Leidiniai

« Grįžti

DĖL NEKILNOJAMOJO TURTO MOKESČIO

Atnaujinimo data: 2007-02-14
Registracijos numeris   (18.40-31-1)-R-1967   Data   2007.02.14

Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos išnagrinėjo Jūsų parengtą atsakymo į 2007-01-24 UAB „Mokesčių ekspertų biuras" paklausimą projektą.

Klausimas. Įmonė prašo paaiškinti, kuria nekilnojamojo turto verte, nustatyta iki Lietuvos Respublikos nekilnojamojo turto mokesčio įstatymo Nr. X-233 (Žin., 2005, Nr. 76-2741; toliau - NTMĮ) įsigaliojimo, turėtų būti vadovaujamasi NTMĮ 15 straipsnio 2 dalies taikymo tikslais (t.y. taikant mokestinės vertės padidėjimo mažinimo koeficientus 2006 ir 2007 metais), jeigu rekonstruotam pastatui 2005-12-17 atkuriamosios vertės (kaštų) metodu buvo nustatyta nauja vertė – 400 000 Lt. Prieš rekonstrukciją 2003 metais nustatyta šio pastato mokestinė vertė – 150 000 Lt.

NTMĮ 15 straipsnio 2 dalyje nustatyta, jog jeigu įstatymo 9 straipsnio 2 dalies 1 ir 2 punktuose nurodyto nekilnojamojo turto mokestinė vertė, iki šio įstatymo įsigaliojimo nustatyta atkuriamosios vertės (kaštų) metodu, padidėjo, tai apskaičiuojant šio turto mokestinę vertę 2006 metų mokestiniu laikotarpiu atimama 0,8, o 2007 metų mokestiniu laikotarpiu – 0,4 šio nekilnojamojo turto mokestinės vertės padidėjimo sumos. Pagal galiojusį Lietuvos Respublikos įmonių ir organizacijų nekilnojamojo turto mokesčio įstatymą nekilnojamojo turto mokestis pagal naujai nustatytą rekonstruoto pastato vertę turėjo būti pradedamas mokėti nuo kito mėnesio, einančio po mėnesio, kurį pastatas buvo pripažintas tinkamu naudoti. Todėl sprendžiant, kuri iš dviejų iki NTMĮ įsigaliojimo nustatytų verčių (150 000 Lt ar 400 000 Lt) turėtų būti naudojama NTMĮ 15 straipsnio 2 dalies tikslais, t.y. apskaičiuojant nekilnojamojo turto objekto mokestinės vertės padidėjimą ir taikant jam atitinkamą mažinimo koeficientą 2006 ir 2007 metais, svarbu nustatyti, kada buvo baigta rekonstrukcija ir pastatas buvo pripažintas tinkamu naudoti. Jei pastato rekonstrukcija buvo baigta ir jis tinkamu naudoti pripažintas iki 2005 metų gruodžio mėnesio, įmonių ir organizacijų nekilnojamojo turto mokestis už 2005 metų gruodžio mėnesį turėjo būti skaičiuojamas pagal 2005-12-17 nustatytą vertę, kuri ir turi būti naudojama apskaičiuojant mokestinės vertės padidėjimą taikant NTMĮ 15 straipsnio 2 dalyje nustatytus mokestinės vertės padidėjimo sumažinimo koeficientus. O jeigu pastatas tinkamu naudoti buvo pripažintas 2005 m. gruodį ir mokestis už šį mėnesį buvo skaičiuojamas pagal 2003 metais nustatytą mokestinę vertę, mokestinės vertės padidėjimas NTMĮ 15 straipsnio 2 dalyje nustatytų koeficientų taikymo tikslais turi būti apskaičiuojamas vadovaujantis šia verte, kadangi tokiu atveju būtent 2003 metais nustatyta vertė yra paskutinė iki NTMĮ įsigaliojimo nustatyta šio nekilnojamojo turto mokestinė vertė.

 

Viršininko pavaduotojas

Saulius Trečekauskas