Leidiniai

« Grįžti

DĖL ĮMONĖS SUMOKĖTO ŽEMĖS MOKESČIO

Atnaujinimo data: 2007-04-26
Registracijos numeris   (18.10-31-1)-R-4539   Data   2007.04.26

Valstybinė mokesčių inspekcija prie Finansų ministerijos (toliau – VMI prie FM) paaiškina Pelno mokesčio įstatymo (Žin., 2001, Nr. 110-3992; toliau – PMĮ) ir Gyventojų pajamų mokesčio įstatymo (Žin., 2002, Nr.73-3085; toliau – GPMĮ) nuostatų taikymą, kai individuali įmonė savo veikloje naudoja įmonės savininkui ar jo šeimos nariui nuosavybės teise priklausantį pastatą ir už po juo esančią žemę sumoka žemės mokestį:

1 klausimas.

Ar individuali įmonė gali, įmonės veikloje naudodama įmonės savininkui ar jo šeimos nariui priklausantį nekilnojamąjį turtą, už po juo esančią žemę sumokėtą žemės mokestį priskirti individualios įmonės leidžiamiems atskaitymams?

Vadovaujantis PMĮ 20 straipsnio 4 dalies ir Lietuvos Respublikos finansų ministro 2002 m. vasario 11 d. įsakymu Nr. 39 (Žin., 2002, Nr. 16-643) patvirtintos Materialiojo ilgalaikio turto, kuris nuosavybės teise priklauso ūkinių bendrijų nariams, individualių (personalinių) įmonių savininkams ir jų šeimų nariams ir yra naudojamas šių vienetų veikloje, eksploatavimo ir remonto sąnaudų atskaitymo iš šių vienetų pajamų tvarkos nuostatomis, turto eksploatavimo sąnaudoms, atskaitomoms iš vieneto pajamų, yra priskiriamos šio turto šildymo, apšvietimo, vandens ir kitų medžiagų suvartojimo, abonentinio mokesčio bei kitos per mokestinį laikotarpį patirtos sąnaudos. Žemės mokestis nelaikomas su turto eksploatavimu susijusiu mokėjimu, nes tai privaloma žemės sklypo savininko piniginė prievolė valstybei, todėl iš individualios įmonės lėšų už jos savininką ar jo šeimos narį sumokėtas žemės mokestis nepriskiriamas individualios įmonės leidžiamiems atskaitymams.

2 klausimas.

Ar iš individualios įmonės lėšų už jos savininką ar jo šeimos narį sumokėtas žemės mokestis pripažįstamas pajamomis, gautomis natūra?

Vadovaujantis GPMĮ 9 straipsniu ir Lietuvos Respublikos finansų ministro 2002 m. spalio 30 d. įsakymu Nr. 339 (Žin., 2002, Nr. 105 – 4708) patvirtintos Pajamų, gautų natūra, pripažinimo ir įvertinimo tvarkos (toliau – Tvarka) 2.5.2 punktu pajamomis natūra pripažįstama nauda, gauta turto savininko vardu turto naudotojui sumokėjus mokėjimus, susijusius su to turto eksploatavimu (atlyginimas už komunalines, telekomunikacijų paslaugas ir panašios paslaugos), kurie turi būti mokami neatsižvelgiant į tai, ar turtas faktiškai naudojamas ar ne. Kadangi žemės mokestis nelaikomas su turto eksploatavimu susijusiu mokėjimu, iš individualios įmonės lėšų už jos savininką ar jo šeimos narį sumokėtas žemės mokestis nepripažįstamas tokio gyventojo pajamomis, gautomis natūra.

3 klausimas.

Ar individuali įmonė gali, įmonės veikloje naudodama iš gyventojo išsinuomotą nekilnojamąjį turtą, už po juo esančią žemę sumokėtą žemės mokestį priskirti individualios įmonės leidžiamiems atskaitymams? Ar iš individualios įmonės lėšų sumokėtas žemės mokestis pripažįstamas žemės savininko pajamomis natūra?

T ais atvejais, kai turtas individualiai įmonei perduodamas pagal nuomos ar kitą sutartį, kurioje numatyta, kad individuali įmonė už žemės savininką (gyventoją) sumoka žemės mokestį, tai toks sumokėtas mokestis, vadovaujantis Tvarkos 2.2. punktu, pripažįstamas žemės savininko (gyventojo) pajamomis, gautomis natūra, kurios apmokestinamos kaip turto nuomos pajamos, taikant GPMĮ 6 str. 2 dalyje nustatytą 15 proc. pajamų mokesčio tarifą. Tokiais atvejais sumokėtas žemės mokestis priskiriamas nuomos sąnaudoms, kurios, apskaičiuojant apmokestinamąjį pelną, gali būti atimamos iš individualios įmonės pajamų.

Viršininko pavaduotojas                        Darius Alinskas