Leidiniai

« Grįžti

Kokia yra žemės įvertinimo apskundimo tvarka?

Atnaujinimo data: 2018-03-09
Registracijos numeris   KD-8148

Mokesčių mokėtojas, nesutinkantis su turto vertinimo įmonės (Registrų centro) masiniu žemės vertinimo būdu nustatyta žemės sklypo vidutine rinkos verte (naudojama mokestinei žemės vertei apskaičiuoti), gali pateikti skundą arba prašymą Registrų centrui.

2018 metų mokestiniu laikotarpiu skundai Registrų centrui gali būti pateikiami per 3 mėnesius nuo šio mokestinio laikotarpio pradžios, t. y. nuo 2018-01-01 iki 2018-03-31. Kitą kartą tokie skundai galės būti pateikiami atlikus naują masinį žemės vertinimą žemės mokestinėms vertėms apskaičiuoti, t. y. po penkerių metų.

Šiuos prašymus ar skundus  turto vertintojas išnagrinėja ir sprendimą priima per tris mėnesius  nuo  prašymo ar skundo  gavimo dienos. Tuo mokestiniu laikotarpiu, kai įsigalioja nauji masinio žemės vertinimo dokumentai, prašymai turi būti išnagrinėjami ir sprendimai priimami per 4 mėnesius nuo jų gavimo dienos.

Teisės aktai
LRS  VMI prie FM viršininko 2006 m. birželio 9 d. įsakymas Nr. VA-55 DĖL ŽEMĖS MOKESČIO ADMINISTRAVIMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO