Leidiniai

« Grįžti

DĖL MOKSLEIVIŲ IR STUDENTŲ PRIVALOMOJO SVEIKATOS DRAUDIMO

Atnaujinimo data: 2010-07-29
Registracijos numeris   (18.26-31-1)-R-7470   Data   2010.07.29

Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, remdamasi Valstybinės ligonių kasos prie Lietuvos Respublikos sveikatos ministerijos (toliau – VLK) 2010-07-12 raštu Nr. 4K-621-4869 bei papildomai el. paštu pateikta VLK informacija, paaiškina dėl valstybės lėšomis draudžiamų studentų ir moksleivių privalomojo sveikatos draudimo (toliau – PSD) galiojimo.

Moksleivių ir studentų, kurie draudžiami PSD valstybės lėšomis pagal Lietuvos Respublikos sveikatos draudimo įstatymo (Žin., 1996, Nr. 55-1287; 2002, Nr.123-5512; toliau – SDĮ) 6 str. 4 d. 7 punktą, PSD galiojimas nustatomas remiantis SDĮ 8 str. 3 ir 4 dalių nuostatomis ir tuo, kad mokslo metai prasideda rugsėjo 1 d.

Taigi besimokančio asmens draustumo galiojimo terminas yra nustatomas vieneriems mokslo metams – nuo einamųjų mokslo metų rugsėjo 1 d. iki kitų mokslo metų pradžios (t. y. rugsėjo 1 d.). Kadangi valstybės lėšomis draudžiami asmenys pasibaigus draustumo galiojimo terminui SDĮ 9-12 straipsniuose nurodytas paslaugas, kompensuojamus vaistus ir medicinos pagalbos priemones už kurias mokama iš PSD fondo biudžeto, gauna dar vieną mėnesį papildomai, faktiškai besimokantis asmuo laikomas draustu iki rugsėjo 30 d. imtinai.

Todėl, pasibaigus mokslo metams, rugsėjo mėnesį, kai gyventojas pereina iš vienos valstybės lėšomis draudžiamųjų kategorijos į kitą (mokinys tampa studentu, o baigęs studijas studentas įsiregistruoja darbo biržoje ir panašiai), už tą mėnesį (rugsėjį) PSD įmokos nemokamos. Jeigu mokslus baigęs gyventojas rugsėjo mėnesį įsidarbina ar pradeda vykdyti kitokią veiklą, jis tą mėnesį moka ar už jį yra mokamos PSD įmokos jau toje kitoje kategorijoje, priklausomai, kokia veikla jis užsiima. Tačiau jeigu mokslus ar studijas pabaigęs gyventojas rugsėjo mėnesį nepereina į kitą draudžiamųjų PSD kategoriją, jis savarankiškai, remiantis SDĮ 17 str. 9 dalies nuostatomis, PSD įmokas moka pradedant rugsėjo mėnesiu.

 

1 pavyzdys:

Gyventojas pabaigė magistro studijas 2010 metais ir rugsėjo mėnesį užsiregistravo darbo biržoje. Jis jokių PSD įmokų po mokslų baigimo savarankiškai nemoka.

 

2 pavyzdys:

Gyventojas pabaigė magistro studijas 2010 metais ir įsidarbino spalio 20 d. Jis už rugsėjo mėnesį privalo sumokėti PSD įmoką savarankiškai, remiantis SDĮ 17 str. 9 dalies nuostatomis.

 

 

 

Viršininko pavaduotoja

 

Vilma Vildžiūnaitė