Leidiniai

Apmokestinamasis vienetas

Atnaujinimo data: 2018-01-01
Registracijos numeris   KD-4889 Apmokestinamasis vienetas  – Lietuvos apmokestinamasis vienetas ir užsienio apmokestinamasis...

Kaip ribojamos reklamos sąnaudos?

Atnaujinimo data: 2018-01-01
Registracijos numeris   KD-5248 Vienetų reklamos sąnaudos, patirtos kontroliuojamiems vienetams, kontroliuojantiems asmenims ar...

Kas nėra įtraukiama į užsienio vieneto mokesčio bazę?

Atnaujinimo data: 2018-01-01
Registracijos numeris   KD-5037 Į užsienio vieneto mokesčio bazę nėra įtraukiamos : 1) palūkanos už Vyriausybės vertybinius...

Kokios sąnaudos yra priskiriamos reklamos sąnaudoms?

Atnaujinimo data: 2018-01-01
Registracijos numeris   KD-5247 Reklamos sąnaudomis pripažįstamos vieneto sąnaudos, skirtos informacijai, susijusiai su vieneto...

Kolektyvinio investavimo subjektas

Atnaujinimo data: 2018-01-01
Registracijos numeris   KD-5992 Kolektyvinio investavimo subjektas – kolektyvinio investavimo subjektas, kaip ši sąvoka apibrėžta...

Pajamos iš paskirstytojo pelno ir dividendai

Atnaujinimo data: 2018-01-01
Registracijos numeris   KD-5295 Pajamos iš paskirstytojo pelno – pajamos, įskaitant dividendus, gaunamos skirstant pelną vieneto...

Rizikos ir privataus kapitalo subjektas

Atnaujinimo data: 2018-01-01
Registracijos numeris   KD-5895 Rizikos ir privataus kapitalo subjektas – vienetas, kurio pagrindinė vykdoma veikla yra laikinas...

Kokiais dokumentais turi būti pagrindžiamos reklamos sąnaudos?

Atnaujinimo data: 2017-12-30
Registracijos numeris   KD-5249 Reklamos sąnaudos priskiriamos ribojamų dydžių leidžiamiems atskaitymams tuo atveju, jeigu jos...

Kada vienetai gali taikyti 5 proc. pelno mokesčio tarifą apmokestinamajam pelnui?

Atnaujinimo data: 2017-12-27
Registracijos numeris   KD-5071  Vienetų (išskyrus pelno nesiekiančius), kuriuose vidutinis sąrašuose esančių darbuotojų skaičius...
Rodoma 1 - 10 iš 717 rezultatų.
Elementų puslapyje 10
iš 72