Leidiniai

Koks yra žemės mokesčio tarifas ir jo nustatymo terminas?

Atnaujinimo data: 2017-05-17
Registracijos numeris   KD-6118

 

Mokesčio tarifą nuo 0,01 procento iki 4 procentų žemės mokestinės vertės nustato kiekviena savivaldybės taryba individualiai. Konkretus mokesčio tarifas nustatomas iki einamojo mokestinio laikotarpio birželio 1 dienos, kuris galioja atitinkamos savivaldybės teritorijoje kitą mokestinį laikotarpį. Jeigu iki einamojo mokestinio laikotarpio birželio 1 dienos (kai atliekamas naujas masinis žemės vertinimas – iki gruodžio 1 dienos) savivaldybės taryba kitam mokestiniam laikotarpiui konkrečių mokesčio tarifų nenustato, nustato pavėluotai arba juos keičia po minėto nustatymo termino, tai atitinkamą mokestinį laikotarpį taikomas 0,01 procento mokesčio tarifas.

Žemės ūkio paskirties žemės, išskyrus apleistas žemės ūkio naudmenas, mokestinė vertė yra jos vidutinė rinkos vertė arba vertė, nustatyta atlikus individualų žemės vertinimą, padauginta iš koeficiento 0,35.

Be to, Savivaldybės tarybos gali nustatyti ir kelis konkrečius mokesčio tarifus, kurie diferencijuojami tik atsižvelgiant į vieną arba į kelis iš šių kriterijų:

1) pagrindinę žemės naudojimo paskirtį;

2) žemės sklypo naudojimo būdą; 

3) žemės sklypo naudojimą arba nenaudojimą;

4) žemės sklypo dydį;

5) mokesčio mokėtojų kategorijas (dydį ar teisinę formą, ar socialinę padėtį);

6) žemės sklypo buvimo savivaldybės teritorijoje vietą (pagal strateginio planavimo ir teritorijų planavimo dokumentuose nustatytus prioritetus).

 

LRS  ŽEMĖS MOKESČIO ĮSTATYMAS, 6 STR.