Leidiniai

DĖL PRIVALOMOJO SVEIKATOS DRAUDIMO ĮMOKŲ, MOKAMŲ UŽ DIPLOMATŲ, DIRBANČIŲ LIETUVOS RESPUBLIKOS DIPLOMATINĖSE ATSTOVYBĖSE AR KONSULINĖSE ĮSTAIGOSE, ŠEIMOS NARIUS

Atnaujinimo data: 2011-01-27
Registracijos numeris   (18.26-31-1)-R-1022   Data   2011.01.27

Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (toliau – VMI) paaiškina dėl privalomojo sveikatos draudimo (toliau – PSD) įmokų mokėjimo už diplomatų, dirbančių Lietuvos Respublikos diplomatinėje atstovybėje ar konsulinėje įstaigoje, šeimos narius diplomatų tarnybos užsienio valstybėje laikotarpiu, kai šeimos nariai yra išvykę kartu.

Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerija, remdamasi Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo „Dėl Lietuvos Respublikos diplomatinės tarnybos veiklos" (Žin., 1995, Nr. 95-2750 ) 3.6 punkto nuostatomis, PSD įmokas už diplomato kiekvieno šeimos nario privalomąjį sveikatos draudimą į Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos biudžeto pajamų surenkamąją sąskaitą turi sumokėti 1901 (Privalomojo sveikatos draudimo įmokos kitų asmenų, savarankiškai mokančių įmokas) įmokos kodu, išplėstiniame mokėjimo nurodyme įrašant pradinio mokėtojo (diplomato šeimos nario) vardą, pavardę ir asmens kodą. Asmens PSD įmokų dydis – 72 Lt per mėnesį, įmokos sumokėjimo terminas - iki einamojo mėnesio paskutinės dienos. PSD įmokas galima sumokėti už ateinančius laikotarpius iš anksto, tačiau ne daugiau kaip už einamuosius kalendorinius metus.

Pagarbiai

Viršininko pavaduotoja

 

Vilma Vildžiūnaitė