Leidiniai

« Grįžti

DĖL IŠ KITOS ĮMONĖS ĮSIGYTO NEKILNOJAMOJO TURTO

Atnaujinimo data: 2007-05-04
Registracijos numeris   (18.40-31-1)-R-4779   Data   2007.05.04

Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (toliau – VMI prie FM) gauna mokesčių mokėtojų paklausimų, kuriais prašoma paaiškinti turėtų būti taikomos Lietuvos Respublikos nekilnojamojo turto mokesčio įstatymo Nr. X-233 (Žin., 2005, Nr. 76-2741; toliau – NTMĮ) 15 straipsnio 3 dalies nuostatos, kai nekilnojamasis turtas buvo naujai įsigytas ir nėra galimybės tiksliai nustatyti, kokia buvo šio turto mokestinė vertė apskaičiuojant įmonių ir organizacijų nekilnojamojo turto mokestį.

Klausimas. Kaip turėtų būti taikomos NTMĮ 15 straipsnio 2 ir 3 dalių nuostatos, kai nekilnojamasis turtas, už kurį buvo mokamas įmonių ir organizacijų nekilnojamojo turto mokestis, buvo įsigytas iš kitos įmonės ir nėra galimybės tiksliai nustatyti, kokia buvo šio turto mokestinė vertė apskaičiuojant įmonių ir organizacijų nekilnojamojo turto mokestį?

Esminis skirtumas tarp nekilnojamojo turto, kuriam taikomos NTMĮ 15 straipsnio 2 dalies nuostatos, ir nekilnojamojo turto, kuriam taikomos NTMĮ 15 straipsnio 3 dalies nuostatos yra tai, ar NTMĮ 9 straipsnio 2 dalies 1 ir 2 punktuose nurodytas nekilnojamasis turtas iki NTMĮ įsigaliojimo buvo mokesčio objektu pagal galiojusį Lietuvos Respublikos įmonių ir organizacijų nekilnojamojo turto mokesčio įstatymą, ar ne. Tai reiškia, jog NTMĮ 15 straipsnio 3 dalies nuostatos taikomos tam NTMĮ 9 straipsnio 2 dalies 1 ir 2 punktuose nurodytam nekilnojamajam turtui, kuris iki 2006 metų apskritai nebuvo mokesčio objektu ir jo mokestinė vertė nebuvo nustatyta, pavyzdžiui, gyventojams priklausęs turtas, naujai susikurtas turtas ir kt. Kadangi klausime minimas nekilnojamasis turtas iki NTMĮ įsigaliojimo buvo įmonių ir organizacijų nekilnojamojo turto mokesčio objektu, jam NTMĮ 15 straipsnio 3 dalis negali būti taikoma.

Atsižvelgiant į tai, jog tam tikrais atvejais, pavyzdžiui, naujai įsigijus nekilnojamąjį turtą, tiksliai nustatyti, kokia iš Nekilnojamojo turto registre užfiksuotų atkuriamosios vertės metodu nustatytų konkretaus nekilnojamojo turto objekto verčių buvo naudota įmonių ir organizacijų nekilnojamojo turto mokesčiui apskaičiuoti, mūsų nuomone, palyginimui galėtų būti naudojama paskutinė iki NTMĮ įsigaliojimo atkuriamosios vertės (kaštų) metodu nustatyta Nekilnojamojo turto registre užfiksuota šio objekto vertė, kadangi ši vertė tiek nustatymo būdu, tiek dydžiu, yra potencialiai artimiausia šio objekto mokestinei vertei.

Tuo atveju, kai nėra žinoma, kokia buvo konkretaus nekilnojamojo turto objekto mokestinė vertė pagal Įmonių ir organizacijų nekilnojamojo turto mokesčio įstatymą, ir nesant galimybės nustatyti kitos iki NTMĮ įsigaliojimo atkuriamosios vertės (kaštų) metodu apskaičiuotos šio objekto vertės, kuri savo esme potencialiai taip pat galėjo būti naudojama įmonių ir organizacijų nekilnojamojo turto mokesčiui apskaičiuoti, nekilnojamojo turto mokestis, mūsų nuomone, turėtų būti mokamas nuo visos NTMĮ 9 straipsnio 2 dalies 1 ir 2 punktuose nurodytais metodais nustatytos nekilnojamojo turto vertės, preziumuojant, jog ši vertė nėra didesnė už tą, kuri naudota įmonių ir organizacijų nekilnojamojo turto mokesčiui apskaičiuoti, t.y. laikant, jog nėra pagrindo taikyti NTMĮ 15 straipsnio 2 dalies nuostatų.
 

Viršininko pavaduotojas

 

Darius Alinskas