Leidiniai

« Grįžti

DĖL GYVENTOJŲ PAJAMŲ MOKESČIO IR PRIVALOMOJO SVEIKATOS DRAUDIMO ĮMOKŲ ĮSKAITYMO

Atnaujinimo data: 2010-02-09
Registracijos numeris   (18.18-31-1)-R-1291   Data   2010.02.09

Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (toliau – VMI prie FM) primena, kad Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2009 m. gruodžio 15 d. įsakymu Nr. VA-96 buvo patvirtinta nauja m etinės pajamų deklaracijos GPM308 forma ir jos priedų formos (toliau – deklaracija), skirtos deklaruoti nuolatinio Lietuvos gyventojo pajamoms, gautoms per 2009 m. ir vėlesnius mokestinius laikotarpius, nuo jų apskaičiuotiems, išskaičiuotiems ir sumokėtiems pajamų mokesčiui ir privalomojo sveikatos draudimo įmokoms.

Pagal deklaracijoje įrašytus duomenis apskaičiuota grąžintina arba mokėtina pajamų mokesčio suma įrašoma deklaracijos 33 laukelyje, o grąžintina arba mokėtina privalomojo sveikatos draudimo įmokų suma – 46 laukelyje.

Pagal Lietuvos Respublikos mokesčių administravimo įstatymo (Žin., 2004, Nr. 63-2243) 87 straipsnį mokesčių mokėtojo permokėtos mokesčių sumos centrinio mokesčio administratoriaus nustatyta tvarka yra įskaitomos mokesčių mokėtojo mokestinei nepriemokai padengti.

Atsižvelgdama į tai, VMI prie FM paaiškina:

1. Kai deklaracijoje apskaičiuojama grąžintina pajamų mokesčio suma ir mokėtina privalomojo sveikatos draudimo įmokų suma, grąžintina pajamų mokesčio permoka bus mažinama (atėmus mokėtiną privalomojo sveikatos draudimo įmokų sumą). Kai grąžintina pajamų mokesčio suma yra mažesnė už mokėtiną privalomojo sveikatos draudimo įmokų sumą, pajamų mokesčio permoka pagal pateiktą deklaraciją mokesčių mokėtojui negrąžinama ir gyventojas turės sumokėti privalomojo sveikatos draudimo įmokos skirtumą, gautą iš mokėtinos privalomojo sveikatos draudimo įmokų sumos atėmus gyventojų pajamų mokesčio permoką. Taip pat mokesčiai bus įskaitomi ir esant priešingai situacijai, t. y., kai deklaracijoje apskaičiuojama mokėtina pajamų mokesčio suma ir grąžintina privalomojo sveikatos draudimo įmokų suma. Įskaitymai bus vykdomi automatiškai, gyventojams pateikti Prašymo grąžinti (įskaityti) mokesčio permoką (skirtumą) FR0781 formos nereikės.

2. Privalomojo sveikatos draudimo įmokų permoka bus grąžinama tik po 2010 m. gegužės 3 dienos, o pajamų mokesčio permoka bus grąžinama įprasta, Lietuvos Respublikos mokesčių administravimo įstatymo (Žin., 2004, Nr. 63-2243) 87 str. 7 dalyje nustatyta tvarka, atsižvelgus į tai, kada gyventojas pateiks deklaraciją.

3. Išduodant atsiskaitymo su valstybės ir/ar savivaldybių biudžetais, pinigų fondais pažymas bei vykdant mokestinių nepriemokų išieškojimą, deklaracijoje apskaičiuota mokėtina pajamų mokesčio ar privalomojo sveikatos draudimo įmokų sumos, nesumokėtos iki mokėjimo termino pabaigos, nelaikomos to mokesčių mokėtojo mokesčių nepriemoka.

 

 

Viršininko pavaduotojas

 

Gediminas Vyšniauskis