Leidiniai

Kuris teisės aktas reglamentuoja mokesčio už valstybės turto naudojimą patikėjimo teise deklaracijos FR0770 laukelių pildymo tvarką?

Atnaujinimo data: 2016-01-01
Registracijos numeris   KD-6090   Data   2012-07-10 Mokesčio už valstybės turto naudojimą patikėjimo teise deklaracijos  FR0770   pildymo taisyklės patvirtintos VMI prie FM viršininko 2004 m. spalio 15 d. įsakymu Nr. VA-169. Teisės aktai LRS   VMI prie FM viršininko 2004-10-15 įsakymas Nr. VA-169, „DĖL MOKESČIO UŽ...

Mokesčio už valstybės turto naudojimą patikėjimo teise įstatymas

Atnaujinimo data: 2015-12-21
Registracijos numeris   KD-5946   Data   2012.12.31     Teisės aktai LRS   2004-07-08 LIETUVOS RESPUBLIKOS MOKESČIO UŽ VALSTYBĖS TURTO NAUDOJIMĄ PATIKĖJIMO TEISE ĮSTATYMAS Nr. IX-2332

Dėl mokesčio už valstybės turto naudojimą pasitikėjimo teise įstatymo 2016 metais

Atnaujinimo data: 2015-12-17
Registracijos numeris   KD-7865   Data   2015-12-17 Informuojame, kad 2015 m. gruodžio 10 d. priimtu Lietuvos Respublikos mokesčio už valstybės turto naudojimą patikėjimo teise įstatymo Nr. IX-2332 7 straipsnio pakeitimo įstatymu buvo pakeisti mokesčio už valstybės turto naudojimą patikėjimo teise deklaravimo ir sumokėjimo terminai. Naujas mokesčio už valstybės turto naudojimą patikėjimo teise...

Mokesčio už valstybės turto naudojimą patikėjimo teise apskaičiavimas ir tarifai

Atnaujinimo data: 2015-12-14
Registracijos numeris   KD-5955 Valstybės įmonė mokestį už valstybės turto naudojimą patikėjimo teise turi apskaičiuoti, deklaruoti ir mokėti nuo 2005–01–01 . 1. Valstybės įmonės savininko kapitalo dydis, nuo kurio skaičiuojamas mokestis, nustatomas pagal mokestinio laikotarpio pirmos dienos būklę. 2. Įsteigtų naujų (pertvarkomų) valstybės įmonių savininko kapitalo dydis pirmąjį mokestinį laikotarpį nustatomas pagal...

Mokesčio už valstybės turto naudojimą patikėjimo teise deklaravimas ir sumokėjimas

Atnaujinimo data: 2015-11-13
Registracijos numeris   KD-5956   Data   2012-06-13 Apskaičiuotą mokestį valstybės įmonė turi deklaruoti užpildydama ir pateikdama FR0770 formos deklaraciją. Deklaracijos forma ir jos pildymo taisyklės yra patvirtintos VMI prie FM viršininko 2004 m. spalio 15 d. įsakymu Nr. VA-169. Deklaracijos FR0770 pateikimo terminai: Nuo 2016-01-01 Įmonė tinkamai užpildytą deklaraciją privalo...

Mokesčio už valstybės turto naudojimą patikėjimo teise mokestinis laikotarpis

Atnaujinimo data: 2015-11-13
Registracijos numeris   KD-5954   Data   2012.07.13 1. Mokesčio mokestinis laikotarpis – valstybės įmonės finansiniai metai. 2. Pirmuoju mokestiniu laikotarpiu yra laikomas laikotarpis nuo valstybinės įmonės įsteigimo (pertvarkymo į valstybės įmonę) dienos iki finansinių metų pabaigos. 3. Paskutiniu mokestiniu laikotarpiu yra laikomas laikotarpis nuo finansinių metų pradžios iki valstybės...

Mokesčio už valstybės turto naudojimą patikėjimo teise objektas ir mokėtojai

Atnaujinimo data: 2015-06-06
Registracijos numeris   KD-5947   Data   2012-06-06 Mokesčio mokėtojai – valstybės įmonės, išskyrus nuo 2011 m. sausio 1 d. valstybinę įmonę Ignalinos atominę elektrinę. Mokesčio objektas yra valstybės įmonės savininko patikėjimo teise valstybės įmonei perduotas turtas, kuris prilyginamas valstybės įmonės savininko kapitalui. Valstybės įmonės savininko patikėjimo teise valstybės įmonei...

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS MOKESČIO UŽ VALSTYBĖS TURTO NAUDOJIMĄ PATIKĖJIMO TEISE ĮSTATYMO PAKEITIMO

Atnaujinimo data: 2011-12-09
Registracijos numeris   (18.10-31-1)-R-11617   Data   2011.12.09 Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos informuoja, kad š.m. gruodžio 8 d. leidinyje „Valstybės žinios" paskelbtas Lietuvos Respublikos mokesčio už valstybės turto naudojimą patikėjimo teise įstatymo 5 straipsnio pakeitimo įstatymas (Žin., 2011, Nr. 150-7052), įsigaliosiantis 2012 m. sausio 1 d. ...

DĖL MOKESČIO UŽ VALSTYBĖS TURTO NAUDOJIMĄ PATIKĖJIMO TEISE ĮSTATYMO 3 IR 5 STRAIPSNIŲ PAKEITIMO ĮSTATYMO

Atnaujinimo data: 2010-12-12
Registracijos numeris   (18.10-31-1)-R-11794   Data   2010.12.13 Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos informuoja, kad įsigaliojus Lietuvos Respublikos mokesčio už valstybės turto naudojimą patikėjimo teise įstatymo 3 ir 5 straipsnių pakeitimo įstatymui (Žin., 2010, Nr. 145-7418), valstybės įmonė Ignalinos atominė elektrinė nuo 2011 m. sausio 1 d. nėra mokesčio...

DĖL EUROPOS TEISINGUMO TEISMO BYLOS NR. C-466/03 APIBENDRINIMO

Atnaujinimo data: 2006-04-14
Registracijos numeris   (18.18-31-1)-R-3500   Data   2006.04.14 Siunčiame Jūsų žiniai Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos parengtą Europos Teisingumo Teismo bylos Nr. C-466/03, paskelbtos 2005 m. gruodžio 13 dieną, apibendrinimą. Visą šios bylos tekstą galima rasti Europos Teisingumo Teismo interneto svetainėje adresu: http://curia.eu.int . Viršininko...