Leidiniai

« Grįžti

DĖL NEKILNOJAMOJO TURTO MOKESČIO

Atnaujinimo data: 2006-02-01
Registracijos numeris   (18.39-31-1)-R-919   Data   2006.02.01

Valstybinė mokesčių inspekcija prie Finansų ministerijos (toliau - VMI prie FM), atsižvelgdama į mokesčių mokėtojų paklausimus, paaiškina:

 

Pagal iki 2005-12-31 galiojusio Įmonių ir organizacijų nekilnojamojo turto mokesčio įstatymo (Žin., 1994, Nr. 59-1156) nuostatas nekilnojamojo turto mokestį privalėjo mokėti tik juridiniai asmenys, o viso apmokestinamo nekilnojamojo turto (toliau - NT) mokestinę vertę VĮ ,,Registrų centras" nustatydavo tik atkuriamosios vertės (kaštų) metodu.

 

Pagal nuo 2006-01-01 įsigaliojusio Nekilnojamojo turto mokesčio įstatymo (Žin., 2005, Nr. 76-2741, toliau - NTMĮ) nuostatas NT mokestine verte, kurią taip pat nustato VĮ ,,Registrų centras", laikoma NT vidutinė rinkos vertė, nustatyta taikant masinį vertinimą, bei vertė, nustatyta atkuriamosios vertės (kaštų) metodu.

 

Turtas, kuriam taikomas masinis vertinimas, nurodytas NTMĮ 9 str. 2 d. 1 ir 2 punktuose. Tai komercinio naudojimo (administracinės, maitinimo, paslaugų, prekybos, viešbučių paskirties NT), taip pat gyvenamosios, sodų, garažų paskirties ir kitas NT, nurodytas minėtuose punktuose.

 

Kitų paskirčių NT, kuris nurodytas NTMĮ 9 str. 2 d. 3 ir 4 punktuose (gamybinės, pramoninės, inžinerinės bei kitos paskirties NT, nurodytas minėtuose punktuose), mokestinė vertė nustatoma, kaip ir iki naujo NTMĮ įsigaliojimo, atkuriamosios vertės (kaštų) metodu.

 

Nekilnojamojo turto mokestį pagal NTMĮ nuostatas privalo mokėti ne tik juridiniai, bet ir fiziniai asmenys.

 

Norime atkreipti dėmesį, kad juridiniai asmenys, kurie nuo 2006-01-01 nekilnojamojo turto mokestį turi mokėti už NT, kuris pagal naujo NTMĮ nuostatas, kaip ir iki šio įstatymo įsigaliojimo, vertinamas atkuriamosios (kaštų) metodu, gali naudotis to NT buvusiomis vertėmis (nurodytomis VĮ ,,Registrų centras" iki 2006-01-01 išduotose pažymose), jeigu jos nustatytos ne anksčiau kaip prieš 5 metus. Į VĮ ,,Registrų centras" dėl tokio NT naujos mokestinės vertės nustatymo mokesčių mokėtojai turi kreiptis tik tuo atveju, jeigu NT vertė nebuvo nustatyta, arba yra pasibaigęs vertės galiojimas. Tačiau mokesčių mokėtojai taip pat turi teisę savo nuožiūra kreiptis į VĮ ,,Registrų centras" dėl tokio NT vertės perskaičiavimo ir nepasibaigus jo 5 metų vertės galiojimo terminui.

 

Fiziniai asmenys, kurie nuo 2006-01-01 pagal NTMĮ nuostatas privalo mokėti nekilnojamojo turto mokestį už NT, kuris vertinamas atkuriamosios vertės (kaštų) metodu, 2006 metais turi kreiptis į VĮ ,,Registrų centras" dėl tokio turto mokestinės vertės nustatymo.

 

Mokesčių mokėtojai (fiziniai ir juridiniai asmenys) už tą NT, kuris pagal NTMĮ nuostatas vertinamas, taikant masinį vertinimą, nuo 2006-01-01 nekilnojamojo turto mokestį turi mokėti pagal naują jo mokestinę vertę.

 

NT, kuris vertinamas, taikant masinį vertinimą, mokestinę vertę mokesčių mokėtojai gali sužinoti VĮ ,,Registrų centras" interneto svetainėje (www.registrucentras.lt), naudodami to NT unikalų numerį. Jeigu nustatyta turto mokestinė vertė mokesčių mokėtojų netenkina, jie gali VĮ ,,Registrų centras" pateikti skundą dėl mokestinės vertės arba prašymą dėl individualaus vertinimo būdu nustatytos vertės naudojimo mokesčiui apskaičiuoti.

 

NT, kuris vertinamas atkuriamosios vertės metodu, minėtame interneto puslapyje vertė nenurodyta.

 

Atkreipiame dėmesį, kad NTMĮ nustatyta, kad NT mokestinės vertės apeliacinis laikotarpis vienas mėnuo nuo šios vertės nustatymo. NT mokestinės vertės, apskaičiuotos masinio vertinimo būdu, nustatymo data yra laikoma 2006-01-05. Atkuriamosios vertės metodu vertinamo NT mokestinės vertės nustatymo data yra mokestinės vertės apskaičiavimo data, nurodyta VĮ ,,Registrų centras" pažymose.

 

NT vertinimo metodas priklauso nuo NT paskirties, todėl NT vertinimas, atliktas remiantis tais duomenimis apie NT paskirtis, kurie šiuo metu nurodyti VĮ ,,Registrų centras" duomenų bazėje. Mokesčių mokėtojai turėtų pasidomėti, ar jų NT paskirtys, nurodytos VĮ ,,Registrų centras" duomenų bazėje, atitinka to NT faktinį naudojimą. Jeigu NT paskirtys, nurodytos minėtoje duomenų bazėje, neatitinka faktinio NT naudojimo, mokesčių mokėtojai turėtų tokio NT paskirtis pakeisti.

 

Apeliaciniu laikotarpiu (iki 2006 m. vasario 6 d.) mokesčio mokėtojai gali pateikti apeliaciją VĮ ,,Registrų centras" dėl mokestinės vertės, nustatytos, taikant masinį vertinimą, dydžio ir informuoti, jog NT yra naudojamas kitai paskirčiai, nei užregistruota Nekilnojamojo turto registre, ir jis yra pradėjęs to NT paskirties keitimo procedūrą.

 

Apeliacijos nagrinėjimo laikotarpiu (iki 2006 m. kovo 6 d.) pareiškėjas turėtų pakeisti NT paskirtį arba VĮ ,,Registrų centras" pristatyti Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos teritoriniame padalinyje užregistruoto prašymo pakeisti statinio paskirtį kopiją.

 

NT objektų, kurių savininkai bus pateikę apeliacijas per aukščiau nustatytą terminą ir šių objektų paskirtys, neatliekant rekonstrukcijos ar kitų statybos darbų, bus pakeistos per 2006 metus, mokestis už visus 2006 m. galės būti mokamas pagal vertes, nustatytas pagal pakeistas paskirtis.

 

Kitais atvejais mokestis pagal pakeistos paskirties mokestinę vertę bus skaičiuojamas nuo to mėnesio, kurį paskirtis buvo pakeista, ir šis faktas užfiksuotas Nekilnojamojo turto registre.

 

Taip pat, atsižvelgiant į tai, jog mokesčių mokėtojai gali nespėti apeliaciniu laikotarpiu atlikti individualaus vertinimo, apeliacijas (prašymus mokestine verte laikyti individualaus vertinimo būdu nustatytą NT vertę) dėl mokestinės vertės, nustatytos 2006 metais VĮ ,,Registrų centras" priims be individualaus vertinimo ataskaitų iki apeliacinio (skundų padavimo) laikotarpio pabaigos (iki 2006 m. vasario 6 d.), o individualaus vertinimo ataskaitos galės būti pateiktos papildomai ir apeliacijų svarstymo laikotarpiu (iki 2006 m. kovo 6 d.). Klausimas dėl individualaus vertinimo būdu nustatytos vertės naudojimo NT mokesčiui apskaičiuoti gali būti sprendžiamas tik tuo atveju, jeigu ši vertė skiriasi nuo VĮ „Registrų centras" nustatytosios daugiau kaip 20 procentų.

 

Apie tokią skundų pateikimo tvarką prašome informuoti mokesčių mokėtojus. Taip pat Apskričių valstybinės mokesčių inspekcijos (toliau - AVMI) turėtų plačiau informuoti mokesčių mokėtojus apie NTMĮ nuostatų taikymo tvarką.

 

Primename, kad NTMĮ nuostatų taikymo tvarka yra paaiškinta NTMĮ komentare, kuris buvo išsiųstas visoms AVMI, taip pat šį komentarą galima rasti VMI prie FM interneto svetainėje ( www.vmi.lt ).

 

Iškilus neaiškumams dėl NTMĮ nuostatų taikymo, nedelsiant prašome kreitis į VMI prie FM Mokesčių teisės departamentą (tel. (8-5) 2 687 873 , el.paštas: r.ragenas@vmi.lt ).

 

 

 

 

 

 

 

 

Viršininkas

 

Modestas Kaseliauskas