Leidiniai

« Grįžti

Apdoroto tabako, etilo alkoholio ir alkoholinių gėrimų ženklinimo banderolių pagaminimo paraiška (FR0400–FR0401)

Atnaujinimo data: 2014-12-20
Registracijos numeris   KD-7815

 

Apdoroto tabako, etilo alkoholio ir alkoholinių gėrimų ženklinimo banderolių užsakymo, išdavimo, grąžinimo ir jų panaudojimo ataskaitų teikimo taisyklės patvirtintos VMI prie FM viršininko 2002 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. 193.

Banderoles turi teisę užsisakyti tik apdoroto tabako, etilo alkoholio ir alkoholinių gėrimų ženklinimo specialiais ženklais – banderolėmis taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. balandžio 9 d. nutarimu Nr. 408, 12 punkte išvardyti asmenys.

Asmenys, pateikdami banderolių pagaminimo užsakymą VMI prie FM privalo pateikti tinkamai užpildytą Apdoroto tabako (išskyrus cigaretes), etilo alkoholio ir alkoholinių gėrimų ženklinimo banderolių pagaminimo paraiškos FR0400 formą ir/arba Cigarečių ženklinimo banderolių pagaminimo paraiškos FR0401 formą. Pagaminimo paraiškos teikiamos naudojantis Valstybinės mokesčių inspekcijos Akcizų informacine sistema.

Teisės aktai
LRS  LRV 2004-04-09 nutarimas Nr. 408 „DĖL APDOROTO TABAKO, ETILO ALKOHOLIO IR ALKOHOLINIŲ GĖRIMŲ ŽENKLINIMO SPECIALIAIS ŽENKLAIS - BANDEROLĖMIS TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO"
LRS  VMI prie FM viršininko 2002 m. birželio 28 d. įsakymas Nr. 193 DĖL APDOROTO TABAKO, ETILO ALKOHOLIO IR ALKOHOLINIŲ GĖRIMŲ ŽENKLINIMO BANDEROLIŲ UŽSAKYMO, IŠDAVIMO, GRĄŽINIMO IR JŲ PANAUDOJIMO ATASKAITŲ TEIKIMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO