridiniai ir fiziniai asmenys, taip pat ir užsienio įmonių padaliniai, filialai ar bazės, įregistruoti ir veikiantys Lietuvoje, išgaunantys (naudojantys) valstybinius gamtos išteklius Lietuvos Respublikos teritorijoje bei turintys jiems privaloma tvarka išduotą Gamtos išteklių naudojimo arba Taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimą;

 Mokesčio už medžiojamųjų gyvūnų išteklius mokėtojai yra fiziniai ir juridiniai asmenys, išgaunantys (naudojantys) medžiojamųjų gyvūnų išteklius Lietuvos Respublikos teritorijoje bei turintys jiems privaloma tvarka išduotą leidimą naudoti medžiojamųjų gyvūnų išteklius medžioklės plotų vienete, išskyrus biologinio profilio mokslo ir mokymo įstaigas, vykdančias laukinės gyvūnijos, jos gyvenamosios aplinkos ir medžioklės mokslinius tyrimus;

Ištekliai – tai Lietuvos Respublikos teritorijoje išgaunami (naudojami) ir Mokesčio už valstybinius gamtos išteklius įstatymu apmokestinami gamtos ištekliai.

Atkreipiamas dėmesys: mokesčio už valstybinius gamtos išteklius apskaičiavimo, deklaravimo ir sumokėjimo teisingumą tikrina, o taip pat konsultacijas šio mokesčio klausimais teikia tik Aplinkos ministerija ar jos įgaliotos institucijos (regionų departamentai).

Nuorodos:

APLINKOS APSAUGOS DEPARTAMENTAI (duomenys pasiteirauti)

 

Teisės aktai
LRS  MOKESČIŲ UŽ VALSTYBINIUS GAMTOS IŠTEKLIUS ĮSTATYMAS, 4 str.
LRS  MOKESČIŲ UŽ VALSTYBINIUS GAMTOS IŠTEKLIUS ĮSTATYMAS, 5 str.