« Grįžti

Kada pradedamos taikyti žemės mokesčio lengvatos remtiniems žemės savininkams?

Atnaujinimo data: 2017-06-01
Registracijos numeris   KD-4727

Remtiniems savininkams neapmokestinamo sklypo dydžio (toliau -  ND) lengvata taikoma už visą mokestinį laikotarpį (visus kalendorinius metus), jei teisė į šią lengvatą įgyta iki kalendorinių metų birželio 30 dienos (pvz., kai iki kalendorinių metų birželio 30 dienos sukanka senatvės pensijos amžius arba nustatomas 0–40 procentų darbingumo lygis, arba nepilnametis vaikas tampa žemės savininku). Tuo atveju, kai tokia teisė į ND lengvatą įgyta po kalendorinių metų liepos 1 dienos, tai ši lengvata taikoma nuo kito mokestinio laikotarpio (nuo kitų kalendorinių metų).

Jei Remtiniems savininkams, kuriems buvo nustatytas 0–40 procentų darbingumo lygis, iki kalendorinių metų birželio 30 d. nustatomas didesnis nei 40 procentų darbingumo lygis arba nepilnamečiai vaikai iki kalendorinių metų birželio 30 d. sukanka 18 metų, tai tokie savininkai tais kalendoriniais metais praranda teisę į ND lengvatą.

Jei Remtiniems savininkams, kuriems buvo nustatytas 0–40 procentų darbingumo lygis, didesnis nei 40 procentų darbingumo lygis nustatomas nuo kalendorinių metų liepos 1 dienos arba nepilnamečiai vaikai sukanka 18 metų nuo kalendorinių metų liepos 1 dienos, tai tokie savininkai praranda teisę į ND lengvatą kitais kalendoriniais metais.

Remtiniems savininkams lengvata taikoma tik tada, kai apmokestinamojo laikotarpio pradžioje (t. y. kalendorinių metų sausio mėn. pirmą darbo dieną) jų šeimose nėra darbingų asmenų. Jei Remtinų savininkų šeimos nariai nedarbingi tapo jau prasidėjus apmokestinamajam laikotarpiui (po kalendorinių metų sausio mėn. pirmos darbo dienos), tai lengvata Remtiniems savininkams netaikoma.

Teisės aktai
LRS  VMI prie FM viršininko 2006 m. birželio 9 d. įsakymas Nr. VA-55 DĖL ŽEMĖS MOKESČIO ADMINISTRAVIMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO, 23.5 - 23.8 p.