Leidiniai

Dėl pasikeitimų, susijusių su mokesčio už aplinkos teršimą įstatymu, mokesčio už valstybinius gamtos išteklius įstatymu ir rinkliavų įstatymu 2016 metais

Atnaujinimo data: 2015-12-17
Registracijos numeris   KD-8088   Data   2015-12-17

Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos informuoja, kad 2016 m. sausio 1 d. įsigalioja Lietuvos Respublikos mokesčio už aplinkos teršimą įstatymo Nr. VIII-1183 7 straipsnio pakeitimai. Pakeitimo įstatymu numatyta, kad mokesti sumokamas ir mokesčio už aplinkos teršimą deklaracija pateikiama ne vėliau kaip pasibaigus mokestiniam laikotarpiui, iki kalendorinių metų, einančių po to mokestinio laikotarpio, vasario 15 dienos. Taip pat nuo 2016 sausio 1 d. įvestas  mokestis  už sąvartynuose šalinamas atliekas.

Nuo 2016 m. sausio 1 d. įsigalioja Lietuvos Respublikos mokesčio už valstybinius gamtos išteklius įstatymo Nr. I-1163 7 straipsnio pakeitimo įstatymas, kuriuo keičiama mokesčio už valstybinius gamtos išteklius deklaracijos pateikimo ir mokesčio sumokėjimo tvarka, pagal kurią deklaracijos turės būti pateikiamos ir mokestis sumokamas iki antro kalendorinio mėnesio, einančio po mokestinio laikotarpio, už kurį mokestis mokamas, 15 dienos. Taip pat Lietuvos Respublikos mokesčio už valstybinius gamtos išteklius įstatymo Nr. I-1163 6 straipsnio ir 1 ir 2 priedų pakeitimo įstatymu Nr. XII-2148 buvo pakeisti baziniai mokesčio tarifai ir jų indeksavimo tvarka bei Įstatymo 2 priedas buvo papildytas nauju mokesčio objektu „9. Paviršinis vanduo suskystintų gamtinių dujų importo terminalui" ir jam nustatytas naujas tarifas, taip pat pasikeitė gintaro ištekliams nustatytas tarifas, kuris diferencijuojamas pagal dvi frakcijas, t.y.  vietoje buvusio vieno tarifo atsiranda du tarifai.

Nuo 2016 m. sausio 1 d. įsigalioja Lietuvos Respublikos rinkliavų įstatymo Nr. VIII-1725 papildymo 131 straipsniu ir 14 straipsnio pakeitimo įstatymas Nr. XII-2157. Lietuvos Respublikos rinkliavų įstatymo papildymas 131 straipsniu nustato vietinės rinkliavos sumokėjimą į savivaldybės, nustačiusios vietinę rinkliavą, biudžeto sąskaitą. Atitinkamai keičiamos nuostatos dėl rinkliavos rinkimo kontrolės, 14 straipsnis: „Valstybės rinkliavų rinkimą kontroliuoja Valstybinė mokesčių inspekcija, Valstybės kontrolė, o vietinių rinkliavų rinkimą – savivaldybės, nustačiusios vietinę rinkliavą, kontrolierius (savivaldybės kontrolės ir audito tarnyba)."

Informaciją parengė

VMI prie FM Teisės departamentas