Leidiniai

« Grįžti

DĖL LENGVATŲ NUSTATYMO ŽEMĖS MOKESČIO MOKĖTOJAMS

Atnaujinimo data: 2007-07-13
Registracijos numeris   (18.28-31-1)-R-7230   Data   2007.07.13


Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (toliau – VMI prie FM), siekdama tinkamai įgyvendinti nuo 2007 m. įsigaliojusių Lietuvos Respublikos žemės mokesčio įstatymo (Žin., 1992, Nr. 21-613, toliau - ŽMĮ) žemės mokesčio lengvatų taikymo pakeitimų nuostatas, maloniai kviečia savivaldybių tarybas efektyviai ir geranoriškai bendradarbiauti.

Norime Jus informuoti, kad ŽMĮ 6 straipsnio naujojoje redakcijoje numatytos tokios dvi žemės mokesčio lengvatos:

- nuo žemės mokesčio atleidžiami žemės savininkai, kuriems nustatytas 0-40 darbingumo lygis, sukakęs senatvės pensijos amžius ar nepilnamečiai vaikai, kai minėtų savininkų šeimose apmokestinamojo laikotarpio pradžioje (t.y. kalendorinių metų sausio 1 d.) nėra darbingų asmenų ir jiems priklausantis žemės plotas nėra didesnis kaip savivaldybių tarybų nustatytas neapmokestinamasis žemės sklypo dydis;

- nuo žemės mokesčio mokėjimo atleidžiami visi žemės mokesčio mokėtojai (tiek fiziniai, tiek juridiniai asmenys), kurių kalendoriniais metais už visus (visoje Lietuvos teritorijoje) nuosavybės teise turimus žemės sklypus mokėtinas žemės mokestis (pritaikius ŽMĮ 6 ir/ar 7 straipsnyje nurodytą lengvatą, ir/ar ūkininkams taikomą žemės apmokestinimo lengvatą) nėra didesnis kaip penki litai.

Be to, pagal ŽMĮ 7 straipsnį, savivaldybių tarybos turi teisę savo biudžeto sąskaita žemės mokesčio mokėtojams sumažinti žemės mokestį arba visai nuo jo atleisti, taip pat nustatyti savo savivaldybės teritorijoje taikomus neapmokestinamus žemės sklypo dydžius arba minimalias žemės mokesčio sumas (kurios gali būti ir didesnės, ir mažesnės, ir lygios penkiems litams), nuo kurių sumokėjimo atleidžiami žemės savininkai.

 

Viršininko pavaduotojas                        Saulius Trečekauskas